Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Öncü Gençlik’in en yetkili kurulu olan Genel Kurultay’ın belirlediği Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyelerinin kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve 8 üye seçmesiyle belirlenir. 11 kişiden oluşur. Merkez Yürütme Kurulu Öncü Gençlik’in en üst yürütme organıdır. Tüzük ve iç tüzük gereği ayda en az bir kere toplanır.

10. Genel Kurultayın ardından belirlenen MYK Üyeleri:

Aykut Diş, Ankara Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Öğrencisi

Uğurcan Yardımoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencisi

Berkan Özer, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrencisi

Elif İlhamoğlu, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi

Yadigar Özen, Pamukkale Üniversitesi Fizik Öğrencisi

İbrahim Okan özkan, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Deniz Tokgöz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi