Ana Sayfa Haberler 100. yıla girerken: Güçlü Cumhuriyet ve üreten milletin ayak sesleri

100. yıla girerken: Güçlü Cumhuriyet ve üreten milletin ayak sesleri

488

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, 29 Ekim’in 99’uncu yılı için yayınladığı mesajda ‘Üreticilerin Milli Hükümeti’ni işaret etti. Perinçek ‘100. yılında Cumhuriyetimizi, arkada kalan 99 yıldan farklı olarak, tarihî bir zaferle kutlayacağız. Geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz.’ dedi.

Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü. Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, mesajında “Yolumuz bellidir: Güçlü Devlet, Üreten Millet için İktidara!” rotası çizdi. Türkiye’nin tam bağımsızlığa, üretenlerin yönetiminde ulaşacağını söyleyen Perinçek “100. yılında Cumhuriyet bayrağını Ankara Kalesi’nin burçlarına Üreticilerin Millî Hükümetini kurarak dikeceğiz.” dedi.

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek’in mesajı şöyle:

Cumhuriyetimiz, ilan edilişinin 100. Yılına giriyor.

Aslında Cumhuriyetimizi 23 Nisan 1920 tarihinde Meclis’i Büyük Devrimci Atatürk önderliğinde Ankara’da topladığımız gün fiilen kurmuştuk. Bu durumda Devrimin 102. yılındayız.

YÜZYIL SONRA İLK KEZ

Sayılardaki devrimlerle hayattaki devrimlerin birbirine ayak uydurduğu az görülür. Cumhuriyetin ilanının yüzüncü yılında, Cumhuriyeti yeni bir devrimle tamamlayacağımız tarihsel süreçteyiz.

Türkiye, Atatürk Devriminden sonra ilk kez yeni bir devrimin hesaplaşma yılına girmektedir.

19. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan Millî Demokratik Devrimimiz, bir Üretim Devrimiyle taçlanmanın eşiğindedir. Duyulan ayak sesleri, Güçlü Cumhuriyet ve Üreten Milletin ayak sesleridir.

GÜÇLÜ DEVLET

Güçlü Devlet, Üreten Milletin kurucusu ve yöneticisi olacaktır.

Güçlü Devlet, köylerden ve mahallelerden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar halka dayanan, halkın yönettiği devlettir. Üretenler, memleketin hakiki efendisi olarak yönetimin başına geçecektir. Üretici baş tacıdır.

Devlet, ordusuyla ve güvenlik kuvvetleriyle güçlü olacaktır. Bölücü PKK ve FETÖ benzeri terör örgütleri temizlenecek, üretimde atılım için gerekli olan iç barış sağlanacaktır.

Devlet, özellikle Doğu Akdeniz odaklı dış tehdidi güçlü ordusuyla göğüsleyecek, düşmanı caydıracaktır.

Devletçilik, Üretim Devriminin de olmazsa olmazıdır. Devlet, plan yapacak, tasarrufu yüzde 30’un üzerine çıkartacak, ülke kaynaklarını yatırıma yönlendirecek, herkesin iş sahibi olmasını sağlayacak, üretim seferberliğine önderlik edecek ve üretilenleri hakça paylaştıracaktır.

ÜRETİM DEVRİMİNİN AYAK SESLERİ

Güçlü Devletin ayak sesleri, Üreten Milletin ayak sesleridir.

Bu sesler, Üretim Devriminin ayak sesleridir.

1980 sonrasında “Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme” adı verilen programla kurulan sistemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Halk, artık “Böyle gitmez” diyor. Türkiyemizi devleti ve milletiyle borca batıran sistem artık yürümüyor.

Türkiye, Cumhuriyetin 100. Yılında devrimi tamamlamanın eşiğine gelmiştir.

1914 yılında Silivri Duvarlarını yıkmamızdan bu yana Atlantik zincirlerini devletçe ve milletçe kırıyoruz.

ABD’nin Türk Devletinin ve Ordusunun içine yerleştirdiği silahlı gücünü, 15-16 Temmuz 2016 gecesi ordunun ve milletin gücüyle ezdik ve böylece NATO’nun yeraltı örgütü olan FETÖ Gladyosundan kurtulduk. Bugün Türkiye hapishanelerinde NATO generalleri yatıyor.

Türk Ordusu, 2015 yılından bu yana PKK Terör Örgütünü hendeklere gömüyor ve sınır ötesinde ABD-İsrail Koridorunu parçalıyor.

Yaşadığımız sancılar, Atlantik Sisteminden kurtuluşun sancılarıdır.

ZORLUKLARDAKİ DEVRİMCİ ÇÖZÜM

Cumhuriyetin 100. Yılında evet, büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak biz, zorluklarda yalnız zorlukları değil, devrimci çözümü görüyoruz.

Halkımız da artık bu zorluklardan köklü çözümlerle çıkılacağını keşfetmektedir.

Bugün Türkiye’de yükselen değer, devrimciliktir.

HEDEF: ÜRETİCİLERİN MİLLİ HÜKÜMETİ

Vatan Partisi, Cumhuriyetimizin 100. Yılına Devrimci Çözüm bayrağını açarak girmektedir.

Görevimiz, Cumhuriyetimizi kesin hedefine ulaştırmaktır.

Yolumuz bellidir: Güçlü Devlet, Üreten Millet için İktidara!

Türkiye tarihinde Cumhuriyet, dünyadaki Cumhuriyetlerin ötesinde bir içerik kazanmıştır. Cumhuriyet, dünya genelinde bir devlet biçimidir. Devlet yönetiminin babadan oğula geçmediği rejimin adıdır. Ancak Türkiye’de Cumhuriyet, padişahlığın yıkılmasının ötesinde bir hükümet biçiminin inşasını da getirmiştir.

Cumhuriyet Devrimi Programımızın birinci oku olan Cumhuriyetçilik, halkçılık ile birlikte fiilen demokrasi anlamını da içermiştir.

Cumhuriyetimizin tarihî sloganını Büyük Devrimci Önderimiz belirlemiştir: Üretenler Milletin hakiki efendisidir.

Halkın iktidarı, üretenlerin iktidarıdır.

Tam bağımsız Türkiye, üretenlerin yönettiği Türkiye’dir.

Bu gerçekler ışığında Cumhuriyetin 100. Yılında önümüze koyduğumuz yönetimin adı, Üreticilerin Millî Hükümetidir.

100. yılında Cumhuriyet bayrağını Ankara Kalesi’nin burçlarına Üreticilerin Millî Hükümetini kurarak dikeceğiz.

MİLLETE GÜVEN

100. yılında Cumhuriyetimizi, arkada kalan 99 yıldan farklı olarak, tarihî bir zaferle kutlayacağız.

Türk Milletinin tarihî birikimine, erdemlerine, vatanseverliğine, çalışkanlığına, üreticiliğine, cesaretine ve insancıllığına güveniyoruz.

Vatanımızın her köşesine umut taşımak bugün bir Cumhuriyet görevidir.

Geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz.