Ana Sayfa Yazılar FERDİ TANHAN YAZDI: “KURULTAYIN ARDINDAN: VATAN, EMEK VE NAMUS BAYRAĞI ELDEN ELE,...

FERDİ TANHAN YAZDI: “KURULTAYIN ARDINDAN: VATAN, EMEK VE NAMUS BAYRAĞI ELDEN ELE, DALGA DALGA

1353

Ferdi Tanhan, Öncü Gençlik Genel Sekreteri

3 Eylül 2018 Pazartesi günü; Vatan Partisi Öncü Gençlik 1. Olağanüstü Genel Kurultayı, Türkiye Barolar Birliği konferans salonunda toplandı. Biliyoruz; parti kurultayları deyince akla uçuşan sandalyeler, yapılan ayak oyunları, edilen hakaretler, gösterişli süslemeler, amaçsız ve bilinçsiz delegeler geliyor. Ancak bu kurultayı izleyenler başka bir manzara gördüler, Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak kurultayımızı başka bir anlayışla gerçekleştirdik. Bu anlayışı ve manzarayı göstermek, Vatan Partisi’nin gelecekte Türkiye’yi nasıl yöneteceğini de göstermektir.

Kurultaylar, eski Türklerden bu yana, devlet işlerinin planlandığı ciddi merkezlerdir ve aynı zamanda bayram günleridir. Ülkemizin kuruluşunda ve kurtuluşunda hep köşe taşı olmuş, çok önemli işlevleri yerine getirmiştir. İttihat ve Terakki Kurultaylarından, Sivas Kongresi’ne, oradan Kemalist cumhuriyetin toplantılarına kurultayın işlevi hep milli ve devrimci güçleri derleyip seferber etmek ve zamanın ihtiyaçlarına cevap veren yol haritaları çizmek olmuştur. Ancak ülkemizin Amerikan emperyalizmine bağlandığı ve neoliberalizmin hâkim ideolojik kültür haline geldiği 1980’li yıllar ve sonrasında kurultayların işlevi değişmiştir. Artık eskinin işlevsel, bilimsel ve devrimci kurultayları yerine tribünleri dolu ama içi boş gösteri merkezleri ‘kurultay’ adıyla sunulmaktadır.

Bu manzara karşısında Vatan Partisi ve onun gençliği olan Öncü Gençlik Türk tarihinden ve 200 yıllık Türk Devrimci Hareketi’nden aldığı mirası her alanda olduğu gibi kurultay kültürü anlamında da bugünlere taşımıştır. 3 Eylül 2018 Pazartesi günü TBB Konferans Salonu’na bakanlar; siyaset bezirganı şovmenler değil, sade yaşamayı felsefe haline getiren Genç Türk devrimcilerini görmüştür. Tribünleri dolu bir gösteri merkezi değil, delege iradesinin hâkim olduğu bir devrimci demokrasi örneğiyle karşılaşmıştır. Kurultayın havasında sandalye yağmuru değil, heyecan fırtınası vardır. Kurultay iklimi; makam ve koltuk hırsıyla kirlenmemiş, vatanseverlik ve devrim arzusu bütün salonu sarmıştır.

İKİ FOTOĞRAF; FEDAİLİK VE PARTİLİ MÜCADELE

Öncü Gençlik 1. Olağanüstü Genel Kurultayı bu iklimle başlamış ve bayram havasında devam etmiştir. Kurultay sahnesine yerleştirilen iki fotoğraf aslında anlatmak istediğimiz her şeyi açıklamaktadır. Genç Aydınlıkçılar; üniversite yıllarından son nefesini verdiği ana kadar partinin emrinde, partiyle birlikte ve parti için yaşayan Hasan Yalçın’ın ve kendisini büyük insanlık davasına armağan eden Bora Gözen’in fotoğraflarını baş köşeye yerleştirmiştir. Bunun manası derindir. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun büyük insanlık davasının başarısı için fedakarlıkta sınır tanımayacağımızın ve devrim davasını başarıya ulaştırmak için Öncü Parti’nin gölgesinden ayrılmayacağımızın en somut göstergesidir.

İKİ VAZİFE; GENÇLİK HAREKETİNE ÖNDERLİK VE GELECEĞİ İNŞA ETMEK

Öncü Gençlik kurulduğu günden bu yana iki vazifeyi yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu vazifelerden birincisi, Türkiye Gençlik Hareketine pratik ve teorik önderlik etmektir. Öncü Gençlik kurultayında bu misyonun gerçekleşmesi için yapılan faaliyetler tek tek sayılmış ve vurgulanmıştır. Geçtiğimiz dönemde ‘Hepimiz Mehmetçiğiz’ yürüyüşlerinden üniversiteleri ayağa kaldıran açıklamalara, kültürel ve ideolojik faaliyetlerden emperyalizme karşı mücadeleye, Öncü Gençlik her alanda vatan ve devrim mücadelesini büyütmüştür. Önümüzdeki dönemde de Türk milletine yönelik her türlü emperyalist yaptırım ve uygulamaya karşı militan vatansever bir tutum alarak, Türk milletini emperyalist hegemonyadan kurtarmanın temel görev olduğu olağanüstü kurultayımız tarafından saptanmıştır. Türk Gençliğinin geleceğinin vatanın geleceğinden bağımsız düşünülemeyeceği vurgulanmış, örgütümüzün vatansever gençliğin doğal adresi olması gerekliliği tespit edilmiştir.

Teşkilatımızın varlık nedeni olan ikinci vazifesi ise Türkiye’nin geleceğini inşa etmektir. Vatan Partisi Öncü Gençlik bir fikir kulübü değildir, kişisel çıkarlarını büyük memleket davasının önüne koyan sistem partilerinin gençlik kollarına benzemez. Öncü Gençlik, ileride Türkiye’yi yönetecek kadrolar için bir okuldur. Türk eğitim sisteminin bu denli yozlaştığı bir manzarada, Öncü Gençlik ülkemizin hem harbiyesidir hem tıbbiyesidir hem de mülkiyesidir. Genç Aydınlıkçılar, hem felsefede hem de pratikte gençliğe yüklenmek istenen önce kendini kurtar sonra vatanı kurtarırsın bakış açısını ve sistemin gençliğe biçtiği diğer bütün bireyci rolleri reddetmiştir. Kurultayımız, Türkiye’nin geleceğini inşa etmenin somut karşılığının Öncü Parti’de görev almak olduğunu ve ancak öncü partide görev alan gençlerin gelecekte Türkiye’yi yönetebileceğini ilan etmiştir.

GELENEKTEN GELECEĞE AYDINLIKÇILAR İLERİ!

Kurultayımız, aynı zamanda gençliğin enerjisi ile partimizin birikimini buluşturmuş, çok sayıda Öncü Gençlik yöneticisinin Parti örgütlerinde görev almasıyla milli hükümet yürüyüşümüzü hızlandırmıştır. Kurultayımıza, önümüzdeki dönemde de tüm Öncü Gençlik üyelerinin geleceğini partiyle birlikte planlaması ve sistemli hale getirdiğimiz kadro politikasını sürdürme iradesi damgasını vurmuştur. Partimizin gençleşme programı kapsamında Öncü Gençlik’ten mezun olan arkadaşlarımızın yerine, yeni dönemde Türkiye Gençlik Hareketi’ne önderlik edecek Öncü Gençlik Genel Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Kurultayın seçim gündemi de kendisini diğer partilerin yaptığı seçimlerden ayırmaktadır. Vatan Partisi Gençlik Kolları’nın seçimlerine dışardan müdahale yoktur, hizip yoktur, kavga ve makam hırsı yoktur, kürsülere çıkıp kendini pazarlamak yoktur. Katıksız bir devrimci tavır ve demokrasi kendisini göstermiştir. 38 ilden 326 delegenin katıldığı kurultayda, Özgür Bursalı geçerli oyların tamamını alarak Öncü Gençlik Genel Başkanı olmuştur.

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN

Kurultayımızda genç aydınlıkçılar bir bayrak devri yapmıştır. Vatan, emek ve namus bayrağı önceki dönem Öncü Gençlik liderlerinden, 11. Dönem Öncü Gençlik liderlerine teslim edilmiştir. Mithat Cemal Kuntay bir şiirinde bayrağın manasını şöyle anlatmıştı: ”Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Bayrağın tek başına bir anlamı yoktur, eğer o bayrak bir değeri temsil ediyorsa, bir davanın sembolüyse ve uğruna bedel ödendiyse anlamlıdır. Aydınlıkçı gençlerin devrettiği ve teslim aldığı bayrak, işte böyle bayraklaşmıştır.

Aydınlıkçılar son 50 yıllık pratikleriyle Türk devriminin teslim alınamayan kalesi, indirilemeyen bayrağı olmuştur. Aydınlıkçılar, ülkemizde büyük insanlık davasının sembolüdür. Aydınlıkçılar binlerce yıldan süzülen Anadolunun kültürel değerlerinin taşıyıcısıdır. Aydınlıkçılık bu topraklarda vatanseverliğin ve devrimciliğin adı olmuştur. Onlar söz konusu vatansa her türlü bedeli ödemekten çekinmeyenlerdir, nice Aydınlıkçı vatana toprak olmuştur. Genç Aydınlıkçıların bayrağı tarihinin içinden bugünlere gelen vatan, emek ve namus bayrağıdır ve o bayrak yine emin ellerdedir. Şimdi o bayrağı elden ele taşıyıp, dalga dalga yaymanın zamanıdır. Haydi iş başına!

oncugenclik.org.tr, 7.9.2018