Ana Sayfa Genel Yönetim Kurulu

Genel Yönetim Kurulu

Öncü Gençlik’in en yetkili kurulu olan Genel Kurultay tarafından belirlenen GYK,  Öncü Gençlik’in iki kurultay arasındaki en yetkili kuruludur. Vatan Partisi tüzüğü, programı ve genel kurultay kararları doğrultusunda Öncü Gençlik’in stratejisini, siyasetlerini ve eylem çizgisini belirler. GYK, tüzük ve iç tüzük gereği üç ayda en az bir kere toplanır. Öncü Gençlik 11. Dönem Genel Yönetim Kurulu 3 Eylül 2018 tarihinde yapılan Öncü Gençlik 1. Olağanüstü Genel Kurultayında seçilmiştir.

Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu:

Özgür Bursalı, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi

Ferdi Tanhan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Öğretmenliği Öğrencisi

Yadigar Özen, Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Öğrencisi

Işıkgün Akfırat, Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Öğrencisi

Bilal Gürbüz, Gazi Üniversitesi- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Mezunu

Sezer Özseven, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi

Berke Mustafa Berkil, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Onur Özcan, Selçuk Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencisi

Ozan Özaslan, Ege Üniversitesi, Gazetecilik Öğrencisi

Furkan Kaplan, Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Öğrencisi

Eser Keskin, İstanbul Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrencisi

Kaan Arslan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölümü Öğrencisi

Naci Önenköprülü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Serdar Sağlam, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi

Dilek Çınar, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencisi

Ali Murat Engin, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğrencisi

Görkem Gözet, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyololji Bölümü Öğrencisi

Kibele Su Tasci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Özgür Altınbaş, Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Meram Tosun, Münster Üniversitesi Tarih ve Siyaset Öğretmenliği Öğrencisi

Anıl Eren Yıldız, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencisi

Doğa Dursun, Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğrencisi

Şafak Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğrencisi

Uğur Bıçaklıoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü Öğrencisi

Duygu Karabulut, Yeditepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencisi

Yağız Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi

Ata Ogün Kaplan, Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Umut Kaptan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencisi

Aylin Kum, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi

Samet Kunt, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi

Mustafa Gökmen, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Eylem Göksu Yıldırım, Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencisi

Berk Candemir,  Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Yaşar Diyarbekirlioğlu, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencisi

Erol Aslan, Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencisi

Melike Güler, Ankara Üniversitesi Öğrencisi Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğrencisi

Barış Dikmen, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencisi

İshak Aykaç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri Bölümü Öğrencisi

Üzeyir Coşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi