Genel Sekreter Yardımcılığı

e1

Öncü Gençlik Genel Sekreter Yardımcılığı, Öncü Gençlik’in en yetkili kurulu olan Genel Kurultay’ın belirlediği Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyelerinin kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda belirlenir. Öncü Gençlik Genel Sekreter Yardımcılığı görevini, 2016 yılının Aralık ayında yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle seçilen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği öğrencisi Erdem Şahin yürütmektedir.

Erdem Şahin, 2016 yılının Aralık ayında düzenlenen Öncü Gençlik 10. Genel Kurultayında da genel sekreter yardımcılığına seçilmiştir.

Genel Sekreter Yardımcılığı temsil görevinin yanında, iki genel kurultay arasındaki örgüt faaliyetlerin tümüne genel başkan ve genel sekreter ile birlikte siyasi ve pratik olarak önderlik eder.

Adres: Vatan Partisi Genel Merkezi Toros Sokak No: 9 Sıhhiye – ANKARA

Tel: 0312 231 81 11

Faks: 0312 229 29 94

E posta: erdem.sahin@vatanpartisi.org.tr