Ana Sayfa Öncü Gençlik Tarihi

Öncü Gençlik Tarihi

Vatan Partisi’nin gençlik kolu olan Öncü Gençlik 17 Nisan 1994‘te, o zamanki adıyla İşçi Partisi’nin gençlik kolları olarak kurulmuştur.

Vatan Partisi, 1968 yılında gençlik mücadelesi içinde doğmuştur.

Vatan Partisi kuruluşundan bu yana, gençlik hareketinin yanı sıra Türkiye’nin Millî Demokratik Devrim ve Emek Mücadelesi mirasını da geleceğe taşımaktadır. Bu miras, Öncü Gençlik’in bilincinde ve eyleminde yaşamaktadır.

Öncü Gençlik, Türkiye’mizin büyük tecrübesi ile gençliğin yeteneklerini birleştirir. Geçmişten aldığı birikimle, geleceği yaratmak için çalışır.

Öncü Gençlik için İmparatorluklar ve Milli Demokratik Devrim tarihinden gelen birikim, en büyük akıl ve güç kaynağıdır. 150 yıllık milli demokratik devrim geleneğimizin ilk sonucu: Türk gençliği Türk devriminin itici gücüdür. Genç Osmanlılardan, Jön Türklere, Kurtuluş Savaşı gençliğinden Cumhuriyet Devrimine, 68 gençlik hareketinden, bugünlere Öncü Gençlik, Türk gençliğinin fedai geleneğini yarınlara taşır. Jön Türk devrimciliği, Öncü Gençlik’in ayağını bastığı topraktır.

Öncü Gençlik, Türkiye’nin sigortasıdır. Vatan Partisi, yetiştirdiği genç kuşaklarla Vatan bütünlüğü mücadelemizi ve Üretim Devrimi’ni güvence altına alır. En önemlisi; Öncü Gençlik aracılığıyla, Türkiye’nin yarınlarına yön verecek yönetici kadro birikimini oluşturur. Türkiye’nin yarınlarını hem devlet katında hem de toplum katında teminat altına almak Öncü Gençlik’in biricik amacıdır.

Öncü Gençlik bu amacı, Türkiye’yi her cepheden kuşatmak isteyen ABD emperyalizmine karşı mücadele pratiğinde hayata geçirir. Öncü Gençlik, Türkiye’yi Atlantik zincirlerine bağlamak isteyenlere karşı Avrasya’da ayağa kalkan Türk milletinin fedailer müfrezesidir. PKK’nın gençlik yapılanmalarına ve FETÖ’nün bütün faaliyetlerine karşı Türk gençliğini örgütleyen çelik iradedir. Kendisini milletine, vatanına ve insanlığa adamış gençlerin teşkilatıdır.  Bilimi yol gösterici kabul eden, Mustafa Kemal’in askeri olan, gururlu, onurlu, ahlaklı, karakterli, bağımsızlıkçı, vicdanlı Türk gençliğinin bütün özellikleri Öncü Gençlik’in kurumsal kimliğine işlemiştir.

Öncü Gençlik’in ilk hedefi, Meşrutiyetlerle başlayıp Kemalist Devrim’le en büyük atılımını gerçekleştiren millî demokratik devrimimizi tamamlamak için Türk gençliğini birleştirmektir. Bu çerçevede, sağ-sol demeden Türk gençliğini milliyetçilik ve vatanseverlik ortak paydasında birleştirmek için farklı siyasi parti gençlik örgütleriyle ve gençlik kitle örgütleriyle birlikte çalışmalar yürütür.

Tarihçesi

Öncü Gençlik’in tarihi, Vatan Partisi’nin 1968 gençlik hareketi içinden filizlenmesine dayanır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1968 gençlik hareketinin en ihtişamlı günlerinde, dönemin öncü örgütü Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Genel Başkanıdır. Vatan Partisi önderliği üniversite koridorlarından Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşlerine, 6. Filo eylemlerinden NATO karşıtı eylemlere kadar gençlik hareketinin kalbinde yetişmişlerdir.

Doğu Perinçek önderliğinde, 21 Mayıs 1969 yılında Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin kurulmasının ardından, partili gençler de “İhtilalci Gençlik Birliğini” kurdu. ABD, 12 Mart 1971 darbesini tezgahlayarak antiemperyalist gençlik hareketinde yaşanan büyük yükselişi ezmeye çalıştı.

Halk hareketindeki canlanmayla 12 Mart’ı yapan güçlerin geri çekilmesi sonucu, vatanseverler af yasası ile özgürlüklerine kavuştu. 1974 yılında Devrimci Gençlik Birlikleri kuruldu. DGB, halktan kopuk 1971 maceracı çizgisinin eleştirdi. Maceracılar içine yuvalanan Atatürk düşmanlığına karşı mücadele etti. Kontrgerilladan hesap sorulması için bayrak açtı. ABD emperyalizmine ve gençlik hareketinin içine sızarak örgütlenen yeni emperyalist Sovyetler Birliği’ne karşı bağımsızlık mücadelesinin yükseltilmesi için harekete geçti. ABD emperyalizminin, kontrgerilla yoluyla sol ve sağ içinde örgütlenerek, gençliği iç çatışmanın içine çekmek; gençliği bölerek, kitle hareketinin önünü kesmek için düzenlediği tertiplere karşı mücadele etti.

1653729_844116055633707_5549624281753454579_n

12 Eylül darbesinden sonra, 1988’de Sosyalist Parti’nin kuruluşuyla Aydınlıkçı gençler, “Yeni Olgu Dergisi”, “Gökyüzü Dergisi” ve “Sosyalist Gençlik Derneği” gibi deneylerle gençlik çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Gökyüzü Dergisi çalışmalarıyla 12 Eylül’ün örgütsüzlük, hareketsizlik, ideolojisizlik saldırılarına karşı mücadelenin merkezi oldu. Gökyüzü Dergisi 12 Eylül 1980 darbesinin ardından çıkan ilk politik gençlik dergisiydi ve her kesimden destek almıştı.

1980 darbesinden sonra gençlik örgütlenmesini planlayan, bu alana ilişkin özel politikalar oluşturan bir örgütlenme olmadığı için illerdeki parti üyesi gençler, bir takım yayın ve dernek pratikleri dışında bulundukları yerlerde genel parti propagandası yönünde faaliyetler yürütüyordu. Bu durum, 1994 yılında Öncü Gençlik’in kuruluşuna kadar esas olarak devam etti.  1994 yılı başında Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in katılımıyla İstanbul’da Merkez Gençlik Komitesi’nin düzenlediği toplantıda partinin gençlik örgütlenmesinin adı Öncü Gençlik olarak belirlendi ve bu adla bir gençlik dergisinin çıkarılmasına karar verildi.

1526418_610122195729153_645494316_n

Öncü Gençlik kuruluşundan bu yana gerek üniversite ve liselerde gerekse okul dışında gençlik kitlelerinin vatanseverlik paydasında birleşmesine, ABD emperyalizmine, FETÖ ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadelesine, ayrıca Türk gençliğinin bütün talep ve isteklerine ulaşmasına önderlik etti. Bu doğrultuda çok geniş bir çerçevede etkinlikler, eylemler ve kampanyalar yürüttü. Yüzlerce üniversite topluluğu kurdu ve yönetti. Demokratik üniversite talebinin öncüsü ve merkezi oldu. Sayısız gençlik dergisinin çıkarılmasına, gençliğin kendini ifade edebileceği birçok mecranın yaratılmasına öncülük etti. Üniversiteleri vatanseverliğin kaleleri haline getirdi. Türkiye Gençlik Birliği ile ulusal ve uluslararası basında yer alan onlarca ses getiren eyleme imza attı. ABD’nin FETÖ aracılığıyla tertiplediği Ergenekon kumpasında hedef alınan iki gençlik örgütünden birisi oldu.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı tarafından derlenen “Tecrübenin Işığında Genç Aydınlıkçılar” kitabı Vatan Partisi’nin önderlik ettiği gençlik mücadelesini, Öncü Gençlik’in köklerini ve yürüttüğü pratiği kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye’de gençlik hareketi tarihinin toplam bir incelemesi olarak yayınlanan kitaptan Vatan Partisi Öncü Gençlik’in tarihi detaylarıyla öğrenilebilir.

https://www.kaynakyayinlari.com/genc-aydinlikcilar-p364562.html

Öncü Gençlik Genel Başkanlığına, 12 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Öncü Gençlik Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu Toplantısında Barış Demiralay seçilmiştir. Genel Sekreterlik görevini ise 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu toplantısında Sezer Özseven yürütmektedir. Öncü Gençlik, 11 kişilik bir Merkez Yürütme Kurulu’nun önderlik ettiği 45 (41 asıl üye+4 yedek üye) kişilik bir Genel Yönetim Kurulu tarafından idare edilmektedir.

Vatan Partisi’nde gençlik, bütün kademelerde söz ve yetki sahibidir. Öncü Gençlik Genel Başkanı, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu’nun, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve Merkez Karar Kurulu’nun doğal üyesidir. Çok sayıda gençlik lideri, il örgütlerinden Merkez Karar Kurulu’na kadar kurullarda aktif görev alır.

Öncü Gençlik, 2014 yılında kurulan Dünya Antiemperyalist Gençlik Birliği’nin (World Antiemperyalist Youth Union) kurucu üyeleri arasındadır.

11295730_849098521831518_6197520350870194372_n

Eylemlerden bazıları:

 -Amerikan askerinin başına çuval: https://www.youtube.com/watch?v=TxvBU4pNS-M

-İncirlik ABD Üssü’ne Yürüyüş: https://www.youtube.com/watch?v=4hnWapeSfpk

-13 Aralık 2012, 8 Nisan 2013, 13 Şubat 2014 Silivri eylemleri: https://www.youtube.com/watch?v=dMHNixRrybM

-Samsun’dan Ankara’ya Bağımsızlık Yürüyüşleri: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Üniversitelerde şeriata ve bölücülüğe karşı mücadele: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Üniversitelerde şiddete karşı eylemler: https://www.youtube.com/watch?v=jmVJ0rXQKKE

-Devrim Yasalarına Saygı Yürüyüşü: https://www.youtube.com/watch?v=PlRF5jgcn0M

-Aydınlanma sempozyumları: https://www.youtube.com/watch?v=TdvTcKZV1PY

-Yaz kampları: https://www.youtube.com/watch?v=XYDAWCsL3RE

-Eğitim kampları:https://www.youtube.com/watch?v=msK_hXITlKQ 

-İlk Oylar Vatan Partisi’ne çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=2Q1PkNbYw9k

-Gençlik Oyları Vatan Partisi’ne çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=VC9sqtssp9Q

-Gelecek Ellerimizde Oylar Vatan Partisi’ne çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=DyFb8AUdjE4

-Öncü Gençlik Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=iKvF34a3POo

-ABD Elçiliği Önünde Protesto: https://www.youtube.com/watch?v=QyE-w58nYpk

-Öncü Gençlik 10. Genel Yönetim Kurulu Anıtkabir’de: https://www.youtube.com/watch?v=uZ1hlHesfS0

-Öncü Gençlik’ten Üniversitelerde Mehmetçik Eylemleri: https://www.youtube.com/watch?v=ROVhleCrJBQ

-Öncü Gençlik’ten Doğu Perinçek Düşmanlığı yapan Cumhuriyet’e Protesto: https://www.youtube.com/watch?v=KUsepPcZsuM

-Öncü Gençlik’ten Başkanlığa Hayır Çağrısı: https://www.youtube.com/watch?v=99t2PNidw2E

-ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Protestosu: https://www.youtube.com/watch?v=8Y-q6srM0QI

-Diyarbakır Annelerine ziyaret: https://www.youtube.com/watch?v=83M6NBinQYY

– Ermenistan’da dikilen Talat Paşa’yı hedef alan heykele karşı açıklama: https://www.youtube.com/watch?v=kKQgufy7dac

– Almanya Büyükelçiliği önünden “ABD’YE UYMA ATLANTİK KORSANI OLMA” açıklaması: https://www.youtube.com/watch?v=h3Zc6o58Ruk

– ABD’nin Soykıırım Yalanlarına karşı İncirlik Üssü ABD’ye Kapatılsın açıklaması: https://www.youtube.com/watch?v=WZAM_CirySE

“Türkiye İsrail’e gözcü olamaz! Kürecik TSK’nın kontrolüne alınsın!” açıklaması: https://www.youtube.com/watch?v=7aYf5Fx8MYA&t=4295s