Ana Sayfa Haberler CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ NE GÖTÜRÜYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ NE GÖTÜRÜYOR

1038

Türkiye emperyalizm destekli teröre karşı büyük bir mücadele verirken gündeme getirilen Başkanlık Sistemi teklifi mecliste tartışılıyor.

Meclisin Yetkileri Elinden Alınıyor

TBMM’nin yetkileri elinden alınıyor ve sembolik bir yapıya dönüştürülüyor.

 1. Anayasa’nın 98. Maddesindeki “TBMM …. denetleme yetkisini kullanır” sözü siliniyor.
 2. TBMM’nin denetleme araçları olan “gensoru” ve “meclis soruşturması” mekanizmaları ortadan kaldırılıyor.
 3. Öneride kanun tasarıları doğrudan Cumhurbaşkanına gidiyor. Burada Cumhurbaşkanı Kararnamesi adıyla yasa meclise hiç uğramadan doğrudan Resmi Gazete’de yayınlanabiliyor.
 4. Herhangi bir yaptırımı olmayan “genel görüşme yapma” mekanizmaları dahi “yazılı soru önergesi” verme ile sınırlandırılıyor.
 5. TBMM Başkanlığı, devletin/yürütmenin vekaletini yitiriyor. Mevcut durumda TBMM Başkanı Cumhurbaşkanına vekalet ediyordu. Bu madde dahi, Cumhurbaşkanıyla meclisin arasının nasıl açıldığını göstermeye yetiyor. TBMM devletin temsil gücünden arındırılıyor.
 6. Milletvekillerinin hükümet mensuplarına sözlü soru yöneltme mekanizması ortadan kalkıyor.

Cumhurbaşkanı Olağanüstü Yetkilerle Donatılıyor

 1. Bakanlar meclise karşı değil Cumhurbaşkanına karşı sorumlu hale getiriliyor.
 2. Öneri, iddia edildiği üzere güçler ayrılığını kuvvetlendirmiyor, TBMM’nin yetki alanını sınırlıyor. Cumhurbaşkanlığı, yasama işleviyle yetkilendiriliyor.
 3. Devletin “yasa ile düzenlenmesi” ilkesi ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle bütün kurum ve kuruluşları düzenleme yetkisine sahip oluyor. Mevcut durumda ise bu yetki ancak TBMM’ye aittir.
 4. Anayasa değişikliği önerisi meclisi fiilen ortadan kaldırarak “cumhurbaşkanlığı” makamı temelinde başkanlık rejimi kurmayı amaçlıyor.
 5. Bütçe hazırlama hakkı Cumhurbaşkanına veriliyor.
 6. Milli Güvenlik Kurulu tümüyle Cumhurbaşkanına ait oluyor.
 7. Bakanlar, genel müdürler, sıradan memurlar dahi Cumhurbaşkanı tarafından atanabiliyor ya da azledilebiliyor.
 8. Cumhurbaşkanına idari soruşturma yetkisi veriliyor.

 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, İkinci İstiklâl Savaşının önündeki tuzaktır.

Bugün Türkiye’nin ihtiyacı Milli Seferberliktir

Milli Seferberlik için Güçlü Meclis,Güçlü Hükümet

Cumhurbaşkanlığı Sistemine hayır!

 

oncugenclik.org.tr, 13.1.2017