Ana Sayfa Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Öncü Gençlik’in en yetkili kurulu olan Genel Kurultay’ın belirlediği Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyelerinin yaptıkları ilk toplantıda Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve MYK üyelerini seçmesiyle belirlenir. Merkez Yürütme Kurulu Öncü Gençlik’in en üst yürütme organıdır. Tüzük ve iç tüzük gereği ayda en az bir kere toplanır.

MYK Üyeleri:

Özgür Bursalı, Ankara Üniversitesi Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi

Ferdi Tanhan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Öğretmenliği Öğrencisi

Yadigar Özen, Pamukkale Üniversitesi Fizik Bölümü Öğrencisi

Işıkgün Akfırat, Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Öğrencisi

Sezer Özseven, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi

Bilal Gürbüz, Gazi Üniversitesi- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Mezunu

Berke Berkil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi