Ana Sayfa Haberler DÜNYA ANTİ-EMPERYALİST GENÇLİK BİRLİĞİ KURULTAYINI TÜRKİYE’DE TOPLADI

DÜNYA ANTİ-EMPERYALİST GENÇLİK BİRLİĞİ KURULTAYINI TÜRKİYE’DE TOPLADI

1553

25 ülkeden 70’i aşkın genci ve Türkiye’den binlerce genci bir araya getiren büyük buluşmanın 2. gününde Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği’nin kurultayı toplandı. Kurultayda aynı zamanda gençlik forumu da yapıldı.

Farklı coğrafya ve milletlerden gelen temsilciler, dünyanın ve gençliğin güncel sorunlarını ve çözümlerini tartıştı. Emperyalist yayılmacılığa ve saldırganlığa karşı mücadele çağrısı yapan gençler, emperyalizmin medya, eğitim ve kültür araçlarını nasıl kullandığına da dikkat çekti. Konuşmacılar ortak mücadele çağrısıyla gençliği emperyalizme karşı omuz omuza olmaya davet etti.

Forumun konukları arasında bulunan 68’liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya dünya gençliğine şöyle seslendi: “1968’lerde Deniz Gezmiş’in önderi olduğu Devrimci Öğrenci Birliği ve 68 gençliğinin yaptığı gibi Amerikan emperyalizminin vurucu gücü Amerikan bahriyelilerini gemilerden üniformalarıyla çıkamaz hale getiren, onlara derslerini veren gençlerimizi, TGB’yi bu önemli toplantıdan ötürü saygıyla sevgiyle kutluyorum. 100 yıl önce verdiğimiz Milli Kurtuluş Savaşımız dünyada verilen ilk anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşını ören Türk ulusu bugün yeniden aynı ihtiyacı duyuyor.”

“EMPERYALİZMİN HEDEFİ ULUS DEVLETLERİ YIKMAK VE PARÇALAMAKTIR”

Kurultay Forumunun ilk oturumunda konuşma yapan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, emperyalizmin hedefi ulus devletleri yıkmak olduğunu söyledi. Diş, Türk milletinin ordusuyla birlikte emperyalizmin özel ve psikolojik savaşına karşı başarılı olacağını, kanlı 2. İsrail planını bertaraf edeceğini söyledi. Aykut Diş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İktidar zor gücüyle alınır. Bugün dünyayı değiştirmek isteyen biz genç devrimci yurtseverler evvela kendi ülkelerimizde iktidar olmak zorundayız. Bütün çalışmalarımızı iktidar olmak perspektifiyle kurgulamak zorundayız. Çünkü ülkelerimizin ve dünyamızın bizlerden başka kurtuluş şansı yok. Emperyalizm tekelleşen sermayenin uluslararası bir boyut kazanarak saldırganlaşması halidir. Siyonizm de bunun bir türevidir. Siyonizm ile emperyalizm arasında belki inançsal bakımda farklılıklar olabilir ama nihayetinde bunların hedefi aynıdır. Emperyalizmin hedefi ulus devletleri yıkmak, milli devletleri parçalamak ve çok kültürlü devletçikler yaratmaktır ve 2 yönetimi vardır. Özel savaş ve psikolojik savaş. Emperyalizm girdiği bütün coğrafyalarda bu savaşlarla kendi mekanizmalarını yaratmayı hedefler. Özel savaşlar teröre dayanır o terörü bugün coğrafyamızda çok sıcak bir şekilde hissediyoruz; Darbelere dayanır, o darbeleri coğrafyamızda çok yakından gördük. Venezuela’da da Şili’de de gördük. 2. yöntem psikolojik savaş. En önemli ayağı medyadır. Venezuela’dan İran’ı bir öcü gibi görürsünüz ama Tahran’a gittiğinizde böyle olmadığını anlarsınız. Almanya’dan Türkiye’yi felaketler ülkesi gibi görürsünüz ama Türkiye’ye geldiğinizde böyle olmadığını anlarsınız.

Öncü Gençlik MYK Üyesi ve Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği Genel Sekreteri  Elif İlhamoğlu, Kurultay Forumununun 2. oturumunda konuştu. İlhamoğlu, “Mao Zedung, Amerikan emperyalizmini tanımlarken ona kağıttan kaplan diyor. Bugün biz de bunu görüyoruz Amerikan emperyalizmi bir kağıt kadar kırılgan, kesilebilir, bölünebilir durumda ve tüm dünyada hegemonyasını kaybetmektedir . Bir tarafta Atlantik sistemi var, diğer tarafta da onun ulus devletlerini parçalama girişimine karşı ayağa kalkan Asya var. Coğrafyamızda hem askeri hem ekonomik hem siyasi olarak Amerikan emperyalizminin gerilediğini görüyoruz .Amerika’nın güç kaybetmeye başladığını görüyoruz. Mazlum milletler 20. yüzyılda devrimlere nasıl önderlik ettilerse şimdi de ayağa kalktılar, çürüyen batı sistemine karşı şimdi de yeni dönemin devrimlerine önderlik edecekler. Sınırlarımızdan terör koridorlarının geçtiği değil kültürün, sanatın insancıllığın paylaşımın serbest olduğu yeni işbirliği hatlarını oluşturmamız gerekiyor. Biz gençler olarak kendi ülkelerimizde bu işbirliği hatlarını oluşturmak konusunda görevler üstlenmeliyiz” ifadelerini dile getirdi.

“ÇUVALI, SURİYE, IRAK, İRAN VE FİLİSTİN İÇİN GEÇİRDİK”

Kurultay Forumunun 2. oturumunda konuşma yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Amerikan askerlerine geçirilen çuvalın tüm mazlum milletler için geçirildiğini dile getird. Dikmen, “Emperyalizm tarafından sömürülen dünyada mücadele etmeden yaşamak mümkün değildir. Örgütlenmeye ekmek su kadar ihtiyaç duyulmaktadır. Mücadele ettiğimiz emperyalist kapitalist sistem de bunun farkındadır. Barış gibi demokrasi gibi kelimeleri daha çok kullanan kuvvet emperyalist cephedir. Asıl emellerini bu sözcüklerle gizleyen emperyalizm kanlı amacı gereği diğer ülkelere savaş ihraç etmektedir. Ancak dünya gençliği bu korku iklimini ve bu politikaları yerle bir etmeye başlamıştır. Bizler ABD askerlerinin başına dört kez çuval geçirdik. O çuvalları, Filistin, İran, Suriye, Irak için de geçirdik Yankilerin kafasına.Suriye ile Türkiye’nin İran’ın, Irak’ın ve buradaki tüm ülkelerin kaderi bir. Birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız. Kendi iç meselelerimizden ziyade dünyanın toplam sorununa kafa yormalıyız. Ancak bunu yaparsak Türkiye’nin 15 Temmuz’da neler çektiğini anlayabiliriz. Ancak o zaman Türk ordusunun Afrin’de işgalci değil Suriye topraklarından terörü temizlediği anlayabiliriz.” dedi.

Kurultay Forumunun 4. oturumunda konuşan Öncü Gençlik Merkez Eğitim Sorumlusu Işıkgün Akfırat konuşmasında: “Gelecek kaçınılmaz ama zamanın bize neler getireceğini görebiliriz, gençlik olarak zamanın akışına ve tarihin akışına yön verebiliriz. Geleceksizlikten bahsederken seçimimiz yok diyemeyiz.
2016’da yayınlamayan UNICEF raporuna göre 2 milyon genç ve çocuk eğitim alamıyor. Eşitsizlik bazı uluslarda zenginlik olduğunu gösteriyor. Toplumun büyük bir parçası uluslarının ekonomisine katkı bulunmaktan mahrum bırakılıyor. Bu durumlar kapitalizm ve neoliberalizmin politikalarından kaynaklanmaktadır.
Sistem gençliğin gücünün farkında. Gençlik dünyayı değiştirebilir. Gençler olarak elimizdeki gücün farkında olmalıyız. Çok büyük bir devrimci tarihe sahibiz. Bu yeterli değil, son derece organize ve disiplinli bir sisteme karşı çıkıyoruz. Bizler de öyle yapılar kurmalıyız. Emperyalizmi ve siyonizmi gömebilmek için biz anti-emperyalist gençler birleşmeliyiz. Atatürk’ün sözüyle söz vermek istiyorum. ‘İhtiyacın olan kudret damarlarında akan asil kanda mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Gençliğin emperyalizme karşı ortak bir tavır geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken İran Barış İçin Adalet temsilcisi Ali Akber Taheri, yaptığı konuşmada “Emperyalist hükümetlerin hedefi gençliği, ulusu ve onların iradesini öldürmek.  Ancak gençlik iradelidir ve emperyalizme karşı mücadele edecektir.”dedi.

Filistin’den Yousra Abdallah: “Emperyalizm her zaman diğer ülkelerin iç işlerine karışır. Emperyalizm gençleri parçalamaya çalışıyor. Gençleri eğitim adı altında yurt dışına göndererek onların ilkelerini değiştiriyor.Özellikle Amerika’ya tabii olan sivil toplum kuruluşları ön plana çıkmaya başladı. Sivil toğlum kuruluşları kadının, gençliğin gücünü azaltıyor. Bu kuruluşlar kadınları ve gençleri bireyci alışkanlıklara itiyor, bencilleştiriyor. Bağımsızlık böyle kazanılmaz. Cemal Abdülnasır’ın dediği gibi ‘Güçle kaybedilen güçle tekrar kazanılır.’ Bizim savaşımız bir bekâ savaşı. Zafer bizimdir ve çok yakındır.”

“BİZ KIRILMAYIZ, BİZ YORULMAYIZ”

Rusya Rodina Partisi Gençlik Örgütü Başkanı Vladimir Aleksyeviç Laktyuşin, Kurultay Forumunda yaptığı konuşmada, “Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri olan Körfez ülkelerinin hükümdarları, Batı Avrupa’nın bazı hükümetleri, bizim nasıl yaşayacağımıza nasıl hareket edeceğimize karar vermeye çalışıyorlar. Bunları yaparken özgürlük, eşitlik ve adaletten bahsediyorlar. Onlar için insanların acıları bir hiçtir, onlar terörü besliyor. Ben şuna inanıyorum; gelecek bizimle şekillenecektir. Biz kırılmayız, biz yorulmayız ve bizi korkutmaları imkansız. Biz susmayacağız, biz hakikati insanlara anlatacağız ve galip geleceğiz.” dedi.

Arjantin Anti-emperyalist Halk Hareketi temsilcisi Facundo Escobar: “Venezuela’yı yalnız bırakma politikası güdülüyor. Tüketim her zaman sosyal adaletin bir yansıması değil, hala reformlara ihtiyacımız var. Kapitalizm ve neoliberalizmi bize karşı kullanıyorlar.Kamunun bilincini artırmamız gerekiyor. Elimizdeki gücün ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Büyümeye ve yoldaşlarımızı örgütlemeye devam etmeliyiz.”

İran BESİC Gençliğinden Somayeh Sarafrazmehr: “Gelişmiş ülkeler az gelişmiş ülkeleri kontrol altına aldı ve büyümelerinin önünü kesti. Emperyalizm ve tek kutuplu dünya düzeni ilmin ve medeniyetlerin önünü kesti, sonra da onları aşağıladı. Biz direnişçi gençler olarak insani erdem ve sıfatları kazanarak bunun yanında ilim ve teknolojide ilerleyerek emperyalizm ve bunun yanında siyonizmle uğraşabiliriz. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazanmamız için evvela bir program yapmamız gerekiyor.”

Konuşmasında Atatürk’ün birleştiriciliğine vurgu yapan Lübnan Ulusal Arap Gençliğinden Mohamed Mawas: Gericilik, ABD emperyalizmine hizmet etmektedir. Bizim topraklarımız da ne kadar sorun varsa hepsi İsrail’den ve onun işbirlikçisi olan gericilerden kaynaklanmaktadır. Bizlerin öncü olması lazım. Mustafa Kemal’in yaptığı gibi, büyüklerimizin yaptığı gibi tekrar birlik olmamız lazım.” dedi.

Uluslararası Anti-emperyalist Gençlik Buluşmasının 2. gününün son bölümünde Dünya Anti-emperyalist Gençlik Birliği’nin kurultayı düzenlendi. Kurultay’da yeni yönetim belirlenirken 10 örgüt de üye oldu. Kurultayın ardından örgütlerin liderleri ve temsilcileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

oncugenclik.org.tr, 20.3.2018