Ana Sayfa Manşet ABD NEDEN BAŞKA BİR ÜLKEDE ÜS AÇAR?

ABD NEDEN BAŞKA BİR ÜLKEDE ÜS AÇAR?

12515

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan’da 1915 olaylarını “Soykırım” olarak ilan edeceğini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirerek, yeni bir zayıflatma stratejisinin hücum borusunu öttürmüş oldu. Biden’ın açıklamasında “insan haklarına” yapılan bir çıkış görülmüyor. Bu meseleyi de tarih tartışması çerçevesinde değerlendirmek çok doğru bir yöntem değil. Biden’ın bu çıkışı, Türkiye’ye, Rusya ve Çin’in de içinde bulunduğu Asya’ya yönelik yoğun tehditlerini eyleme geçirmek için işaret fişeği olarak değerlendirilmelidir.

Türkiye’yi kuşatan ABD üsleri ve silah yığınaklarıyla beraber bir  değerlendirme yapıldığı vakit, Biden’in hücum borusunu öttürdüğü saptamasını net bir şekilde yapabiliriz. ABD’nin yığınakları; Karadeniz’de Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’daki askerî üsleriyle, Ege ve Doğu Akdeniz’de Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç’den Girit’e kadar Yunanistan’daki üsleriyle, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki askerî yığınağıyla ve Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki üsleriyle namlularını Türkiye’ye ve bütün Asya’ya yöneltmiş olmasıyla büyük bir tehdit olarak önümüze çıkmaktadır. 1915 Olaylarının tanınması olayı  işte bu yığınaklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. ABD,  Avrasya’yı devirme erişimini merkez üs olarak Türkiye’den  başlatmayı hedeflemektedir. Türkiye, Avrasya’nın en önemli anahtarıdır.

ABD’NİN KUŞATMA PLANI BAŞLIYOR

ABD’nin Türkiye’ye yönelik kuşatma girişimleri İkinci Dünya Savaşı yıllarına dayanıyor. İlk olarak,1944’de ABD’de vefat eden Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Münir Ertegün’ün cenazesinin Missouri Savaş Gemisi1  ile İstanbul’a gönderilmesi hadisesidir. Bazılarına göre “dostluk eseri” olan bu gemi gönderme olayı, içeriye sızma girişimi olarak da yorumlanabilir.

Boğazlar rejimi üzerine tartışmalarla başlayan ABD-Türkiye ilişkilerinin Truman doktriniyle beklenmeyen bir hızla ilerlediği açıkça görülmektedir. Truman’ın bu doktrini meclisin de onayını alarak gerçekleşti. Truman konuşmasının Türkiye ile ilgili bölümünde, “”Söz konusu toprak bütünlüğü Orta Doğu’da istikrarı korumak ve güvenliği sağlamak için gerekiyor.” Diyerek kuşatma planını başlatmıştır. Türkiye’ye yardım kararı altında alınan bu karar başlangıcın en kilit adımlarından biri olmuştur. Bu süreç NATO’ya giriş meselesini de hızlandırmıştır.

GÖZLER ORTADOĞU’YA ÇEVİRİLİYOR

ABD Başkanı Truman, yine aynı yıllarda yaptığı bir konuşmasında, Ortadoğu’nun tabii kaynaklar bakımından, deniz ve liman ticareti yönünden, en işlek kara, hava ,deniz yollarının stratejik noktası olduğundan bahsetmiştir. ABD, Ortadoğu’nun stratejik ve jeopolitik önemini keşfetmiş, Türkiye’yi “Çevreleme Politikasına” bu şekilde başlamıştır. Bir önemli gelişme de ABD’nin, Türkiye’nin II.Dünya Savaşı sırasında “Ödünç Verme ve Kiralama Yasası”2 yoluyla aldığı borçlarını silmesiydi. Böylece ABD, Türkiye’yi kuşatmasının son adımını da atmıştır.

Savaş koşullarında en önemli konu da ekonomiydi. Özellikle Ege’de Yunanistan’ın iç karışıklıkları da ABD’yi endişelendirmiştir. Bunun üzerine Truman, Dışişleri Bakanı George Marshall, Savaş Bakanı Robert Patterson ve Donanma Bakanı James Forrestal ile Beyaz Saray’da bir görüşme yaptı. Görüşmenin sonucunda Yunanistan ve Türkiye’ye mali ve iktisadi bir dizi yardım yapılmasına karar verildi. Truman, kongrede bunu “Truman Doktrini” şeklinde açıkladı ve karara bağladı. Bu karar yasalaştı ve yardım yapılması için düğmeye basıldı. Aynı yıllarda Marshall planı çerçevesinde Türkiye, ABD tarafından ekonomik olarak desteklendi. Buradan çıkan en önemli sonuç Ortadoğu’ya giriş için kilit rol olan Türkiye’nin kuşatılması gerektiğidir.

TÜRKİYE NATO’YA KATILIYOR, KUŞATMA YAYILIYOR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, SSCB’nin 29 Ağustos 1949 tarihinde Kazakistan’ın Semipalatinsk şehrinde nükleer bomba denemesini3 başarıyla sonuçlanması ABD açısından hiç de iyi olmadı.  SSCB, ABD’nin yanı sıra dünyanın ikinci nükleer gücü hâline geldiğini açıkça ilan etmişti. Bunun sonucunda, ABD’nin  üs ve tesislerin önemini arttığı ortaya çıktı. 18 Şubat 1952’de Türkiye’nin NATO’ya katılması üzerine ülke topraklarında NATO’ya ait üs ve tesisler kurulmaya başlamıştır.

Böylece Türkiye ile  23 Haziran 1954 yılında imzalanan “Askerî Kolaylıklar Anlaşması”5 sonrasında Türkiye’de ABD yönetiminde üs ve tesisler kurulmuştur. Tesis ve üs yapımı hızlandırılmıştır.

CIA’nın 1980 tarihli raporunda 40 tane tesis ve üs kurulduğu işlenmiştir. Raporda özellikle Adana-İncirlik Hava Üssü ve İzmir-Çiğli Hava Üssünün en önemlileri olduğu belirtilmiştir. Diyarbakır’a kurulan NATO üssünün SSCB’ni izlemede stratejik önemde görev yaptığı da vurgulanmıştır. Bu sıralarda 1979’da İran İslam Devrimi olmuş, ABD kontrolündeki tüm üsler Humeyni tarafından kapatılmıştır. Bunun üzerine Türkiye’deki üsler daha önemli hale gelmiştir.

ÜSLER KİRLİ PLANLARIN HAZIRLANDIĞI NOKTALARDIR

ABD, Türkiye’de kurduğu üs ve tesislerden başta SSCB olmak üzere çevre ülkelere yönelik dinleme ve izleme faaliyetleri yürütmüştür. İncirlik Üssü ABD’nin kanlı planlarının hazırlandığı, propaganda faaliyetlerini yaptığı bir üs haline gelmiştir. Özellikle İncirlik Üssü ABD tarafından, hem lojistik destek hem de taarruz üssü olarak kullanılmıştır.

Özellikle 1979 senesi ABD için kaygı dolu bir sene olmuştur. İran’da yaşanan İslam Devrimi, ABD üslerinin kapatılmasına da sebep olmuştur. Bu açıdan ABD için Türkiye üsleri bir kat daha fazla öneme sahip hale gelmiştir. Bu üslerde İran,Suriye,Irak gibi stratejik konumdaki ülkeler izlenmiştir. ABD, SSCB’nin bölgedeki faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile yeni bir anlaşma yapma gerekliliğini belirtmiştir. Gelişmeler üzerine Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980 tarihinde Türkiye-Amerika Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma’nın ilk maddesine göre, Türkiye, Sinop (elektromanyetik izleme), Pirinçlik (radar uyarı uzay izleme), İncirlik (hava harekât ve destek), Yamanlar (İzmir), Şahintepe (Gemlik), El- madağ (Ankara), Karataş (Adana), Mahmurdağ (Samsun), Alemdağ (İstanbul) ve Kürecik (Malatya) (muhabere tesisleri), Belbaşı (sismik bilgi toplama) ve Kargaburun (radyo seyrüseferi) üs ve tesislerinde ABD’nin faaliyetlerine izin verilmiştir. Bu anlaşma ABD’nin kirli planlarını da hazırlaması için zemin olmuştur. İncirlik Hava Üssü, Lübnan’da tarihe ‘Kara Eylül’ olarak geçen olayda da kullanılmıştır. Çiğli, İncirlik, Karamürsel, Trabzon ve Samsun’dan yerel radyo yayınları yapılmıştır. Bu ya- yınlarda gündemdeki gelişmeler aktarılmış ve Amerikan kültürünü yaymak amacıyla yayınlar yapılmıştır .

Amerika’nın Türkiye’de sadece askeri üsleri olmamıştır. ABD, 1945’ten bu yana sızma ve kuşatma girişimlerinde farklı plan ve programlar da izlemiştir. Özellikle FETÖ’nün okulları da birer merkez üs olarak kullanılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül saldırılarından sonra İslam dünyasına karşı başlattığı haçlı savaşlarıyla eş zamanlı olarak; Türk-İslam kültür ve medeniyetini bütün dünyaya yayma adına; FETÖ’ye, 150’den fazla ülkede örgütlenme alanı açmıştır. Ülkelerin anahtarı da Türkiye olarak saptanmıştır. Bu açılan okullar da ABD üsleri niteliğinde kullanılmıştır. İstihbarat,Örgütlenme,Psikolojik Savaş ve Propaganda faaliyetleri bu okullarda da yürütülmüştür.

ABD ÜSLERİ TÜRKİYE’YE SIKILAN KURŞUNDUR

Günümüzde yükselen tehdidi saptamak önem arz etmektedir. Biden yönetimi seçilir seçilmez, Avrasya’da oluşturulan Rusya-Türkiye-Çin-İran birliğine darbe vurmak için kuşatma stratejisi izlemeyi amaç edinmiştir. Bu her dönem için birincil strateji olmuştur. Amerika, bölmek ve kuşatmak istediği her ülkede üs açmaktadır. Bu üslerde hem hain planlarını işletmiş hem de o ülkeyi kontrol altında tutmayı amaçlamıştır.

Türkiye’nin stratejik konumu, denizlere bağlı ticareti ve güvenliği ABD açısından hep ağız sulandıran konuların başında gelmiştir. Amerikan üslerinde Türkiye karşıtı faaliyetler yürütülmüştür. 15 Temmuz hain darbe girişiminde kullanılan üsler en kritik rolü oynamıştır. ABD üsleri Türkiye’yi sırtından vuran en kalleş kurşundur.

Amerika, her cephede Türkiye’yi hem içeriden hem dışarıdan kuşatmıştır. Son olarak 24 Nisan’da Biden’ın Ermeni Soykırımını tanıması, kuşatmanın bir ayağı olarak nitelendirilmektedir. Açıklamanın ardından Vatan Partisi ve TGB önderliğinde şehir merkezlerinde basın açıklamaları düzenlenmiştir. En büyük eylem de hiç şüphesiz eşkıya yatağı İncirlik üssünden ABD’ye verilen mesajdır. ABD’nin üsleri Türkiye’de de aktif 40 tanedir. Bu üslerin özellikle İncirlik ve Kürecik üslerine el koyulması en kilit anahtardır. ABD’nin üs kurması kuşatma planının en önemli adımıdır. ABD’nin üsleri, bölgede yaratılmak istenen Kürdistan’ın ve yaşaması için büyük çaba gösterilen PKK’nın büyük umududur.

Türkiye’nin bölgede yapacağı adımlar bellidir.

1.Eşkiya yatağı İncirlik’e el koyulacak

2.PKK’nın takım elbiseli temsilcisi HDP Kapatılacak

3. KKTC ve Abhazya tüm dünyaya tanıtılacak.

4.Doğu Akdeniz’de ve Ege’deki kuşatma Çin-İran-Rusya ile birlikte yapılacak işbirliği ve tatbikatlarla yarılacak.

Tehdide karşı panzehir Avrasya Birliğidir!

Büşra Ezgi Duman
Öncü Gençlik Denizli İl Başkanı

Kaynakça

1) MISSOURPNIN ZİYARETİNİN TARİHSEL ANLAMI Cüneyt AKALIN

2) Amerikan “Ödünç Verme ve Kiralama” Yardımlarında Türkiye, Nuri KARAKAŞ

3) https://tr.sputniknews.com/videokulubu/201708291029921239-sscb-nukleer-bomba-silah-abd/

4) https://www.aydinlik.com.tr/ikili-anlasmalar-masaya-yatirilmali-ozgurluk-meydani-aralik-2017

5) https://www.gunes.com/gundem/abd-ordusu-yunanistan-a-askeri-yiginagi-surduruyor-1033556

6) https://aydinlik.com.tr/mehmet-perincek-soykirim-uzerinden-turkiye-nin-terorle-mucadelesi-hedef-aliniyor-242770