Ana Sayfa Manşet BİN YALANA KARŞI BİR GERÇEK

BİN YALANA KARŞI BİR GERÇEK

1180

Psikolojik savaşın en önemli kurallarından biri yalanı yüksek sesle söyleyip gerçeğin sesini bastırmaktır. 15 Mayıs 2021 Günü, 73 Baronun imzasıyla “Çin Hükümetinin Uygur Türklerine Yaptığı Zulmü Şiddetle Kınıyoruz” başlıklı bir açıklama yayınlandı. Bu açıklamayla Türk hukukçusu psikolojik savaşa kurban edilmeye çalışıldı.(1) Diğer yandan psikolojik savaşın başka bir kuralı hayata geçirilmeye çalışıldı. Bu kural gerçekle yalanı iç içe geçirip insanların duygularını sömürmekti. Bursa’da Vatan Partisi, Ak Parti ve MHP hariç bütün partiler “Filistin ve Doğu Türkistan” için açıklama yaptı.(2) Emperyalizmin ve Siyonizmin saldırısı altında olan Filistin davası ile Emperyalizmin kışkırttığı Uygur yalanları birbirine karıştırılarak gerçeğin üstü örtülmeye çalışıldı. Uygur kışkırtmasına alet olmayanlara “Filistin’e neden ses çıkarmıyorsun?” diye saldırıldı.

Atlantik cephesi Uygur kışkırtıcılığı ile Türkiye düşmanlığı yapmaktadır. Amaç Türkiye’yi yalnızlaştırarak tekrardan ABD’nin güdümüne girmesini sağlamaktır. Uygur Türkleri’ne zulmediliyor diye paylaşılan görüntülerin sahte çıkması(3), ayrılıkçı Uygur örgütlerinin ABD’den fonlanması(4), sözde Uygur önderleri Kuzzat Altay’ın ve Ruşen Abbas’ın FETÖ ve HDP ile yakınlık içerisinde olması, Seyit Tümtürk’ün PKK ile görüşmesi(5), Türkistan İslam Partisi’nin Mehmetçik’e kurşun sıkması(6) bu olayı kaşıyanların Türkiye’ye karşı düşmanca emellerinin olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

ABD Fitnelerine Alet Olmak Türkiye’ye ve Filistin’e Düşmanlıktır

ABD 24 Nisan’da; Türkiye, Rusya, İran, Çin ve bütün Asya’ya karşı bir hücum borusu öttürmüştü. Bugün de İsrail siyonizminin saldırganlığı, Biden tehditlerinin devamı olarak Filistin üzerinden doğrudan Türkiye’yi ve bölgemizi hedef almaktadır. Bölgede silahların konuştuğu bu süreçte CHP, İyi Parti, HDP, Gelecek ve Deva Partisi ABD’nin Türkiye’deki silahlarıdır. Namlunun ucunda hazırda beklemektedirler. Biden’ın talimatıyla her fırsatta ateşlenmeye hazır durumdadırlar.

ABD’nin ekonomik ve askeri gerilemesinin ana nedeni, Çin’in başını çektiği Asya’nın tarihsel yükselişidir. ABD bu yükselişin önüne geçmek için Asya ülkelerinin arasına fitne sokmaya çalışmaktadır. ABD’nin düşünce kuruluşları tam olarak buna hizmet etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Federal Bütçesi’nden tahsisat alan kurumlardan biri olan National Endowment for Democracy NED (Ulusal Demokrasi Vakfı), Uygur ayrılıkçılara merkezi bütçeden 2004’ten bu yana 8 milyon 758 bin 300 dolar verdiklerini açıklamıştı. Türk lirası karşılığı yaklaşık 73 milyon lira. NED’in sadece 2019 yılında Uygur ayrılıkçı örgütlere verdiği bağışın tutarı 960 bin dolar.(7) ABD bu paranın çok fazlasını fitneci düşünce kuruluşlarına ayırmaktadır. Türkiye-Çin işbirliğinin emperyalizme vuracağı darbeyi buradan tahmin edebilirsiniz. Rand Corporation raporunda Erdoğan’ı devirmek için muhalefeti birleştirmeyi amaçlayan ABD, Uygur yalanlarıyla İyi Parti, CHP ve HDP’yi mecliste birleştirmişti.(8) Washington’un yalanlarına siper olanlar PKK ile aynı mevziye gelmektedir. Ayrılıkçıların ele başı Seyit Tümtürk’ün PKK ile görüşmesi de bunu açıkça ortaya koymaktadır. Çin düşmanlığı, sözde milliyetçilik adı altında PKK-FETÖ-ABD ile birleşmektedir.

Filistin’de emperyalizme ve siyonizme karşı verilen mücadelenin Uygur ayrılıkçılığı ile birleştirilmesi açıkça bir psikolojik savaş argümanıdır. Uluslararası planda siyonizmi yaymak için yayın yapan internet gazetesi “The Times of Israel” Suriye’deki cihatçı Uygur kökenli teröristlerin siyonizm ile olan ilişkilerini “Suriye’deki Uygur militanlar, anavatanları için siyonizmi model alıyor” başlıklı haberinde aktarıyor.(9) Filistin davası emperyalizme ve siyonizme karşı verilmektedir. Burada Filistin davasını ABD’nin psikolojik savaş argümanlarıyla birleştirmek Filistin’e en büyük düşmanlıktır. Kutsal Filistin davasının içine ABD fitneleri sokularak Filistin’e destek olunmaz. ABD fitnelerinden ancak Filistin’e düşmanlık olur. Açıklama Filistin’e bir kurşun daha sıkmıştır.

73 Barodan Türkiye’ye Karşı Sorumsuz Açıklama

Hukukçu da herkes gibi topluma karşı sorumlu davranmak zorundadır. 73 Baro emperyalizmin yalanlarına alet olarak sorumsuz bir açıklama yapmıştır. Uygur Türklerine zulüm yapıldığı iddiası CIA’nın psikolojik savaş merkezlerinden pompalanmaktadır. 73 Baro ne yazık ki ABD’nin psikolojik savaşına alet olmuştur. Bu bildirinin Türkiye düşmanlığı vardır. Daha önceden de Türkiye düşmanlığı yapan barolar bu bildirinin merkezindedir. Ölüm orucunu savunan İstanbul Barosu, DHKP-C militanlarını savunan Ankara Barosu, 23 Nisan’da HDP ile etkinlik yapan İzmir Barosu, kayyumlara karşı çıkan baro yönetimleri Türkiye’ye tuzak kurmuştur. Türk hukukçusunu ABD planlarına alet etmek istemiştir.

Yayınlanan bildirideki yalanların aksine, Sinciang’da ilkokuldan üniversiteye kadar Uygurca, Kazakça ve Kırgızca eğitim yapılmaktadır. 24 saat Uygurca yayın yapan televizyon kanalı bulunmaktadır. Kazakça, Kırgızca, Tatarca ve Moğolca yayın yapan televizyon kanalları bulunmaktadır. Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Tatarca dahil olmak üzere toplam altı dilde gazete, dergi ve kitap basılmaktadır. Örneğin Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk kitabı gibi birçok kitabın Uygurca basımlarına her yerde kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Ayrıca Sinciang’da kişi başına Türkiye’deki Müslümanlardan daha fazla cami düşmektedir. Herkes özgürce ibadetini yapabilmektedir. Ekim 2019’da Yeniden Eğitim Merkezleri’nin faaliyetlerini bitirdiği açıklanmıştır. Açıklamanın aksine “Kampta kaybolan” bir tek insan bulunmamaktadır. Ankara’da Çin Büyükelçiliği yakınlarından haber alamayan kişilere hizmet vereceğini duyurdu ve büyükelçiliğe başvuranlar yakınları hakkında haber alındı. Açıklamada, “kamplara konulan insanların sayısı artmaktadır” deniliyor. Bu tamamen uydurmadır. Çünkü iddia edildiği gibi “kamplar” artık bulunmamaktadır.(10)

Uygur Türkleri vatanında özgürce yaşamaktadır. Uygur Türkleri için bir hukuk mücadelesi verilmek isteniyorsa o mücadele terör faaliyetleri yürüten Türkistan İslam Partisi’ne karşı olmalıdır. Türkiye’nin ve BM’nin terör listesinde bulunan Türkistan İslam Partisi, Uygur ayrılıkçılığının başını çekmektedir. Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur halkına karşı saldırılar gerçekleştirmiştir.(11) El Kaide-HTŞ ve PKK’nın müttefiki olan TİP Mehmetçiğimizi şehit etmiştir.(12) Kendisini Uygur halkına karşı “sorumlu” hisseden 73 baro Uygur halkını tehdit eden terör örgütlerine karşı tavır almalıdır. Türkiye’yi yalnızlaştırma amacıyla üretilen yalanlara karşı sorumlu davranmalıdır. Mehmetçiğe kurşun sıkan terör örgütlerine karşı sorumlu davranmalıdır. “Ermeni Soykırımı ile yüzleşilmelidir” diyen Diyarbakır Barosu ve onunla aynı açıklamaya imza atan diğer birkaç baroya karşı tavır almalıdır. Baroların sorumsuz açıklaması Türk hukukçusunu ve Türk yargısını temsil etmemektedir. Türk yargısı FETÖ ve PKK’ya karşı mücadele etmektedir çünkü Biden’a değil, Türk milletine ve insanlığa karşı sorumludur.

Çin Düşmanlığı Türkiye’yi Yalnızlaştırıyor

ABD’nin Çin düşmanlığını körüklemesinin amacı Türkiye’yi yalnızlaştırmak. ABD’ye göre yalnızlaşan bir Türkiye’yi kontrol altına almak daha kolay. ABD, bunu sadece Türkiye ve Çin’e değil bütün Avrasya ülkelerine yapmakta. Görevden alındığı zaman Foreign Policy’nin ‘ABD, Ankara’daki adamını kaybetti’(13) dediği Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye’nin Atlantik’ten kopuşundan rahatsız olduğu açıktır. “Çözüm Süreci”nin bitmesinden en çok rahatsız olanlardan biridir kendisi.

Davutoğlu’nun rahatsızlıklarını gidermek için gerçekleştirdiği son kozu Rus uçağını düşürmekti. Davutoğlu’nun Rus uçağını düşürmesi de Türkiye’yi yalnızlaştırma projesindeydi. Davutoğlu’nun planlarına göre, Rusya ile düşman olan Türkiye, ABD’nin kollarına düşecekti. Böylece Türkiye ne PKK’ya ne de FETÖ’ye karşı mücadele edemeyecek “Çözüm Süreci” kaldığı yerden devam edecekti. Türkiye’nin bölünmesi, FETÖ’ye teslim olması kolaylaşacaktı. Açıkça görüyoruz ki yalnızlaşan bir Türkiye’nin PKK’ya ve FETÖ’ye karşı mücadelesi zayıflar. PKK’ya, FETÖ’ye karşı mücadele, Doğu Akdeniz ve diğer mücadele alanları ile bir bütündür. Emperyalizmin tehdidine karşı kuvvetli müttefiklere ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu kapsamda emperyalizmin düşünce kuruluşlarından pompalanan Çin, Rusya, İran düşmanlığı Türkiye’nin PKK’ya, FETÖ’ye karşı mücadelesini zayıflatmak amacını taşımaktadır. Doğu Akdeniz ve diğer mücadele alanlarında Türkiye’yi yalnız bırakarak karşısındaki kuvveti azaltmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin Atlantik kampının tehdit ve zorlamalarına karşı başı dik tutum alması, Türkiye’nin önem ve değerini artırıyor. “Müttefik” olarak ekonomimizi çökerten, ülkemizi parçalamaya çalışanlara karşı gerçek dostlarımızı buluyoruz. Yükselen Asya’nın kilit ülkeleri Çin, Rusya, İran ile iş birliği yaparak emperyalist ablukayı dağıtıyoruz. Türkiye, Rusya, Çin, İran, Suriye ve Mısır ortak düşmana karşı birlikte mücadele etmeli. Bu sürece giden yolu tıkamak isteyen ABD’nin iç cephede yaratmaya çalıştığı algı sonuçsuz kalmıştır. Türkiye’nin ve Asya milletlerinin önü açıktır.

İshak Aykaç
Öncü Gençlik Eskişehir İl Başkanı, GYK Üyesi

Kaynakça

 1. 73 ilin barosundan Doğu Türkistan açıklaması – Son dakika haberleri (sozcu.com.tr)
 2. Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan olaylar protesto edildi – Haberler
 3. İşte CIA’nın yalan memurları (aydinlik.com.tr)
 4. Sözde ‘Uygur’ ayrılıkçılarına Amerikan parası belgelendi (aydinlik.com.tr)
 5. Uygur Ayrılıkçığı = HDP/PKK (tgb.gen.tr)
 6. Mehmetçiğe Kurşun Sıkan Uygur Ayrılıkçıları! (tgb.gen.tr)
 7. Sözde ‘Uygur’ ayrılıkçılarına Amerikan parası belgelendi (aydinlik.com.tr)
 8. CHP ve İYİ Parti’nin “Uygur aşkı”! – CRI TÜRK (criturk.com)
 9. AP Exclusive: Uighurs fighting in Syria take aim at China (apnews.com)
 10. Vatan Partisi Merkez Hukuk Bürosu Başkanı Av. Nusret Senem: ”Barolarımızı ABD’nin fitnelerine alet edemezsiniz” haberi- Son Dakika Haberleri (ulusal.com.tr)
 11. İşte Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki terör eylemleri (aydinlik.com.tr)
 12. El Kaide-HTŞ-PKK müttefiki: Türkistan İslam Partisi (aydinlik.com.tr)
 13. ‘ABD, Ankara’daki adamını kaybetti’ – Sondakika Haberler (hurriyet.com.tr)