Ana Sayfa Haberler ERMENİSTAN’DAKİ NEFRET HEYKELİ KALDIRILACAK!

ERMENİSTAN’DAKİ NEFRET HEYKELİ KALDIRILACAK!

2707

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı Ermenistan’da hürriyet kahramanı Talat Paşa’yı hedef alan heykele karşı basın açıklaması yaptı.
1922 yılında Talat Paşa’yı sırtından vuran Ermeni terörist Soğoman Teyliryan’ın heykeli Ermenistan’da dikilmişti. Heyklede Talat Paşa’nın başının Katil Teyliryan’ın ayağının altında gösterilmesi büyük tepki çekmişti. Ankara’da Ulus Heykeli önünde bir araya gelen Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, nefret heykeline karşı basın açıklamasıyla birlikte harekete geçtiklerini belirttiler. Açıklamayı yapan Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, “Bu nefret heykeli açık bir provakasyondur. Türk milletine hakaret eden bu heykele karşı mücadeleyi bir vatan görevi olarak görüyoruz. Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak söz veriyoruz, Talat Paşa’nın başını yerde koymayacağız!” dedi.
Özgür Bursalı açıklamada heykelin uluslararası anlamda da bir nefret suçu olduğunu söyleyerek “Kimse terörist Tehliryan’ı heykeller dikerek kahramanlaştıramaz. Bu heykel milletler arasında kin ve nefreti kışkırtmaktadır” dedi. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Hükümet yetkilileriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Öncü Gençlik Genel Başkanı, “Bu nefret heykeline karşı bir araya gelerek mücadeleyi yükseltelim. Bu mücadele, Türkiye’nin bugün içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı başarıyla yürüttüğü vatan savaşından bağımsız değildir.” dedi.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı’nın açıklamasının tamamı:


Sayın Basın Mensupları, Değerli Milletimiz,
Bugün burada, Ermenistan’da bulunan büyük devlet adamı, vatanseverlik ve fedailik anıtı Talat Paşa’yı hedef alan bir heykel hakkında Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak üzere toplandık.
Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın Şirak kentinde hürriyet kahramanımız Talat Paşa’yı hedef alan bir heykel kamuoyunun gündemine girdi. Heykel, 15 Mart 1921’de Berlin’de Talat Paşa’yı arkasından vurarak şehit eden Ermeni terörist Soğomon Tehliryan’ın heykelidir. Bu heykelde, Talat Paşa’nın başı da Ermeni terörist Tehliryan’ın ayaklarının altında resmedilmiştir. Bu alçak, saygısız, nefret dolu girişime karşı tepkimizi koymak ve bu heykele karşı büyük bir mücadele başlatmak için burada buluştuk. En baştan ifade edelim, bu nefret heykeli kesinlikle ayakta kalamayacak. Talat Paşa’nın şahsında Türk milletine hakaret eden bu heykele karşı mücadeleyi bir vatan görevi olarak görüyoruz. Talat Paşa hem Türk milletinin hem de Vatan Partisi Öncü Gençlik’in namusudur, vicdanıdır, pusulasıdır.

KİN VE NEFRET KIŞKIRTIYOR
Bu heykel, milletler arasında kin ve nefreti kışkırtmaktadır. Özellikle büyük bir devlet yöneticisinin, Osmanlı Sadrazamının, tarihi bir liderin üzerinden çizilen bu manzara, coğrafyamıza düşmanlık tohumları serpmektedir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu tür bir heykel başka bir anlam ifade etmez. Bu nefret heykeli açık bir provakasyondur. Heykel 2015 yılında hazırlık aşamasındayken Şirak valisi Talat Paşa’nın silüetini “Avrupalılara durumu açıklayamama” gerekeçesiyle sildirilmiştir. Uzun süre silüet olmadan korunan heykel yakın zamanda yeniden Talat Paşa’nın silüeti çizilerek ilk halini almıştır. Bu da Ermenistan’ın ve Şirak kentindeki yetkililerin düzeysizliğini kanıtlamaktadır. Her halükarda, bir devlet yöneticisini haince arkadan vurarak katleden bir terörist heykelinin açıklanacak bir tarafı yoktur. Bu heykel uluslararası anlamda da bir nefret suçudur. Kimse terörist Tehliryan’ı heykeller dikerek kahramanlaştıramaz. Tehliryan, Talat Paşa’yı vurduktan sonra akıl ve ruh sağlığı bozuk olduğu gerekçesiyle derhal beraat ettirilmiştir. Bugün ya bu heykeli dikenlerin ya akıl sağlığı bozuktur, ya da kararı veren dönemin Berlin mahkemesi bir tiyatrodan ibarettir. Ermenistan bütün dünyanın gözü önünde, bir katili, bir teröristi kahramanlaştırmaya çalışmaktadır. Birçok Türk diplomata da Ermeni teröristler yıllar sonra saldırmışlardır. Teröristlerin heykelini dikmek, yeni saldırılara da zemin hazırlamak demektir. Ermeni yetkililer suçu övmekte ve teşvik etmektedir. Bu girişim, Türk-Ermeni ilişkilerini de, bölge barışını da kökten sarsmaktadır.

TEHLİRYAN TERÖRİST, TALAT PAŞA KAHRAMANDIR
Hiçbir kuvvet, bir terörist heykeli dikerek Talat Paşa’yı aşağılayamaz. Büyük hürriyet kahramanı Talat Paşa, tarihin içindeki şanlı yerini çoktan almıştır. Talat Paşa bu toprakların yetiştirdiği en büyük fedailerden, en büyük vatanseverlerden biridir. İttihat ve Terakkinin önderidir ve fedai kuşağının en önemli temsilcilerindendir. Türk Devriminin anıtlarındandır. İşte dünyanın her yerine isimlerini kazıyan Jön Türk kuşağı da bu yüzden 100 yıl sonra dahi hedef alınmaktadır. Yine dönemin hürriyet kahramanlarından Cemal Paşa, Dr. Bahattin Şakir, Sadrazam Said Halim Paşa da Ermeni teröristler tarafından suikaste uğrayarak şehit edilmişti. Emperyalizmin vatanseverlerle hesaplaşması 100 yıldır devam etmektedir. Emperyalist merkezler, bu sembolleri hedef alarak, bölme, parçalama ve halkları birbirine düşürme projelerini harekete geçirmektedirler. Özellikle Ermenistan, kardeş ülke Azerbaycan’la ortak yaramız olan Hocalı Katliamından, Karabağ’daki işgaline kadar, Amerika’nın bölgedeki en sadık taşeronu olarak hareket etmektedir. Hepimizin bildiği, batının sözde Ermeni Soykırımı yalanı da en başta Talat Paşa hedef alınarak başlatılmıştı. Genel Başkanımız Doğu Perinçek, bu yalanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülen Perinçek-İsviçre davasında, Talat Paşa ile birlikte savaşarak soykırım yalanını tarihe gömmüştür. Türk Milletinin dünyada başı dik olmasını sağlayan bu karar, Doğu Perinçek’in, Talat Paşalara, Mustafa Kemallere dayanan kararlılığıyla kazanılmıştır.

O HEYKEL KALKACAK!
İşte bütün bunlardan dolayı, o heykelin neden dikildiğini anlayabiliyoruz. Talat Paşa, ölümünden 98 yıl geçmesine rağmen Abide-i Hürriyetteki mezarından hepsinin dizlerini titretmektedir. Bu bizim geleneğimizin ve milletimizin büyüklüğüdür. Aynı zamanda emperyalistlerin, onlara maşa olan ülkelerin, nefret ve düşmanlık kışkırtanların büyük çaresizliğidir.
Buradan, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımızı ve hükümet yetkililerini bu nefret heykelinin kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyoruz. Siyasi partilere, gençlik örgütlerine, Türk dünyasını temsil eden kurum ve kişilere ve tüm sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz. Bu nefret heykeline karşı bir araya gelerek mücadeleyi yükseltelim. Bu mücadele, Türkiye’nin bugün içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı başarıyla yürüttüğü vatan savaşından bağımsız değildir.

Son olarak dosta düşmana sesleniyoruz. Erivan’dan, Şirak’a, Washington’a kadar duysunlar: Talat Paşaları bitiremediler. Mustafa Kemalleri bitiremediler. Bir Talat gitti ama binlerce Talat Paşa yetişti, milyonlarca Mustafa Kemal yetişti ve görevinin başına geçti! Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak söz veriyoruz, Talat Paşa’nın başını yerde koymayacağız!

oncugenclik.org.tr, 2.9.2019