Ana Sayfa Manşet SİYONİST İSRAİL’E BİR BAKIŞ

SİYONİST İSRAİL’E BİR BAKIŞ

1223

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda İngiltere, Filistin’den artık kurtulmak istiyordu. Bu sorunu 2 Nisan 1947’de Birleşmiş Milletler’in gündemine getirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 15 Mayıs 1947 tarihinde “BM Filistin Özel Komisyonu” araştırma komisyonu kuruldu. 1 Eylül 1947 tarihinde Filistin’in İngiliz mandasından derhal kurtulup bağımsız bir devlet olması gerektiğine dair rapor çıkmıştı. Raporda Filistin, Araplar ve Yahudiler tarafından ikiye bölünecekti. Kurulan senaryoda bu topraklarda iki bağımsız devlet kurulacaktı. Kudüs ise uluslararası statüye sahip olmalıydı.

Arap devletleri ve Türkiye ise Filistin’in ikiye bölünmesine karşıydı. Bağımsız bir Filistin Arap Devleti kurulmalıydı. Ancak 29 Kasım 1947 tarihinde BM, Genel Kurul’un çoğunluk oyunu benimsemiş ve Filistin toprakları ikiye bölünmesine karar verilmişti. BM kararı üzerinde İngiltere 15 Mayıs 1948 tarihine kadar Filistin’den çekilecekti. 14 Mayıs 1948’de Filistin’de İngiliz mandası sona ermiş aynı gün, David Ben Gurion başkanlığındaki Yahudi Ulusal Konseyi, Filistin’de bağımsız bir İsrail devletinin kurulduğunu ilân etmişti. İsrail Devleti kurulur kurulmaz Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak İsrail’e savaş açmıştır. Savaş yaklaşık bir sene sürmüş ve savaşın sonucunda İsrail, BM Genel Kurulu’da belirtilen toprak hakkından daha fazla toprağa sahip olmuştur ve Kudüs’ü işgal etmiştir. İsrail, bu sözde zaferi tek başına kazanmamıştır. ABD, yavrusu İsrail’i her türlü durumda desteklemiştir.

KANLI İSRAİL’İN DOĞUŞUNDA EMPERYALİZMİN ROLÜ

Filistin’de bir Yahudi ülkesi kurma girişiminin arkasındaki en büyük güçlerden biri de Hitler ve Nazi Almanya’sıydı. Nazi Almanya’sı ve Siyonist Yahudiler arasındaki Haavara Anlaşması’yla Almanya Siyonist Federasyonu, Anglo-Filistin Bankası (Yahudi Ajansı’nın direktifiyle) ve Nazi Almanyası’nın ekonomik otoriteleri tarafından üç aylık görüşmelerin ardından kesinleşti. 1933-1939’da yaklaşık 60.000 Alman Yahudisinin Filistin’e göçünü mümkün kılan önemli bir faktördü.1

2 Kasım 1917 tarihinde de Siyonist Yahudilerin Filistin’e geçmesi için adım atan ülke İngiltere olmuştu. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour,Yahudi banker ve Siyonist hareketin liderlerinden Baron Rothschild’e gönderdiği mektup ‘İngiliz hükümetinin Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyeceği’ yazıyordu. Bu mektup dünyanın dörtbir yanından Filistin’e gelen yoğun Yahudi göçünün önünü açmıştı. İsrail’i kurulmasından 11 dakika sonra tanıyan ABD tarafından da desteklenen bu deklarasyon bugün kanlı bir ülkenin doğuşunda büyük bir rol oynamıştır.

Bir milleti ayrıştırma emperyalizmin en büyük silahıdır. BM Genel Kurulu’nun verdiği bu karar emperyalizmin Filistin’i işgal etmesinin ilk adımıdır. ABD emperyalizminin Batı Asya’daki en önemli müttefiki Siyonist İsrail, o bölgede yaşamak yaşatmak için değil mazlum Filistin halkının kanını içmeye gelmiştir. Esas amacın Ortadoğu’da karışıklığın çıkması ve mazlum devletlerin yıpratılmasıdır. Ortadoğu devletlerini emperyalizm ve Siyonizmin tek elinde toplama, bağımsız ülkeleri bölme ve işgal etme en önemli hedeftir.

İKİNCİ CANAVARA İZİN VERİLMEDİ

Ortadoğu’da kanlı canavarı var eden ABD’nin bir diğer amacı ise Suriye’nin kuzeyinde ikinci canavarı var etmekti. Yani ‘Kukla Kürdistan’ bir diğer ismiyle ikinci İsrail… İkinci İsrail Savaşı’na 1990 yılında ‘Körfez Savaşı’ dediler. İkinci İsrail’in kurulması ABD’nin büyük bir stratejik adımıydı. Suriye, Irak ve Türkiye’yi fiilen bölecek olan bu kukla Kürdistan’ı 2017 yılında bölge ülkelerin iş birliği tarihin tozlu sayfalarına gömdü.

İkinci İsrail Koridoru, Irak topraklarından başlayıp Suriye toprakları üzerinden Doğu Akdeniz’e ulaşıyor. Koridor Irak ve Suriye içerisindedir ama Türkiye’yi de içine alma eğilimindedir. Suriye’nin kuzeyinde iki cephe vardır: Bölenler ve bölünenler… Bölenler; ABD, İsrail ve PKK/PYD. Bölünenler; Suriye, Irak, Türkiye. Ayrıca Rusya savaşa Bölünenlerin yanında girmiştir. Çünkü Rusya ABD’nin bölme stratejisinin hedefi içindedir. Ancak ABD ve İsrail’in kukla Kürdistan hülyaları kısa zaman önce suya düşmüştür. Türkiye, Suriye, Irak ve Rusya birliğiyle kurulmaya çalışılan kanlı koridor ABD’yi ve İsrail’i de içine alarak yerle bir olmuştur. Bu koridoru ABD ve İsrail’in başına yıkan ilk operasyon Fırat Kalkanı Harekatı olmuştur. Fırat Kalkanını, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Afrin izlemiştir. Türkiye’nin bölge ülkelerle iş birliği içinde yaptığı bu operasyonla ikinci İsrail hayalleri tamamen yok olmaya yüz tutmuştur.

FİLİSTİN’DE KAN BATI ASYA BİRLİĞİ İLE SON BULACAK

Emperyalizm, dünyanın her yerinde büyük bir çöküşe geçmeye başlamıştır. Kendini ver ettiği var etmeye çalıştığı her bölgeden aldığı büyük bir yenilgilerle topuklarına vurarak kaçmaktadır. Bugün de emperyalist ve Siyonist iş birliği ile kurulan İsrail’in sonu gelmektedir. Mazlum Filistin halkı ayaklanmış ve özgürlük çağrısı yapmaya başlamıştır. İsrail’in karşısında direnen büyük bir intifada vardır. Özellikle gençlerin büyük çoğunluğu bu direnişe umutla, vatan aşkıyla katılmaktadır. Bu direnişi diri tutmak İsrail’i tam anlamıyla yenilgiye uğratmak İkinci İsrail devletini yenilgiye uğrattığımız stratejiyle birebir aynıdır.

Türkiye’nin önderlik ettiği Batı Asya ülkelerinin birliğinin var olması ABD’nin yavrusu İsrail’i mahv ve perişan edecektir. Daha önceki başarıları unutmamak ve mazlum milletler adına eyleme geçmek günümüzün birincil görevidir. Emperyalizm ve Siyonizmin çöküşü Batı Asya’nın yani Türkiye, Suriye, Mısır, Azerbaycan, İran, Irak, Rusya ve bunlara eklenecek körfez ülkelerin birliği ile gerçekleşecektir. ABD’nin Haçlı rüyasının sonu Batı Asya’nın birliği ile gerçekleşecektir. Filistin’de kan Batı Asya birliği ile son bulacaktır. ABD’nin kirli planlarını 2017’de bozduk yine bozarız. Özgür Filistin, özgür Kudüs demek özgür Türkiye demektir. Bugün Filistin topraklarından İsrail’i kovarsak bizim topraklarımızdan da kovmuş olacağız. İşgalci İsrail’i kınamak çözüm değildir çözüm eyleme geçmek, Siyonizme ve emperyalizme meydan okumaktır. İnancımız, cesaretimiz ve kararlığımız tam olsun başarı birliğin ucundadır.

Dipnot

1) https://tr.wikipedia.org/wiki/Haavara_Anla%C5%9Fmas%C4%B1

Kaynakça

1) https://www.aydinlik.com.tr/turkiye-nin-israil-i-tanimasi-ozgurluk-meydani-mart-2018-1

2) https://www.aydinlik.com.tr/dunya/2016/balfour-deklarasyonu-nun-99-yildonumu#!

3) http://www.londraposta.com/hitlerden-filistine-sevgilerle/

4) https://tr.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Jabotinsky

5) https://www.aydinlik.com.tr/siyonist-israil-musevi-degildir-mehmet-yuva-kose-yazilari-mayis-2018

6) https://aydinlik.com.tr/bu-model-sorunu-cozer-filistin-de-basarinin-anahtari-243846

Rabianur Ağar
Öncü Gençlik Propaganda Bürosu Üyesi