Ana Sayfa Yazılar BARIŞ DİKMEN YAZDI: DEVRİMLER VE KARŞI DEVRİMLER TARİHİ (4.CİLT)

BARIŞ DİKMEN YAZDI: DEVRİMLER VE KARŞI DEVRİMLER TARİHİ (4.CİLT)

1260

Barış Dikmen, Öncü Gençlik GYK Üyesi

Devrimler ve Karşı Devrimler Tarihi Ansiklopedisi Cilt 4’ü okuyanlar bilir, Fransız Devriminde neler yaşanmış, neler bitmiş en küçük ayrıntısına kadar bilgi sahibi olabileceğimiz bir kaynak.

Fransız Devriminin öncüsü Maximilien Robespierre Terör dönemi sürecinde 5 Şubat 1794 Tarihli Cumhuriyet’in iç yönetiminde Ulusal Konvansiyon’a kılavuzluk edecek siyasal ahlak ilkeleri üstüne adlı ünlü yazısı vardır.  

“Yöneldiğimiz amaç nedir? Eşitlik ve özgürlükten barış için de faydalanmaktır; yasaları taşlar ve mermerler üzerinde değil, bütün insanların, hatta bu yasaları unutan köle ile yadsıyan zorba da dahil olmak üzere, bütün insanların yüreğin de yazılı olan sonsuz adaletin egemenliğidir”
sözleri ile başlayan yazı sınıfsız ve sömürüsüz bir toplumun kurulabilmesi için mücadele eden, İnsanın insanı sömürmediği dünyayı hayal eden devrimci birikimin eşsiz pratikleri ile söylenen sözcüklerdir. Bu yazının kararlılığını ve doğruluğunu şuan bulunduğumuz 21. Yüz yılda yaşamakta ve görmekteyiz. O dönemler içerisinde de devrimci mücadeleye çomak sokan, söylemleri ve yaptıklarıyla ‘Karşı-devrimci’ cephenin ekmeğine yağ sürenler vardı. Robespierre onları tarif ederken, günümüzde ki bozguncu tayfanın izdüşümü gibi olduğunu fark ettik. Bu süreçlerde çözüm sunmaktan daha ziyade karalama kampanyasına giren, her şart altında olumsuzluğu poh pohlayan o kadar fazla karşı devrimci var ki, Robespierre’nin bu sözlerini okurken günümüzün sözde “aydınları” ve karşı devrimcileri gözümüzün önüne geldi. Siz değerli arkadaşlarımıza sunuyoruz…

“Aristokraside halk toplumları halini alır; karşı-devrimci gurup hançerlerini ve komplolarını paçavralar altında saklar; bağnazlık kendi putlarını kırar; kralcılık cumhuriyetin zaferinin türkülerini söyler; tatlı hatıralarla dolu asalet, boğmak için şefkatle eşitliği kucaklar;  tiranlık özgürlük savunucularını kanla boyar ve mezarlarına çiçekler atar. Bütün kalpler değişmeseler bile yüzler ne kadar maskelidir ve bozmak için işlerinize ne kadar karışırlar! Onları denemek istiyor musunuz? Yeminler ve söylevler yerine gerçek hizmetler isteyin! Eyleme geçmek mi gerekiyor? Süslü nutuklar çekerler. Sorunları tartışmak mı gerekiyor? Hemen eyleme geçmek isterler. Zaman elverişli mi? Her türlü faydalı değişikliğe karşı koyarlar. Zaman fırtınalı mı? Her şeyi kökünden sarsmak için her şeyde reform yapmaktan söz ederler. Asileri hizaya getirmek mi istiyorsunuz? Sezar’ın nasıl merhametli olduğunu anlatırlar. Vatanseverleri takip ve işkenceden kurtarmak mı istiyorsunuz? Size Brütüs’ün sertliğini örnek gösterirler. Bir kimsenin cumhuriyete hizmet ederken soylu olduğunu keşfederler; fakat ona ihanet eder etmez her şeyi unuturlar.

Barış faydalı mıdır? Size zafer palmiyeleri uzatırlar. Savaş zorunlu mudur? Barışın tatlılığını överler. Vatanı savunmak mı gerekiyor? Despotları denizler ve dağlar ötesinde cezalandırmağa gitmek isterler. Kalelerimizi geri almak mı gerekiyor? Kiliselere hücum etmek ve göklere tırmanmak isterler. Dindarlarla savaş için Avusturyalıları unuturlar. Davamızı müttefiklerimizin sadakatiyle desteklememiz mi gerekiyor? Dünya’nın bütün hükümetlerine karşı çıkarlar ve hatta size büyük Moğol’u bile itham etme teklifinde bulunurlar. Halk, zaferlerinin tanrılarına tapmak için Kapital’e mi gidiyor? Geçmişteki yenilgilerimiz üzerine hüzünlü şarkılar söylerler. Yeni zaferler mi kazanmak gerekiyor? Aramıza kin, moral bozukluğu, ayrılık tohumları saçarlar.  Halk egemenliğini sağlamak ve kuvvetini saygıdeğer ve güçlü bir hükümette toplamak mı gerekiyor? Hükümet ilkelerinin halkın egemenliğini zedeleyeceğini söylerler. Hükümet tarafından ezilen halkın haklarını istemek mi gerekiyor? Yalnızca yasalara saygıdan ve otoritelere boyun eğmekten söz ederler. Cumhuriyetçi hükümetin çabalarına mani olmak için güzel bir yol buldular: bu, onu gözden düşürmek, dağıtmak ve başarılarımıza yardım eden bütün vatanseverlerle savaşmak yoludur…”

1794 yılında karşıdevrimciler hala aynı cephedeler…

#OkuyanYazsın

oncugenclik.org.tr