Ana Sayfa Haberler AMERİKANCI FETÖ GİRİŞİMİNE KARŞI ACİL GÖREVLER

AMERİKANCI FETÖ GİRİŞİMİNE KARŞI ACİL GÖREVLER

1219

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyerek, Amerikancı FETÖ Darbesi’nden sonra önümüzdeki tehditleri değerlendirdi ve uygulanması gereken siyasetleri açıkladı. Perinçek, özetle şunları belirtti:

Amerikancı FETÖ’nün darbe girişimini
Devlet ve milletin direnciyle bozguna uğrattık

Amerikancı FETÖ’nün darbe girişimini, Devlet ve Millet birliğiyle bozguna uğrattık. Görülmüştür ki, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Polisimizin sağlam duruşu en değerli güvencemizdir.

ABD, Türk Ordusunun içine yerleştirdiği silahlı örgütünü kaybetmiştir. ABD’nin topraklarımız üzerinde “Kürdistan” adı altında ikinci bir İsrail kurma girişimi ağır darbe yemiştir. Artık hiç kimse PKK’yı gömüldüğü hendeklerden çıkartamaz ve hiç kimse FETÖ’yü Cumhuriyetimizin pençesinden kurtaramaz!

Vatan bütünlüğümüz ve Cumhuriyetimiz adına büyük bir zafer kazandık. Türkiyemizin önü açılmaktadır. Milletçe elimizde Türk bayraklarıyla sevinç ve coşku içindeyiz. Türkiye iç cephede birliğini sağlamaktadır.

Dış cephede sağlam durmak için İç cepheyi güçlendirmek

Ne var ki, ABD ve İsrail, Suriye’nin kuzeyinde Koridor açma iddiasından vazgeçmiş değillerdir. “Kürt Koridoru” adını verdikleri bu Amerikan Koridoru, Türkiye için öncelikli tehdittir ve Vatan Savaşının ön cephesidir.

ABD’nin “Amerikan Koridoru”ndaki direncimizi kırmak için, iç cephedeki araçlarını ateşe sürmesine karşı hazır olmalıyız. Bölücü Terör Örgütü, kentlerde hendeklere gömülmüştür, ancak seçilmiş hedeflere intihar saldırılarında bulunma olanakları bütünüyle yok edilmemiştir. IŞİD ve benzeri yobaz örgütleri ise, etkili terör eylemlerinde bulunma yeteneğini korumaktadır. Kaldı ki, ABD’nin bölgemizde yeni örgütleri devreye sokma olanakları da bulunmaktadır.

Türkiye bu tehditleri, sıradan tavırlarla önleyemez. En temel mesele: İç cepheyi güçlendirmek zorundayız.

Ordumuzun saygınlığını korumak, milletin Orduya güvenini pekiştirmek, şu anda Türkiye’nin birinci ihtiyacıdır.

Başta hükümet olmak üzere herkes, milletin birliğine zarar veren, ikilik yaratan, fitne ve fesat kışkırtmak isteyenlere elverişle zeminler üreten siyasetlerden ve girişimlerden kaçınmak durumundadır.

Vatan bütünlüğümüz için devlet ve milletçe topyekûn mücadele, temel görevimizdir.

Bütün vatandaşlarımızı Bölücü ve Fethullahçı Teröre kesin çözüm için Devletçe ve Milletçe Topyekûn Mücadeleye ve bu amaçla hazırladığımız Millî Dayanışma Programı’nı hayata geçirmeye çağırıyoruz.

Vatan Partisi’nin Millî Dayanışma Programı

1.  ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki Koridor girişimine karşı Dört Birliği sağlamlaştırmalıyız. Bir: Milletin birliği. İki: Millet ile Devletin birliği. Üç: Millet ile Ordunun birliği. Dört: Komşularımızla birlik.

Ordumuzun saygınlığını korumak ve Milletin Orduya güvenini pekiştirmek şu anda Türkiye’nin öncelikli ihtiyacıdır. Güçlü Türkiye için Güçlü Ordu.Bu amaçla Türk Ordusu’nu İstiklâl Savaşı Geleneği temelinde yeniden yapılandıracağız.

Halk ile Ordu ve Polis arasındaki bağları pekiştireceğiz. Vatan Savaşı veren Türk Ordusuna, komutanlarına ve polisimize karşı bozguncu propagandayı etkisiz kılacağız. ABD’nin hükümet planlarına karşı bütün milletimizi Türkiye Cephesinde birleşmeye çağırıyoruz.

2. Fethullahçı Terör Örgütü’nün öncelikle Ordudan, ayrıca Polisten, Yargıdan ve bütün devlet kurumlarından temizlenmesi, bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve iç barış için yakıcı görevdir.

3. Bölücü ve yobaz terörüne karşı Rusya, Suriye, Lübnan, Irak, İran, Azerbaycan ve Mısır ile işbirliği ertelenemez. Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör üslerini bütünüyle temizleyeceğiz. Güney sınırımızda ABD-İsrail Koridorunun açılması girişimini bozguna uğratacağız.

4. Emperyalizmin ekonomik tehditlerine karşı millî direnci güçlendirmek amacıyla Üretim Ekonomisini kurmak zorundayız. AKP Hükümetini milletin büyük çoğunluğunu oluşturan emekçilerin ekonomik durumlarını zayıflatacak girişimlerden derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.

5. Türk milletini Anayasadan çıkartmak, özerklik, cemaatlere yaşam tarzı özgürlüğü, müftülere nikâh kıyma yetkisi, Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek, Harb Okulları’nın Mustafa Kemal geleneğiyle oynamaya kalkışmak ve Başkanlık Rejimi gibi milleti bölen ve iç cephede çatışma kışkırtan girişimler, kesinlikle başarıya ulaşamayacaktır. Hükümeti Atatürk Devrimi karşıtı olan bu tür planlardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

6. Meclis’te Bölücü Terör Örgütünü temsil eden HDP’nin derhal kapatılması ve bölücülük suçu işleyen HDP milletvekillerinin cezalandırılması için yasal süreçler artık sonuca ulaştırılmalıdır.

7. Suriye’nin kuzeyinde ABD-İsrail Koridorunun açılması ve PKK/PYD’yi desteklemek amacıyla kullanılan İncirlik ve Diyarbakır üsleri ABD uçaklarına ve askerine kapatılmalıdır.

Vatan Savaşından Millî Hükümete

Türkiye, Amerikancı darbe girişimini bozguna uğratarak Büyük Karara doğru dev bir adım atmıştır.

Türkiye, vatanını bütünleştirmek, üretim ekonomisine geçmek, çağdaş toplumu kurmak, yurtta ve Batı Asya’da barışı sağlamak için, Atatürk Devrimi rotasına girecektir.

Türkiye, Vatan Savaşından Millî Hükümetle çıkacaktır.

Her savaşta olduğu gibi görev, kahraman olmaktır.

Vatan Partisi, kahramanların partisidir.

Türkiye’nin bütün kahramanlarını Vatan Partisi’ne üye olmaya ve görev almaya çağırıyoruz.

Türk de biziz, Kürt de biziz, Sünnî de biziz Alevî de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün milletimizi, siyasal partileri, sendikaları, meslek odalarını ve kitle örgütlerini, Türkiye Cephesinde sımsıkı birleştirmek için Vatan Partisi olarak görevimizi yerine getirme kararındayız.
Amerikancı Fethullah Örgütünün son darbe girişiminde bir kez daha görülmüştür: Vatan Partisi, Türkiyemizin bağımsızlık, bütünlük, güvenlik davasında her zaman ön cephededir ve etkilidir.

Vatan Partisi’ni güçlendirmek, Türkiye’yi güçlendirmektir.

Bütün yurttaşlarımızı, Vatan için Vatan Partisi’ne üye olmaya davet ediyoruz.

23.07.2016, oncugenclik.org.tr