Bilimsel Sosyalizm

MERKEZ KOMİTESİNİN KOMÜNİST BİRLİĞE ÇAĞRISI

MERKEZ KOMİTESİNİN KOMÜNİST BİRLİĞE ÇAĞRISI

Marks-Engels, Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı (Mart 1850) 1850’de Londra’da bildiri olarak dağıtılmıştır. Marx’ın Kolonya Komünist Yargılaması Konusunda Açıklamalar’ının üçüncü baskısında …

Devamı

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİNİN KURULUŞ ÇAĞRISI

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİNİN KURULUŞ ÇAĞRISI

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİNİN KURULUŞ ÇAĞRISI LONDRA, LONG ACRE’DA ST. MARTİN’S HALL’DA YAPILAN AÇIK TOPLANTIDA, 28 EYLÜL 1864’TE KURULMUŞTUR[1] 21-27 Ekim …

Devamı

Mustafa Suphi’nin Stalin’e Raporu ve Mustafa Kemal Süleyman Sami görüşmesi üzerine birkaç not

Mustafa Suphi’nin Stalin’e Raporu ve Mustafa Kemal Süleyman Sami görüşmesi üzerine birkaç not

Mustafa Suphi’nin Stalin’e Raporu ve Mustafa Kemal Süleyman Sami görüşmesi üzerine birkaç not Doğu Perinçek Teori Dergisi, Temmuz 2000 Raporun …

Devamı

Mustafa Suphi’nin Stalin’e Raporu ve Atatürk TKP Görüşmesi

Mustafa Suphi’nin Stalin’e Raporu ve Mustafa Kemal Paşa’nın TKP ile Görüşmesi Teori Dergisi, Temmuz 2000 Çeviren: ArifAcaloğlu Mustafa Suphi’nin Stalin’e …

Devamı

MARKSİST EMEK DEĞER KURAMI ve KAPİTALİST SÖMÜRÜ

MARKSİST EMEK DEĞER KURAMI ve KAPİTALİST SÖMÜRÜ

MARKSİST EMEK DEĞER KURAMI   VE   EMPERYALİST DÖNEMDE KAPİTALİST SÖMÜRÜ  Bilim ve Ütopya Dergisi  Mayıs 2014, Sayı 239  Yıldırım Koç  Giriş  Marksizm, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya doğrultusunda siyasi, iktisadi ve toplumsal dönüşümleri  sağlamak amacıyla mevcut düzenin yapısını ve dinamiklerini bilimsel olarak inceler. Amaç, koşulların olgunlaştığı durumlarda, toplumsal gelişmeyi daha ileri bir aşamaya taşımanın  irade müdahalelerini gerçekleştirmektir.  Marksist emek değer kuramı hem kapitalizmin işleyişinin bilimsel analizidir, hem de işçi sınıfının ve  kapitalizmin emperyalizm aşamasında sömürülen halkların tarihsel misyonunu belirler, kapitalizmin  sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya doğrultusunda dönüştürülmesinin araçlarını sunar.  Son derece önemli ve Marksizm’in temel tespitlerinden biri olmasına karşın, emek değer kuramı  genellikle  bilinmemekte,  işin  kötüsü,  bilindiği  …

Devamı

MARKSİZM BİLİM Mİ YOKSA DEVRİM Mİ

MARKSİZM BİLİM Mİ YOKSA DEVRİM Mİ

Lucio COLLETTİ TEORİ DERGİSİ – OCAK 1993 MARKSİZM: BİLİM Mİ YOKSA DEVRİM Mİ?* Bilim olarak Marksizm mi, yoksa devrim olarak …

Devamı

TÜRKİYE SOSYALİST HAREKETİNİN SORUNLARI

TÜRKİYE SOSYALİST HAREKETİNİN SORUNLARI

Hasan YALÇIN TEORİ DERGİSİ – Haziran 1998 Türkiye’de Sosyalist Hareketin Sorunları Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 1960’lar diye adlandırdığımız 1960–1971 dönemi, …

Devamı

ŞEFİK HÜSNÜ DEYMER

ŞEFİK HÜSNÜ DEYMER

İlknur KALAN TEORİ DERGİSİ – Nisan 1996 TÜRKİYE PROLETER DEVRİMCİ HAREKETİNİN ÖNDERLERİNDEN ŞEFİK HÜSNÜ DEYMER: İşçi Sınıfına Bağlılık ve Yıldırılamayan …

Devamı

EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI-ÖNSÖZ

“Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı” kitabından Karl Marx Londra, Ocak 1859 ÖNSÖZ BURJUVA ekonomi sistemini şu sırayla inceliyorum: sermaye, toprak mülkiyeti, …

Devamı

PRATİK ÜZERİNE

Seçme Eserler I Mao Zedung PRATİK ÜZERİNE* Bilgi ile Pratik, Bilme ile Yapma Arasındaki İlişki Üzerine Temmuz 1937 Marx’tan önce …

Devamı

Page 2 of 3«123»