Genel Sekreter Yardımcılığı

Öncü Gençlik Genel Sekreter Yardımcılığı, Öncü Gençlik’in en yetkili kurulu olan Genel Kurultay’ın belirlediği Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyelerinin kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda belirlenir. Öncü Gençlik Genel Sekreter Yardımcılığı görevini, 2018 yılının Ocak ayında yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle seçilen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi Özgür Açıkgöz yürütmektedir.

Genel Sekreter Yardımcılığı temsil görevinin yanında, iki genel kurultay arasındaki örgüt faaliyetlerin tümüne genel başkan ve genel sekreter ile birlikte siyasi ve pratik olarak önderlik eder.

Adres: Vatan Partisi Genel Merkezi Toros Sokak No: 9 Sıhhiye – ANKARA

Tel: 0312 231 81 11

Faks: 0312 229 29 94

E posta: ozgur.acikgoz@vatanpartisi.org.tr