Ana Sayfa Haberler 17 ÜLKEDEN 25 GENÇLİK ÖRGÜTÜ: KAMUCU, DAYANIŞMACI, PAYLAŞIMCI BİR UYGARLIK!

17 ÜLKEDEN 25 GENÇLİK ÖRGÜTÜ: KAMUCU, DAYANIŞMACI, PAYLAŞIMCI BİR UYGARLIK!

1148

Vatan Partisi Öncü Gençlik’in de üyesi olduğu Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği, 17 ülkeden 25 gençlik örgütünün imzası ile, gençliğin koronavirüs salgını sonrası nasıl bir dünya istediğini dile getiren bir bildiri yayımladı. Korona sonrası Yeni Dünya için Uluslararası Gençlik Bildirisi’nin tam metnini aşağıda sunuyoruz:

ORTAK EYLEM PLANI

İnsanlık olarak, bir epidemiyle, kökeni ne olursa olsun herkesi etkileyen bir doğal felaketle karşı karşıyayız. Bu salgın krizi, bizi mesafeleri aşarak dayanışmaya, bütün insanlığın iyiliği için ortak çözümleri hayata geçirmeye çağırıyor. Koronavirüsün yayılmaya başladığı günden bu yana geçen zaman, önümüze önemli tecrübeler koydu. Fakat görülüyor ki neoliberal sistem ve ABD’nin emperyalist zorbalığı, insanların canı pahasına, bunlardan istifade etmemizin ve dayanışmayı büyütmemizin önüne taş koyuyor. Bizler, insanlığın önünde duran sorunların ancak bu insanlık dışı emperyalist düzeni aşan bir ortak eylemle çözülebileceğine inanan gençlik örgütleri olarak, aşağıdaki önlem ve yaklaşımların, bütün dünyada uygulanması için bir seferberlik çağrısı yapıyoruz.

ÜCRETSİZ SAĞLIK, ÜCRETSİZ AŞI

1. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir. En temel insan hakkı ve özgürlüğü, yaşamaktır. Bu nedenle, insan hayatını çıkar konusu yapan ve devletin sağlık imkanlarını sakat bırakan neoliberal sağlık sistemini lanetliyoruz. Özellikle Batı ülkelerinde parası olmadığı için tedavi dahi görmeyen gençler ve yeterli kapasite olmadığı için bakımevlerinde ölüme terk edilen yaşlılar, insanlık için utançtır. İsrail’in Filistinli siyasi tutukluları salgına karşı savunmasız bırakması insanlık suçudur. Gelir durumu, siyasi görüş, dini inanç ya da etnik köken, tedaviden mahrum bırakılmanın asla gerekçesi olamaz. Eşitlik ilkesine dayalı bir kamu sağlık sistemi, sağlık krizinin atlatılması için, eldeki bütün imkanlar seferber edilerek ayağa kaldırılmalıdır. Bütün insanların sağlık hizmetine ve tedbir gereçlerine ücretsiz erişimi sağlanmalıdır. Bulunacak olan aşı bütün insanların hizmetine ücretsiz sunulmalıdır.

TOPYEKÛN MÜCADELE

2. Bu, salgına karşı bir savaştır ve dolayısıyla topyekûn bir mücadeledir. Ön cephede, sağlık ordusu fedakârca ve yorulmak bilmeksizin savaşmaktadır. Cephe gerisinde vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evde kalarak önlemlere uyuyorlar ve dayanışma gösteriyorlar. Üretim sahasında ise çalışanlar, herkesin ihtiyaçlarının karşılanması için üretim çarkının dönmesini sağlıyorlar. Devletler, bu savaşın kazanılması için vatandaşlar ordusunu donatmalı ve organize etmelidir. Vatandaşların koruyucu malzemelere ücretsiz erişimi ve bulaş zincirinden uzak duracakları şekilde temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmalıdır. Toplumun uzun erimli yaşam ünitesi olan üretim ve istihdam güvence altına alınmalı, işten çıkarmalara ve üretim kesintilerine karşı önlem alınmalıdır. Devletle eşgüdümlü hareket eden disiplinli vatandaşlar, bu süreçten en az kayıpla çıkmanın yegâne yoludur.

KANUNSUZ AMBARGOLARA UYULMAMALIDIR

3. Zor zamanlarda muhtaç olanlara yardım etmek, insanlığın sınandığı meydandır. Bugün Avrupa Birliği’nin İtalya’ya ve Doğu Avrupa ülkelerine, ABD merkezi hükümetinin ise eyaletlerine “kendi başının çaresine bak” dediği görülmektedir. ABD, pandemi koşullarında İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Suriye ve Venezuela’ya uyguladığı insanlık dışı yaptırımları sürdürmektedir. Buna karşılık Rusya, kendisine ambargo uygulayan ABD’ye yardım uygulamakta; Çin ise hem tecrübeleri hem de deneyimli sağlık uzmanları ve hayati ekipmanlar göndererek kendisini suçlayan ABD’ye ve bütün dünyaya yardım eli uzatmaktadır. Türkiye, imkânı ölçüsünde bütün yardım taleplerine karşılık vermektedir. Dünya, ABD’nin kanunsuz ambargolarına uymamalıdır. Yardımlar, ayrım gözetmeksizin bütün ülkeleri ve insanları kapsamalıdır. Salgınla mücadelede tecrübeleri ihtiyacı olan bütün ülkelerle açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu zor zamanda ihtiyaç duyanlarla dayanışma gösteren ülkeler dünya sahnesinde alkışlanmalıdır.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN!

İnsanlık, bu salgını da atlatacaktır. İnsana yaraşan bir zaferi mümkün kılan ilkelerin içinden, yeni bir dünya ve uygarlık yükselmektedir. Hegemonyacılığın mahkûm edildiği çok kutuplu bir dünya. Kamucu, dayanışmacı, paylaşımcı bir uygarlık.

Gençlik, geleceği ellerinde tutmaktadır. Anti-emperyalist gençler ise, insanlığın bu yeni atağına öncülük edeceklerdir. Bizler, kendi ülkelerimizde ve bütün dünyada, neoliberal özel çıkar mantığının ve emperyalist baskıların aşılması; bu ilkelerin, başta Kovid-19 salgının yenilmesi olmak üzere, insanlığın yol gösterici değerleri olması için üzerimize düşenleri yapacağımızı ilan ediyoruz. “Başka bir dünya mümkün” diyen bütün dünya gençliğini bizimle birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

UMUTLUYUZ VE KARARLIYIZ…

Umutluyuz ve kararlıyız.

Çünkü biz Asya’yız, Afrika’yız, Avrupa’yız, Kuzey ve Güney Amerika’yız.

Çünkü biz, hayatlarını ülkelerinin ve insanlığın ortak geleceğine adamış gençleriz.

Çünkü biz, örgütlü ve birleşmiş insanlığız.

Kovid-19 yenilecektir!

Emperyalist sistem mahvolacaktır!

Zafer, büyük insanlığın olacaktır!

İMZACILARIN LİSTESİ

 • Arjantin – Herkes için Vatan Partisi Gençliği
 • Bangladeş – Bangladeş Gençlik Birliği
 • Filistin – Filistin İlerici Emek Gençliği Cephesi (PSLF)
 • Filistin – Filistin’e Dönüş Hareketi
 • Filistin – Filistin Gençlik Örgütü
 • Filistin – Filistin Halk Cephesi
 • Hindistan – Hindistan Devrimci Gençlik Birliği (RYA)
 • Irak – Irak Gençlik Birliği
 • Irak – Irak Gençlik Konseyi
 • İran – Barış İçin Adalet Derneği
 • İsviçre – İsviçre Komünist Gençliği
 • İtalya – İtalya Bağımsız Okul Sendikası
 • Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti –  Kimilsungist-Kimjongilist Gençlik Birliği
 • Lübnan – Arap Ulusal Gençliği
 • Lübnan – Lübnan Gençlik Birliği
 • Meksika – Meksika Emek Partisi Gençliği
 • Mısır – Mısır İlerici Gençlik Birliği
 • Nepal – Nepal Gençlik Federasyonu
 • Pakistan – Pakistan İşçi ve Köylü Partisi Gençliği
 • Rusya – Rodina Partisi Vatanın Kaplanları (TIGR)
 • Rusya – Avrasya Gençlik Hareketi
 • Türkiye – Türkiye Gençlik Birliği (TGB)
 • Türkiye – Vatan Partisi Öncü Gençlik
 • Ürdün – Ürdün Öğrenci Birliği
 • Venezuela – Bolivarcı Gençlik Birliği

oncugenclik.org.tr