Ana Sayfa Yazılar 27. Kuruluş Yıl Dönümünde Şanlı Öncü Gençlik Tarihi

27. Kuruluş Yıl Dönümünde Şanlı Öncü Gençlik Tarihi

858

27. Kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Köroğlu gibi naralarla, Dadaloğlu gibi isyanlarla, Yunus Emre gibi insanlıkla, Ozan Veysel gibi aşkla geldik bugünlere.

Hz. Muhammet gibi zalime boyun eğmedik. Marx gibi bilimin önderliğinde ilerledik. Mustafa Kemal Atatürk gibi millet için ettiğimiz yemine sadık kaldık. Şanlı bir tarih yarattık. Henüz namımızı duymayan var mı? Zannetmiyorum. 7 iklimde ve ülkemizin her köşesinde tarlada izimiz, harmanda sözümüz vardır. Gelin bu şanlı tarihi hep birlikte hatırlayalım.

Doğum Günümüz

Vatan Partisi’nin gençlik kolu olan Öncü Gençlik 17 Nisan 1994‘te, o zamanki adıyla İşçi Partisi’nin gençlik kolları olarak kurulmuştur.

Vatan Partisi, 1968 yılında gençlik mücadelesi içinde doğmuştur.

Vatan Partisi kuruluşundan bu yana, gençlik hareketinin yanı sıra Türkiye’nin Millî Demokratik Devrim ve Emek Mücadelesi mirasını da geleceğe taşımaktadır. Bu miras, Öncü Gençlik’in bilincinde ve eyleminde yaşamaktadır.

Çifte Kılıç Kına Girmez

Çifte kılıç kına girmez. Tecrübe ve gençlik, Öncü Gençlik’in 27 yıldaki bütün başarılarını özetleyen iki sözcüktür. Öncü Gençlik, Türkiye’mizin büyük tecrübesi ile gençliğin yeteneklerini birleştirir. Geçmişten aldığı birikimle, geleceği yaratmak için çalışır.

Akıl Ve Güç Kaynağımız

Öncü Gençlik için İmparatorluklar ve Milli Demokratik Devrim tarihinden gelen birikim, en büyük akıl ve güç kaynağıdır. 150 yıllık milli demokratik devrim geleneğimizin ilk sonucu: Türk gençliği Türk devriminin itici gücüdür. Genç Osmanlılardan, Jön Türklere, Kurtuluş Savaşı gençliğinden Cumhuriyet Devrimine, 68 gençlik hareketinden, bugünlere Öncü Gençlik, Türk gençliğinin fedai geleneğini yarınlara taşır. Jön Türk devrimciliği, Öncü Gençlik’in ayağını bastığı topraktır.

Amaç: Türkiye’nin Yarınlarını Sigortalamak

Öncü Gençlik, Türkiye’nin sigortasıdır. Vatan Partisi, yetiştirdiği genç kuşaklarla Vatan bütünlüğü mücadelemizi ve Üretim Devrimi’ni güvence altına alır. En önemlisi; Öncü Gençlik aracılığıyla, Türkiye’nin yarınlarına yön verecek yönetici kadro birikimini oluşturur. Türkiye’nin yarınlarını hem devlet katında hem de toplum katında teminat altına almak Öncü Gençlik’in biricik amacıdır.

Fedailer Müfrezesi

Öncü Gençlik bu amacı, Türkiye’yi her cepheden kuşatmak isteyen ABD emperyalizmine karşı mücadele pratiğinde hayata geçirir. Öncü Gençlik, Türkiye’yi Atlantik zincirlerine bağlamak isteyenlere karşı Avrasya’da ayağa kalkan Türk milletinin fedailer müfrezesidir. PKK’nın gençlik yapılanmalarına ve FETÖ’nün bütün faaliyetlerine karşı Türk gençliğini örgütleyen çelik iradedir. Kendisini milletine, vatanına ve insanlığa adamış gençlerin teşkilatıdır.  Bilimi yol gösterici kabul eden, Mustafa Kemal’in askeri olan, gururlu, onurlu, ahlaklı, karakterli, bağımsızlıkçı, vicdanlı Türk gençliğinin bütün özellikleri Öncü Gençlik’in kurumsal kimliğine işlemiştir.

İlk Hedefimiz

Öncü Gençlik’in ilk hedefi, Meşrutiyetlerle başlayıp Kemalist Devrim’le en büyük atılımını gerçekleştiren millî demokratik devrimimizi tamamlamak için Türk gençliğini birleştirmektir. Bu çerçevede, sağ-sol demeden Türk gençliğini milliyetçilik ve vatanseverlik ortak paydasında birleştirmek için farklı siyasi parti gençlik örgütleriyle ve gençlik kitle örgütleriyle birlikte çalışmalar yürütür.

1968’de Filizlenen Tohum

Öncü Gençlik’in tarihi, Vatan Partisi’nin 1968 gençlik hareketi içinden filizlenmesine dayanır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1968 gençlik hareketinin en ihtişamlı günlerinde, dönemin öncü örgütü Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Genel Başkanıdır. Vatan Partisi önderliği üniversite koridorlarından Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşlerine, 6. Filo eylemlerinden NATO karşıtı eylemlere kadar gençlik hareketinin kalbinde yetişmişlerdir.

İhtilalci Gençlik Birliği İle Açılan Bayrak

Doğu Perinçek önderliğinde, 21 Mayıs 1969 yılında Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin kurulmasının ardından, partili gençler de “İhtilalci Gençlik Birliğini” kurdu. ABD, 12 Mart 1971 darbesini tezgahlayarak antiemperyalist gençlik hareketinde yaşanan büyük yükselişi ezmeye çalıştı.

Devrimci Gençlik Birliği Mirası

Halk hareketindeki canlanmayla 12 Mart’ı yapan güçlerin geri çekilmesi sonucu, vatanseverler af yasası ile özgürlüklerine kavuştu. 1974 yılında Devrimci Gençlik Birlikleri kuruldu. DGB, halktan kopuk 1971 maceracı çizgisinin eleştirdi. Maceracılar içine yuvalanan Atatürk düşmanlığına karşı mücadele etti. Kontrgerilladan hesap sorulması için bayrak açtı. ABD emperyalizmine ve gençlik hareketinin içine sızarak örgütlenen yeni emperyalist Sovyetler Birliği’ne karşı bağımsızlık mücadelesinin yükseltilmesi için harekete geçti. ABD emperyalizminin, kontrgerilla yoluyla sol ve sağ içinde örgütlenerek, gençliği iç çatışmanın içine çekmek; gençliği bölerek, kitle hareketinin önünü kesmek için düzenlediği tertiplere karşı mücadele etti.

12 Eylül İdeolojisine Karşı Savaş

12 Eylül darbesinden sonra, 1988’de Sosyalist Parti’nin kuruluşuyla Aydınlıkçı gençler, “Yeni Olgu Dergisi”, “Gökyüzü Dergisi” ve “Sosyalist Gençlik Derneği” gibi deneylerle gençlik çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Gökyüzü Dergisi çalışmalarıyla 12 Eylül’ün örgütsüzlük, hareketsizlik, ideolojisizlik saldırılarına karşı mücadelenin merkezi oldu. Gökyüzü Dergisi 12 Eylül 1980 darbesinin ardından çıkan ilk politik gençlik dergisiydi ve her kesimden destek almıştı.

Merkez Gençlik Komitesi’nden Öncü Gençlik’e

1980 darbesinden sonra gençlik örgütlenmesini planlayan, bu alana ilişkin özel politikalar oluşturan bir örgütlenme olmadığı için illerdeki parti üyesi gençler, bir takım yayın ve dernek pratikleri dışında bulundukları yerlerde genel parti propagandası yönünde faaliyetler yürütüyordu. Bu durum, 1994 yılında Öncü Gençlik’in kuruluşuna kadar esas olarak devam etti.  1994 yılı başında Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in katılımıyla İstanbul’da Merkez Gençlik Komitesi’nin düzenlediği toplantıda partinin gençlik örgütlenmesinin adı Öncü Gençlik olarak belirlendi ve bu adla bir gençlik dergisinin çıkarılmasına karar verildi.

Şanlı Zaferlerimiz, Büyük Namımız

Öncü Gençlik kuruluşundan bu yana gerek üniversite ve liselerde gerekse okul dışında gençlik kitlelerinin vatanseverlik paydasında birleşmesine, ABD emperyalizmine, FETÖ ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadelesine, ayrıca Türk gençliğinin bütün talep ve isteklerine ulaşmasına önderlik etti. Bu doğrultuda çok geniş bir çerçevede etkinlikler, eylemler ve kampanyalar yürüttü. Yüzlerce üniversite topluluğu kurdu ve yönetti. Demokratik üniversite talebinin öncüsü ve merkezi oldu. Sayısız gençlik dergisinin çıkarılmasına, gençliğin kendini ifade edebileceği birçok mecranın yaratılmasına öncülük etti. Üniversiteleri vatanseverliğin kaleleri haline getirdi. Türkiye Gençlik Birliği ile ulusal ve uluslararası basında yer alan onlarca ses getiren eyleme imza attı. ABD’nin FETÖ aracılığıyla tertiplediği Ergenekon kumpasında hedef alınan iki gençlik örgütünden birisi oldu. Öyle ki Ergenekon tertibi Vatan Partisi Öncü Gençlik’in ayaklarının altındadır.

27. Yılda Meydan Okuma

Varsa kahramanlarınız çıkarın karşımıza. Siyaset meydanına çıkan pehlivan, iddialı olacak, hedefi iktidar olacak. Planı ve programı belli olacak. Diğer partilerin gençlik kollarına bakıyoruz: onların bireysel planları çok. Vekil olma planları var. Belediyeye kapağı atma planları var. Danışman olup yan gelip yatma planları var. Koltuklardan koltuklara düşmeden zıplamak için güçleri de var, heyecanları da. Ancak iktidar planları yok. Bu milleti aydınlıklara taşımak, sorumluluk almak, devrim yapmak gibi bir amaçları yok. Yolları yolsuzdur. Hayalleri küçük. Ufukları kapalıdır. Ancak Vatan Partisi gençliğini tek amaç için yetiştirmektedir: Kemalist Devrimi Tamamlamak için Türkiye’yi yönetmek.

Sağımıza solumuza, önümüze arkamıza, geçmişe ve geleceğe bakıyoruz. Rakibimiz yoktur. Varlığımız Türk varlığa armağan, yemimiz hedefimize ulaşmaktır. 27. Yılımızda Öncü Gençlik’in bugünlere gelmesini sağlayan başta Genel Başkanımız Doğu Perinçek olmak üzere Partimizin devrimci liderliğine, bağrından yetiştiğimiz büyük ve kahraman milletimize, dava arkadaşlarımıza söz veriyoruz.

Kitap Önerisi:Tecrübenin Işığında Genç Aydınlıkçılar” kitabı Vatan Partisi’nin önderlik ettiği gençlik mücadelesini, Öncü Gençlik’in köklerini ve yürüttüğü pratiği kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye’de gençlik hareketi tarihinin toplam bir incelemesi olarak yayınlanan kitaptan Vatan Partisi Öncü Gençlik’in tarihi detaylarıyla öğrenilebilir

Ferdi Tanhan
Öncü Gençlik Genel Başkanı