Ana Sayfa Yazılar YILDIRIM KOÇ YAZDI: KESK, DİSK VE TMMOB’NİN BÜYÜK HATASI

YILDIRIM KOÇ YAZDI: KESK, DİSK VE TMMOB’NİN BÜYÜK HATASI

1531

29 Aralık 2015 Salı günü hayatınızda bir değişiklik oldu mu?

Halbuki 23 Aralık 2015 günü, “Savaşa Karşı Barış  için 29 Aralık 2015 günü KESK, DİSK, TMMOB, TTB
olarak üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmiyoruz!” açıklaması yapılmıştı.
  
25 Aralık 2015 günü DİSK Gn.Bşk. Kani Beko’nun açıkladığı bildirinin altında KESK, DİSK ve TMMOB’nin
imzaları vardı. TTB bu ittifaktan çekilmişti. 
 
YALAN HABER

KESK’in internet sitesinde 29 Aralık günü yer alan haberde şöyle deniyordu:

“Bugün KESK, DİSK ve TMMOB ülkenin doğu ve güney doğusunda ‘sokağa çıkma yasakları’ adı altında
uygulanan sıkıyönetimi  kınamak ve  savaş ortamına karşı barışı ve yaşam hakkını savunmak için üretimden
gelen gücünü kullanarak hizmet üretmedi. Bütün illerde alanlara çıkan KESK, DİSK, TMMOB, emek ve
demokrasi güçlerinin katılımı ile “BARIŞA SES VER!” temalı basın açıklamaları yaptı. Ankara’da Sakarya
Caddesinde yapılan ortak basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız Lami Özgen okudu.”

Haberde yer alan resimde de birkaç yüz kişi gözüküyordu.

KİM EYLEM YAPTI?

KESK’e bağlı sendikaların üye sayısı 236 binin üstünde. Kaç kamu çalışanı 29 Aralık günü çalışmayı
durdurdu?

DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası’nın üye sayısı 12 bin. Kaç tekstil işçisi “Barış için” üretime ara verdi?

DİSK’e bağlı Sosyal‐İş’in üye sayısı 9500. Sosyal‐İş’in örgütlü olduğu Metro’da ve diğer işyerlerinde
çalışanlar on dakika bile olsa çalışmayı durdurdu mu?

DİSK’e bağlı Birleşik Metal‐İş’in 31 bin üyesi var. Metal işkolunda özel sektör işyerlerinde üretimin
durdurulduğunu mu sanıyorsunuz?

DİSK’e bağlı Genel‐İş’in 63 bin üyesi gözüküyor. Belediye hizmetlerinde bir aksama gördünüz mü?
Bu soruların hepsinin yanıtı kocaman bir “HAYIR”dır. 
 
KESK, DİSK ve TMMOB’nin 29 Aralık günü çalışmayı durdurma eylemi tam bir fiyaskodur.  

Çünkü bu eylem işçilerin ve kamu çalışanlarının sınıfsal çıkarları için değil, bölücü Kürt milliyetçilerinin
ölümden kurtarılması için yapıldı.  

BÖLÜCÜ TERÖRE DESTEK VERİLMEMELİ 

Bugün soyut bir “barış” sloganına sarılmak, bölücülüğe hizmet etmektir.  
Kimse enayi değil.  

KESK, DİSK ve TMMOB’nin ortak çağrısının tam bir fiyaskoyla sonuçlanmasının nedeni, insanlarımızın
çok büyük çoğunluğunun PKK’nın ve yan örgütlerinin bölücü girişimlerine karşı olmasıdır.  
Bugün kalıcı bir barışın yolu, emperyalistlerin kuklası bölücü terör örgütünün yok edilmesinden
geçmektedir.  

Bölücü terör örgütü çeşitli kentlere silah ve mühimmat yığınağı yaparken ve özerklik ilan ederken
susanların, bölücülükle mücadelede önemli başarıların sağlandığı günlerde “barış” sloganının arkasına
sığınarak bölücü örgütünü kurtarma çabalarına halkımız da, bu örgütlerin üyeleri de kanmamaktadır.  
KESK’i kuran örgütler 17‐18 Haziran 1995 günleri Kızılay Meydanı’nı 130 bin kişiyle işgal edebilmişti;
çünkü o tarihte bu örgütler kamu çalışanlarının sınıfsal çıkarlarını koruyordu. 
 
Günümüzde DİSK, KESK ve TMMOB, bırakın üretimi durdurmayı, öğle saatlerinde meydanlara
çıktıklarında bile birkaç yüz kişiyi ancak toparlayabiliyor. 
 
Sınıf mücadelesini terk ederek emperyalistlerin uşaklarını desteklemenin kaçınılmaz sonucu bu zavallı
durumdur.

Aydınlık Gazetesi, 11 Ocak 2016
Yıldırım Koç