Ana Sayfa Manşet Doğu Perinçek, ‘Türklerde Devlet Kuruculuğu’ dersinde gençlerle buluştu: “Türk Demek Örgütlü Demektir”

Doğu Perinçek, ‘Türklerde Devlet Kuruculuğu’ dersinde gençlerle buluştu: “Türk Demek Örgütlü Demektir”

881

10 Mayıs 2021 tarihinde başlayan Öncü Gençlik Teoman Alili Akademisi’nde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek, gençlere “Türklerde Devlet Kuruculuğu” konusunu anlattı. Uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleşen oturuma gençlerin ilgisi yoğundu. Dr. Doğu Perinçek’in sunumunun ardından Öncü Gençlik üyesi gençler konuyla ilgili sorularını Doğu Perinçek’e yöneltti.

‘TARİH DEVLETLERİN KURULMASIYLA BAŞLIYOR’

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek derse devlet, uygarlık ve kültürün tanımlarıyla ve aralarındaki ilişkiyi anlatarak başladı. Perinçek, “Devlet, tarihsel, toplumsal ve ekonomik süreçlerin parçasıdır, siyasal uzantısıdır ve tarihseldir. Tarih toplumların sınıflara bölünmesi ve devletlerin kurulmasıyla başlıyor. Yazı da ticaretin ve meta ekonomisinin gelişmesiyle devlette ortaya çıkıyor. Uygarlık ve tarih devletle başlıyor. Devlet ve uygarlık kardeş kuruluşlardır. Devletler uygarlıkları koruyor. Uygarlık bir kültürdür. Tarih öncesi yani devlet öncesi insan emeğinin ürünü olan her şeye kültür diyoruz. Tarih sonrası kültüre ise uygarlık diyoruz” dedi.

Perinçek, “Su, denetim altına alınıyor, tarım zenginlikleri üretiliyor, tarım zenginliğiyle ilk devletler ortaya çıkıyor. Devletin ortaya çıkması için birinci unsur üretim fazlasının oluşmasıdır. Tükettiklerinden daha fazlasını üretmeleri gerekir. Diyelim ki biz bir kabileyiz. Avcılık yoluyla elde ettiklerimizle ancak karnımızı doyuruyoruz, üretim fazlası biriktiremiyoruz. Üretim fazlası olduğu zaman mülkiyet sorunu ortaya çıkıyor. Sorunların çıkması için verimli topraklar ve teknolojik atılım gerekiyor. Bu atılımlar neler olabilir su bentleri olabilir. Su bentleri olursa zenginliklerin üretilmesi için koşullar yaratılır. Demirin icadı olabilir. Toprağı daha derinden sürme olanağına kavuşursunuz. Toprağı derinden sürünce daha çok buğday darı üretebilirsiniz. Üretimde yapılan atılım zenginlikle ortaya çıkıyor, değişim ortaya çıkıyor ve böylece meta ekonomisi ortaya çıkıyor. Önce davar ile buğdayı değiştiriyordular. Sonra da davarla buğdayı değiştirmenin aracı para ortaya çıktı. Devletler, zenginlikler ve meta ekonomisi ile ortaya çıkıyor. Bunlar organize örgütlenmeyi zorluyor. Pazarların kontrol altına alınması, zenginliklere sahip olan kabile reisi olan beylerin hâkim olması ile de sınıflaşma ortaya çıkıyor” diyerek Türklerde devletleşme sürecini gençlere anlattı.

‘ORDU VARSA DEVLET VARDIR’

Perinçek, ‘Türk’ sözcüğünün tarihsel gelişimini anlattıktan sonra devletin varlığında ordunun da önemli olduğunu vurgulayarak, “Türk kelimesinin kökeni Töre demektir, kurumlara sahip olan, örgütlü demektir. Uygarlıkla hiçbir milletin adı birbirine bağlı değil. Türk adı Törük’ten gelir töreli demek yani töre, hukuk ve kurum demek. Hiçbir kavmin ismi uygarlıkla bağlantılı değil. Türk adının uygarlıkla ortaya çıkması çok ilginç. Boy da örgütlü bir ad. Boy devlet anlamına geliyor. Türk’le ilgili kavim adlarında bir örgütlenme görüyoruz. Bu da ilginç başka kavimlerde görmediğimiz kabile örgütlenmesine gönderme yapan isimlendirmeler var. O da Türklerin isimlerinin halk isimlerinin devlet isimlerinin bile 3 Oğuz, 9 Oğuz, 10 Og gibi olmasında bir örgütlenme var. Bizim Anadolu’ya gelen Oğuzlar 10 kabile. Buralarda kabile devletleri var. O kabileler devleti oluşturuyor.

Devlet, tarihle birlikte ortaya çıktı. Sınıflara bölünme, kan bağı olan unsurların itaat altına alması ve bunun da bir orduyla gerçekleşmesi… Tarihte, ‘o toplumda devlet var mı?’ diye ilk önce neye bakacağız? ‘Zenginlik var mı?’ ona bakacağız. Bir yerde altın varsa devlet vardır. Altını görünce para ekonomisi var, zenginlik var demektir. Yağma ile zenginlik elde ediyorsun. Bunun için de ordun, askerin ve devletin olacak. O sebeple altın gördüğümüz yerde devlet vardır diyeceğiz. Ordu varsa da devlet vardır” dedi.

“DEVLETTEN SONRA NE OLACAK?”

Soru cevap bölümünde gençlerin sorularını yanıtlayan Dr. Doğu Perinçek, gençlerin “devlet sonrası dönemde insanlık nasıl bir aşamada olacak? Devlet kavramının geleceği ne olacak” sorusuna “Devlet zenginlikle ortaya çıktı. Malların kıtlığının son bulduğu zaman devlet kavramı da o süreç içerisinde sönecektir. Devlet bir zenginleşme ürünü, zenginleşme sınırı kalktığı, mallar bol olduğu zaman da sonu gelecek. Yapay zekadan örnek verelim. İnsan emeği yerine makine geldiği zaman sınıfsal farklar ortadan kalkar. Fabrikada insan çalışmayınca sömürü kalkar. Ve olağanüstü bir zenginlik artar. Yapay zekâ bizi sınıfsız bir topluma götürüyor. Tabi o dönemin de bir örgütlenmesi olacaktır. Belki daha yerel daha küçük, disiplini sağlamak şeklinde. Yapay zeka, zenginliklerin bol olduğu bir dünyanın haberini bize veriyor. O zaman da bizim devlet dediğimiz cihaza ihtiyaç olmadan başka türlü bir örgütlenme olacak” dedi.

YUNAN VE TÜRK EFSANELERİNDEKİ BAŞLICA FARKLILIK NEDİR?

Perinçek, “Yunan ve Türk efsanelerinde anlatılan kadının farklılığının sebebi nedir?” sorusuna ise “Yunan ve Roma uygarlığında Akdeniz ticaretinden dolayı meta ekonomisi aşırı gelişmiştir. O kadar gelişmiştir ki insan bile alınır satılır hale gelmiştir. Türkler ise kabile topluma daha yakın. Meta ekonomisinde aşırı gelişme olmuyor. Meta ekonomisindeki aşırı gelişmede bir yandan uygarlık etkili bir yandan da insan köleleşiyor. Kadınlar bu bakımdan satılabilir hale geliyor. Meta ekonomisi öncesi kadın daha özgür. Meta ekonomisi gelişince kadın kafese kapatılıyor ve eşcinsellik de böyle gelişiyor. Türkler ise kabile toplumundan kalan eşitlikleri daha çok koruyorlar. Kadın erkek alanını da daha çok koruyorlar. Ama meta ekonomisiyle de bağlantılı. Yoksa Yunan kadınlarının da özgürlükçü olduğu bir geçmişi var.” cevabını verdi.

Ders, Doğu Perinçek’in “Ne mutlu bize Türk milletinin fertleriyiz. Türk milleti olarak yolumuzu aydınlatan çok büyük bir mirasa sahibiz.” sözleriyle sonlandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dersin sonunda Teori Dergisi’nin bu ayki “İslam Uygarlığına Tarihsel Bir Bakış” sayısını ve “Bokurt Efsaneleri ve Gerçek”, “Orta Asya Uygarlığı”, “Og’dan Oğur’a”, “Osmanlı’dan Bugüne Toplum ve Devlet” kitaplarını gençlere önerdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in “Türklerde Devlet Teorisi” dersinin tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

oncugenclik.org.tr