Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Öncü Gençlik’in en yetkili kurulu olan Genel Kurultay’ın belirlediği Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyelerinin kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve 8 üye seçmesiyle belirlenir. 11 kişiden oluşur. Merkez Yürütme Kurulu Öncü Gençlik’in en üst yürütme organıdır. Tüzük ve iç tüzük gereği ayda en az bir kere toplanır.

1. Olağanüstü Genel Kurultayın ardından belirlenen MYK Üyeleri:

Özgür Bursalı, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi

Ferdi Tanhan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Öğretmenliği Öğrencisi

Yadigar Özen, Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Öğrencisi

Işıkgün Akfırat, Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Öğrencisi

Deniz Tokgöz, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Barış Demiralay, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Öğrencisi

Bilal Gürbüz, Gazi Üniversitesi- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Mezunu