Ana Sayfa Manşet GEÇMİŞİ DEĞİL GELECEĞİ ANLATAN TARİH KİTABI

GEÇMİŞİ DEĞİL GELECEĞİ ANLATAN TARİH KİTABI

1631

Ferdi Tanhan, Öncü Gençlik Genel Sekreteri

Çok heyecanlıyız. Türkiye’nin iki yüzyıllık vatan ve hürriyet mücadelesini bugünlere taşıyan millet fedailerinin öyküsü geliyor. Nice fedakarlıklarla yaratılan 50 yıllık köklü tarihimizin derin muhasebesini yaptığımız, Tecrübenin Işığında Genç Aydınlıkçılar kitabı çıkıyor. Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in önsözünü yazdığı bu eserle Türkiye Gençlik Hareketi tarihine büyük bir miras bırakacağımızı düşünüyoruz.

Çok mutluyuz. Çünkü bu tarihi, tarihi her daim ilerletmiş bir milletin fertleri olarak, şan ve şerefle büyük milletimizle birlikte yazdık. Onlardan bildiğimizi, onlarla birlikte  öğrendiğimizi, yine onların evlatlarının mücadelesinde derledik, toparladık. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlamaya çalıştık.

Hatıra Değil, İşaret Fişeği

Bu kitap, mazide kalan hatıraların basit bir derlemesi değildir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in önderliğinde, Türkiye’nin 50 yılına damga vurmuş vatan ve bağımsızlık mücadelesinde, Aydınlıkçıların geleceği yönetme iddiasıdır. Zaferler kazanan Vatan Savaşımızın ve ufuktaki Üretim Devriminin işaret fişeğidir.

“Tecrübenin Işığında Genç Aydınlıkçılar” kitabı son 200 yıla dört devrim sığdıran büyük milletimizin şanlı tarihini gençlik hareketi düzleminde incelemektedir. “Tecrübe”, tarihsel mirası, toplumsal pratikten çıkan devrimci programı ve son 50 yılda yaratılan kararlı, ısrarlı ve fedakâr liderliği tanımlamaktadır. Onun ışığında yürüyen “Genç Aydınlıkçılar” ise bugün üniversite ve liselere; yarın tüm Türkiye’ye liderlik edecek, üretim devrimini başaracak, Kemalist Devrimi tamamlayacak kuşağı simgelemektedir. Çünkü Öncü Gençlik, Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in kitabımıza yazdığı önsözde belirttiği gibi “tecrübenin örsünde dövülen çelik iradedir.” Kitabımızın yalnızca ismi bile derin anlamlar içermektedir.

Tarihi Yapanların Eseri

Cumhuriyet Mitinglerini, Silivri Direnişlerini, Haziran Ayaklanmasını gerçekleştiren, üniversitelerimizi ve liselerimizi Vatan Savaşının kaleleri haline getirenlerin bütün özellikleri bu kitapta anlatılmaktadır. Kitabımız, Öncü Gençlik’i bugünlere getiren eylemlerin hazırlanmasında ve ideolojik altyapısının oluşmasında büyük emekleri olan tecrübeli liderlerimizle bugün gençlik mücadelesine önderlik eden kadroların farklı konulara eğilen yazılarının bir bütünüdür. Bu niteliğiyle kitabımız basit bir tarih yazımı çalışması değil, tarihi yapanların eseri olması niteliğiyle özeldir.  Bu kitabın her virgülünde Partimizin büyük tecrübesi ve Öncü Gençlik üyelerinin alın teri, bilinci ve yüreği vardır. Özetle kitabımızın sahibi Genç Türklerdir, Atatürk Gençliğidir, Öncü Gençlik’tir. Bu kitabı yaratan birikim, Vatan Partisi’nin isimsiz kahramanlarının eşsiz çabalarından süzülüp bugünlere gelmiştir.

Tarih Yapanlar Nasıl Yetişti?

Genç Türk ihtilâlini yapan subaylar nasıl Makedonya’da ayrılıkçı çetelere karşı verilen büyük mücadelelerin içinde yetiştiyse, Mustafa Kemaller nasıl 1. Dünya Savaşı’nın ateşlerinde piştiyse, Öncü Gençlik de öyle yetişmiştir. Mekân ve zaman, kimliği belirleyen iki önemli husustur. Öncü Gençlik’in ne zaman nerede olduğu ve ne yaptığı onun gelişim çizgisini izlemek açısından önemlidir. Kitabımız, Vatan Partisi’nin 50 yıllık tarihi çerçevesinde Öncü Gençlik’in 25 yıllık pratiğini gün yüzüne çıkmamış onlarca belge, afiş ve fotoğrafla birlikte okuyucuya sunmaktadır. Gelecek yarım asra damgasını vuracak Partinin gençliğini nasıl yetiştirdiğini şimdiden tarihe not düşmektedir.

Genç Aydınlıkçılar Kitabının Anlattıkları:

1- Öncü Gençlik’in kökleri derindir.

Tarihin en eski çağlarından beri cehle karşı, zulme karşı savaşanların mirasından beslenir. Köle isyanlarından, imparatorluk geleneğine tarihi gelişmenin önündeki çürük duvarları yıkanların soyunu Öncü Gençlik sürdürür. Kitabımızda o soyun Tanrı Dağlarına uzanan öyküsü vardır. 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet ile insanlık sevdalısı Yunus Emre bu kitapta yan yanadır.

2- Öncü Gençlik’in mayası tamdır.

O maya devrimlerle karılmıştır. Bu yüzden Öncü Gençlik, mayası bozukların en büyük düşmanıdır. Türk devriminin en önemli kırılma noktaları, dünya devrimlerinin bizlere bıraktığı dersler hepsi kitabımızda yeniden işlenmiştir. Çünkü geleceğin anlaşılması, geçmişin içinden çıkan o devrimlerin anlaşılmasına bağlıdır. Atatürk’ün, Lenin’in ve Mao’nun mirası, Asya Çağı’nın habercileri olarak kitabımızdadır.

3- Öncü Gençlik’in ustası sağlamdır.

O usta bir demircidir, adı Vatan Partisi’dir, Doğu Perinçek’tir. Öncü Gençlik, o ustanın örsünde dövülmüştür. Onların yol göstericiliğinde çelikleşmiştir. Diğerlerinin gençlik içinde neden tutunamadığını mı merak ediyorsunuz? Cevabı basittir: Tarihi kendinden başlatanlar, yenilirler. Tecrübeden beslenenler gelişirler. Öncü Gençlik kitabı baştan sona o tecrübenin nasıl yaratıldığını ve ortaya çıktığını anlatmaktadır.

4- Öncü Gençlik’in felsefesi engindir.

Dünyayı yalnızca yorumlamaya çalışanlar onun özünü kavrayamadılar. Dünyayı değiştirmeye çalışanlar ise hayatı anlamlandıran bir çabanın parçası oldular. Genç Aydınlıkçılar kitabı o çabanın alt yapısını, felsefesini anlatmaya çalışmaktadır. Bizi mahvetmek isteyen kapitalizme ve bizi yutmak isteyen emperyalizme karşı başka bir hayat tarzının mümkün olduğunu göstermektedir.

5- Öncü Gençlik’in hedefi nettir.

Emperyalizmle savaşan büyük milletimizin kesin zaferi için Türkiye’nin geleceğini teminat altına almak en önemli vazifesidir. Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğini yaratmak için çalışmaktadır. Ülkemizin bütün sorunlarını çözecek olan Vatan Partisi programını uygulayacak kadroların yetişme ocağıdır. Bu ocağın mayası ve bu hedefin özü, Genç Aydınlıkçılar kitabının özetidir.

Geçmişi Değil, Geleceği Anlatıyoruz

“Tecrübenin Işığında Genç Aydınlıkçılar” kitabı, bir gençlik örgütünün tarihi çerçevesinde Milli Demokratik Devrim geleneğimizi strateji, taktik ve ideolojik boyutlarıyla incelemesi bakımından tarihe ışık tutuyor. Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in önsözü ve sonsuzluğa uğurladığımız Genel Başkan Yardımcımız Amiral Soner Polat’ın sonsözü ile aslında geçmiş anlatıların ötesinde geleceğe ilişkin görevleri önümüze koyuyor.

Kitabımız, 1 Şubat’ta çıkıyor.  Bu çabanın herkese ulaşmasını diliyoruz. Tecrübenin Işığında Genç Aydınlıkçılar Kitabını 1 Şubat itibariyle tüm kitapevlerinden veya Vatan Partisi il ya da ilçe başkanlıklarından edinebilirsiniz. Anlatılan, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin hikayesidir. Hep birlikte okuyalım, geleceği hep birlikte yaratalım.

oncugenclik.org.tr, 29.01.2020