Ana Sayfa Güneş Harekatı

Güneş Harekatı

Vatan Partisi’nin Gençlik Kolu Öncü Gençlik, 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında Güneş Harekâtı isimli bir örgütlenme atağı başlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasıyla da birleştirilen atağın esasları Öncü Gençlik Merkez Yürütme Kurulunda belirlenmiş, metin Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş tarafından yazılmıştır. Gençlik mücadelesi yansıtan bu metni alanındaki özgün yaklaşımı temsil etmesi dolayısıyla siz oncugenclik.org.tr okuyucularıyla paylaşıyoruz.

GÜNEŞ HAREKÂTI

“Birçokları, Lenin’in büyük bir uygulamacı, Plehanov’un ise büyük bir filozof olduğunu söylediler. Me-ti şöyle dedi: Plehanov’un uygulamaları onun büyük bir filozof olmadığını kanıtladı. Lenin’in uygulamaları ise onun büyük bir filozof olduğunu kanıtladı. Lenin felsefede uygulamacı, uygulamada ise filozof gibiydi.”
Bertoll Brecht, Me-ti

Güneş, insanlığın her döneminde etkili bir imge oldu. Etkisi insanın günlük yaşamında oynadığı rolden geliyordu. Günün aydınlanması, baharın gelişi ve havanın ısınması; akabinde görülen doğa olayları ve insan faaliyetleri Güneş’i her zaman çok anlamlı kıldı. Bazı dönemlerde insan toplulukları Güneş’i kültleştirdiler. Örneğin; eski Türklerde Güneş, Doğu’nun simgesiydi. Onu Tanrı olarak gören topluluklar da oldu. Çağların gelişmesiyle insanlık gerçek misyonunu bildiyse de Güneş her devirde bereketin, zenginliğin ve çoğalmanın simgesi oldu. Yaşamın kaynaklarından oldu…

Öncü Gençlik 10. Genel Kurultayı’nda örgütlenme alanında önümüze koyduğumuz “Kökleşme ve Yeşerme Stratejisi”ni Güneş Harekâtıyla besliyoruz.

Köklerimiz toprağa daha sıkı tutunsun, derine salsın diye…

Dallarımız her mevsim yeşersin, bol bol meyve versin diye…

Peki, neydi “Kökleşme ve Yeşerme?”

Kökleşmek; işleyişte süreklilik kazanmaktır. Öncü Gençlik il yönetim kurulundan ya da temel örgütten kitle örgütüne, oradan topluluklarımıza/ kulüplerimize ve okul yayınlarımıza kadar senkronize ve kim değişirse değişsin çarkları dönen bir sistem kurmaktır. Yerel gelenekler yaratmaktır.

Yeşermek ise; öz gücün büyümesidir. Önderlik kabiliyetlerimizin gelişmesi ve etki alanlarımızın genişlemesi süreçlerinin, ince bir işçilikle örgütlü kuvvetin arttırılmasına yöneltilmesidir.

Güneş Harekâtı Neden Şimdi?

Yine 10. Genel Kurultay raporunda “Emperyalist cendereden her türlü kopuş, devrimci durumlar doğurur.” demiştik. Bugün 10. Genel Kurultay raporunu yazdığımız günlerden daha elverişli günlerdeyiz. Bütün ulusal ve uluslararası olgular bir fırsata işaret ediyor.

Anti Amerikancılığın gerişi dönüşü zor boyutlara erişmesi, Türk milletinin öz karakteri olan Vatanseverliğin baskınlaşması, Atatürk’ün bir değer ve lider olarak yükselişi, uluslararası emperyalist aktörler arasındaki yarılmalar ve Türkiye’yi yönetenlerin tutarsızlıkları fırsat alametleridir.

Türk milleti içinde de, Türk gençliği içinde de koşullar uygundur.

Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçiliğine, bölücü terör örgütü PKK’ya ve yandaşlığına, Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı çıkan; neo liberalizme teslim olmayan ve gerçek Atatürkçü bir yaklaşım geliştiren kim varsa “Perinçekçi” diye kodlanması tesadüf değildir.

Vatan Partisi’nin ve Genel Başkanı Doğu Perinçek’in toplum nezdinde olağanüstü artan itibarı boşuna değildir.

Devamlı artan itibarın biriktirdiği gizli ve dokunulmayan ilişki ağı da düşünüldüğünde Güneş Harekâtının tam zamanıdır.

Örgütlü Gücün Tayin Ediciliği

Öncünün müdahale etmediği ya da edecek kuvveti yaratamadığı, planla(ya)madığı her duruma sistem müdahale eder. Güçler çarpışması olan iktidar mücadelesinde örgütlü gücün rolü kritiktir.

Çünkü büyük gün geldiğinde kim daha fazla insanı dönüştürüp daha fazla sempatizan ve militan yarattıysa ve kim gücünü en ustaca sevk ediyorsa o kazanacak!

Doğanın ve tarihin yasalarının önümüze çıkardığı fırsatları ıskalamamak için örgütlü gücün rolünün kritikliğini kavra(t)mak ve Öncü Gençlik’i büyütmek zorundayız!

Tek Hedef, Üç Aşama, Beş Görev:
Öncü Gençlik’i Büyütmek

Öncü Gençlik’in temel misyonu ideolojik, siyasal ve pratik olarak Türkiye gençlik hareketine önderlik etmektir.

Öncü Gençlik’in örgütlü gücü, gençlik hareketine önderlik edebileceğimiz ve üye yapma eylemini rastlantı ve ihmallerden kurtarabildiğimiz ölçüde artacaktır.

Yerin altına inilerek kayaç toprağın kazılması, madenin bulunarak yeryüzüne çıkarılması ve işlenmesi ile mücevher halini alması…

Öncü Gençlik’in örgütlenme stratejisi tam bir maden işlemeciliğidir.
Birbiri arasında hem dönemselliğe hem de sürekliliğe dayanan 3 aşamalı bir döngüdür.

O döngü; ideoloji, program, strateji ve siyaset düzlemlerinin üzerinde yükselir.

3 aşama kabaca şöyle tarif edilebilir.

• Bir, kitlenin içine gir.
• İki, politikleştir ve eylemcileştir.
• Üç, partilileştir ve devrimcileştir.

Birinci aşama, kitle çalışmasının en derinlerde yürütülen topluluk/ kulüp ve yerel yayın faaliyetleridir.

İkinci aşama; en geniş çevrede kendiliğinden ya da basit hamlelerle öne çıkan, siyasal arayış içinde olan ve siyasallaşmaya yatkın olan öğrencilerin kitle örgütü aracılığıyla keşfedilmesidir.

Üçüncü aşama ise çoğunlukla kitle örgütü vasıtasıyla, bazen de doğrudan hazır şekilde politikleşen ve eylemcileşen öncü gençlerin partiye kazanılması, Türk milletinin ve bütün insanlığın yararına gerçek bir devrimci profile büründürülmesidir.

Örgütlenme stratejimizin üç aşamalı döngüsünün dönemselliği biçimseldir ve talidir.

Sürekliliği ise özdür ve esastır.

O sürekliliğin devindiricisi her aşamada üçüncü aşamanın nihai oluşudur. Yani, hangi iş ve faaliyet içinde olursak olalım zihinlerde üçüncü aşamanın değişmez oluşudur.

Öncü Gençlik’in büyümesini rastlantı ve ihmallerden kurtararak hedefli ve bilinçli bir eylem haline getirmek, üç aşamalık döngünün beş maddelik görevle tahkim edilmesine bağlıdır. O beş görev:

1- Her Şey Partiyle
2- Her Adım İktidara
3- Her Zaman Örgütlenme
4- Her Koşulda Değişim
5- Her Üyeye Görev

1. Her Şey Partiyle

Parti halkın öncü müfrezesidir. Milletin parçalı gücünü birleştirir; o birleşmeden doğan büyük enerjiyi asıl hedefe iktidar perspektifi ile yönlendirir. Hareketin izleyeceği çizginin, genel doğrunun belirlendiği; örgütler hiyerarşisinin en tepesindeki mekanizma partidir.

Kitle çalışmasından kopuk bir Öncü Gençlik faaliyeti yoktur. Öncü Gençlik önderliğinden bağımsız bir kitle çalışması yoktur. Yerel yayınlar, topluluklar/ kulüpler, öğrenci temsil kurulları, kitle örgütlerinde yürüttüğümüz bütün faaliyetler Öncü Gençlik faaliyetidir. Bütün çalışmalar parti çalışmasıdır. Öncü Gençlik il yönetim kurulları ve temel örgütleri; derinlikli mücadelenin ana esaslarının belirleneceği, yönetileceği, takip edileceği ve değerlendirileceği harekât merkezleridir.

2. Her Adım İktidara

Tarihin gösterdiği en kıymetli bilgi, sınıflı toplumun doğuşu ile birlikte çeşitli biçimlerde var olan azınlıkların çoğunluğa hükmettiği adaletsiz düzenlere karşı ancak örgütlü bir güçle karşı konulabileceğidir. Örgütlü kötülüğe örgütlü iyimserlikle karşı konulur. Felsefeden ve felsefenin kolektif uygulayıcısı öncü partiden yoksun kitleler; işgal, savaş, darbe, yoksulluk, iş kazası, işsizlik vb. gelişmeleri doğru anlamlandıramaz ve alınyazısı (kader) olarak karşılarlar. Hâkim sınıflara boyun eğerler.

Azınlıkların çoğunluklar üzerindeki tahakkümünün kırılmasında ve köklü değişikliklerin yapılmasında iktidar perspektifli bakış elzemdir. İktidar perspektifi, iktidar alanları yaratmak için her dönemde kuvvet toplamaya ve mevziler kazanmaya odaklanan; her şart altında, uzun soluklu, hayatın içinde, iddialı ve çok yönlü mücadeleyle olur. Atılan en küçük adımdan en büyük adıma şanlı geçiş günlerinin heyecanını taşıyarak olur.

Bildiri dağıtmak da, afiş asmak da, tivit atmak da, meşhur bir şahısla dolmuş taşmış bir konferans yapmak da, katılımın az olduğu küçük bir söyleşi yapmak da, dergi çıkarmak da, on binlerin geldiği bir yürüyüş de, militan bir azınlık kadronun protestosu da, sıkıcı bir toplantı da, coşkulu ve eğlenceli bir toplantı da… Yeni insanlarla tanışmak, üyelerimizin sorunlarını çözmek ya da dönüşüm süreçlerine müdahale etmek için verdiğimiz zaman da… Her adım büyük hedef için.

3. Her Zaman Örgütlenme

Propaganda etkisi kuvvetin kendisi değil, zeminidir. Bütün televizyon kanallarının ana haberlerinde her gün yayınlanan görüntülerimizle ya da yürüyen namımızla örgütlenebileceğimizi zannedenler çok beklerler.

Dolan taşan salonlardan kendiliğinden yoğunlaşan bir üye akışı olacağını sananlar da yanılırlar.

Çünkü örgütlenmek müdahale işidir.

Partili olma konusunda açık olan, siyasal eğilimleriyle bize yakın olan, hareketimize ve Genel Başkanımıza sempati ile bakan topluluk/ kulüp ve kitle örgütü mensuplarına tereddüt etmeden Öncü Gençlik’e üye olma teklifleri yapacağız. Teklifleri olumlu sonuçlandırmak için hedefler ve planlar doğrultusunda yöntemler geliştireceğiz.

Hangi kimlikle, hangi mekânda, hangi faaliyet üzerinde olursak olalım; asli kimliğimizi unutmayarak “Kimi nasıl Öncü Gençlik’e üye yaparım?” sorusunu her zaman aklımızda taşıyacağız. Örgütsel stratejik hedeflerimizin hangi aşamasında olursak olalım bire bir örgütlenme hayatidir.

4. Her Koşulda Değişim

Sistem bin yıllardır zor gücüyle, medya gücüyle, para ve disiplin gücüyle topluma nüfuz etmiş olsa da her gün ideolojik hegemonyasını yeniden örgütleme ihtiyacı duyuyor. Örgütlenmenin insan dönüştürmek olduğunu biliyor. Fakat yine de dönüştüremiyor. Çünkü insanın özü sistemin doğasıyla uyuşmuyor; insanın kendisi sistemin en büyük açığı olarak duruyor. Geriye ideolojik hegemonyanın yarılması, yabancılaşmanın aşılması, sistemle ilişkilerinin asgarileştirilmesi kalıyor.

Aydınlıkçılar siyasi birikimleri, kendi hayatlarında somutladıkları kültürel mirasları ve devrimci ruhlarıyla ayakta kaldılar, öne çıktılar. İnsana, doğaya, emeğe ve emeğin ürününe; geçmişe ve mücadelenin birikimine tevazu ile yaklaşan geleneğimizin farklılığını her koşulda taşımak zorundayız.

Öncü Gençlik kadroları ve üyeleri, örgütlenmenin aynı zamanda insan dönüştürmek olduğunun bilincinde; kendilerini ve çevrelerini her gün yeniden ve yeniden ideolojik, siyasal ve kültürel olarak örgütleyecekler. Sistemin biçtiği tüm rolleri reddediyoruz. Madde boşluk tanımaz. Sistem açıkta bıraktığımız her gözenekten içeri girer ve zehrini salar.

Varlığımız, yaşantımız, attığımız her adım ve yaptığımız her iş kendimizi ve temas ettiğimizi değiştirmeye hizmet etmeli. Hayatın içinde, aralıksız bir dönüştürme faaliyetini temel alan bir örgüt ideolojik hegemonyayı yarar, yabancılaşmayı aşar, sistemle ilişkilerini en aza indirir ve iktidar alanları açar.

Şanslıyız. Türk devriminin yayınevi Kaynak Yayınları gibi bir hazinemiz var. Televizyon kanalımız, günlük gazetemiz, politika, gençlik ve bilim-kültür dergilerimiz var. Her şeyden önemlisi 12 bin yıllık insanlık mirasımız var.

5. Her Üyeye Görev

Örgütlü güç devrimci süreçlere önderlik eder. Öncü Gençlik açısından örgütlü güç; bilinçli ve inisiyatifli kadroların, partizan ve aktif üyelerin ve üniversiteye yerleşmiş temel örgütlerin toplamından oluşur.

Bin yılların tecrübesi olarak süzülüp gelen Türk devlet geleneğinde “Gidemediğin yer senin değildir.” anlayışı vardır. Öncü Gençlik yöneticileri de “Dokunamadığın üye senin değildir.” anlayışı ile hareket edecektir. Vatan Partisi tüzüğünde yapılan üye ve görevleri tarifi örgütlü gücün kalıcılaştırılması için kesinlikle uygulanacaktır.

“Parti’nin Tüzük ve Programı’nı benimseyen, Parti temel örgütlerinden birinde görev almayı ve Parti ödentisini düzenli olarak ödemeyi kabul eden herkes” partinin üyesidir.

“Parti programını ve siyasetlerini yaymak, kitlelere önderlik etmek, bir temel örgütte çalışmak, parti ödentisini düzenli vermek, tek başına kaldığı zaman bile bir organ gibi çalışmak, yeni üyeler kazanmak, Parti yönetimine ve kararlarına katılmak, halkla aynı kaderi paylaşmak, sade yaşamayı bir hayat felsefesi olarak kabul etmek” bütün üyelerin önüne çekinmeden konulacak görevdir.

Parti tüzüğünde yer alan üye görevlerini arkadaşlarımızın ve yeni üyelerimizin birikim, nitelik ve ilgi alanlarına göre somutlayacağız. Olağanca psikolojik savaşa ve seçim geçmişi gerçekliğine rağmen Vatan Partisi’ne üye olan kişi bilinç düzeyi ne olursa olsun öncüdür. Kapıdan girdikten sonra sorumluluk yöneticilerindir.

Daha geniş gençlik kitlelerini partimizde kucaklamak, Öncü Gençlik’i büyütmek ve kurumsallaştırmak için kara düzene ve bireysel güvene son vereceğiz. Parti tüzüğümüzün ve programımızın gereklerini daha iyi yerine getireceğiz. Üyelerin ve alt organların girişkenliğini, parti yönetim kurulları ile Öncü Gençlik yönetim kurulları arasındaki uyumu geliştireceğiz.

Başarı Kriterlerimiz

1- Kaç yeni Öncü Gençlik üyesi yaptık?
2- Kaç yeni Öncü Gençlik üye hedefimiz var? Önümüzde kimi Öncü Gençlik’e üye yapmak var?
3- Kaç üyemizin hayatına temas ettik?
4- Sırada hangi yerleşkede, fakültede, lisede temel örgüt kurma görevi var?
5- Kaç üyemiz aktifleşti, niteliksel bir değişim yaşadı?
6- Kaç üyemiz geleceğini partiyle birlikte planlamaya hazır?
7- Kaç üyemiz sistemin biçtiği rolleri reddetme eğilimini benimsedi?
8- Kaç üyemiz düzenli yayın takibi yapıyor?
9- Örgütlenme stratejimizin üç aşamasını esasıyla kavradık mı?
10- Cumhurbaşkanı adayımızı göstermek için imza hedefimize ulaştık mı?

Politika bir kere saptandı mı, artık belirleyici olan kadrolardır. İyi kadro felsefede uygulamacı, uygulamada ise filozof gibi olandır. Kavradığının gereğini yapandır.

Türkiye’yi egoizm ile emperyalizm arasındaki sıkışmadan kurtarmak ve Vatan Savaşını başarıyla sonuçlandırmak; partimizi iktidar yoluna, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanlığı makamına oturtabilmek için görev başına!

GÜNEŞ DOĞU’DAN DOĞACAK!