Ana Sayfa Yazılar AYKUT DİŞ YAZDI: TÜRK SOSYALİSTLERİNİN TEMEL DİREĞİ REŞAT FUAT BARANER

AYKUT DİŞ YAZDI: TÜRK SOSYALİSTLERİNİN TEMEL DİREĞİ REŞAT FUAT BARANER

1745

Aykut Diş,  Vatan Partisi Ankara İl Başkanı

O günleri yaşayanların Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Şefik Hüsnü Deymer’den sonraki tartışmasız lideri diye tarif ettiği, Türk sosyalistlerinin öğretmenlerinden Reşat Fuat Baraner, kırk sekiz yıl önce bugün hayata gözlerini yummuştu.

Türkiye’nin Amerikan emperyalizmiyle savaşının, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle birlikte bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı, fakat kendisini “sosyalist” olarak nitelendirenlerin akılsız tutumlarla sınıfta kaldığı bugünlerde Reşat Fuat Baraner’i hatırlamak ve hatırlatmak tarihi bir önem taşıyor.

Çünkü kuyrukçulaşmaktan başı dönmüş ve beyni sulanmış dar grupların ve burnunun yüksekliğinden önünü göremeyen boş ve beceriksiz şahısların, “sosyalizm” ve “devrimcilik” adına emperyalizmi unuttuğu, vatanına yabancılaştığı, kısımcılaştığı ve bireycileştiği, kendi halkını hor gördüğü, eylemsizleştiği ve lafazanlaştığı, ülkesinin komşularıyla yakınlaşmasından ve Amerikan yörüngesinden çıkmasından rahatsızlık duyduğu bir zamandan geçiyoruz.

Şaşırmamış, Şaşırtmamış, Küçülmemiş    

Sonuna dek gözünü budaktan sakınmaksızın inanç yolunda şaşırmamış, kimseyi şaşırtmamış ve küçülmemiş insanlara, bir ülkünün temel direği denir.” diyor o temel direklerden olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı Reşat Fuat Baraner için.

İstanbul Üniversitesi’nden hocası Ali Yar Bey’in derste, Şefik Hüsnü Deymer’in Aydınlık Dergisi’ni göstererek “Türkiye’nin kurtuluşu bu yöndedir.” demesiyle tanışır TKP’yle. TKP’ye katılmasını “… kurtuluş hareketi sırasında milli devrimci duygularım çok güçlüydü ve kardeşim işçi olduğundan, işçi sorunlarıyla da ilgileniyordum. Milli savaş bittikten sonra Kemalistlerin politikası beni tatmin etmez oldu.” diye anlatır. Üniversite yıllarından itibaren, hem Türkiye’de hem de gittiği ülkelerde parti görevlerini tereddüt etmeden üstlenir.

Rasih Nuri İleri, Reşat Fuat Baraner’in siyasi çizgisinin özünü bilimsel sosyalizmin ışığında “antifaşist milliyetçi, Atatürkçülük” olarak tanımlar. 2. Dünya Savaşı arifesinde Saraçoğlu hükümetinin Almanya’ya yakınlaşan çizgisine ‘Dış siyasette Atatürk’ün Sovyetlerle dostluğu ihlal ediliyor.’ diyerek şiddetle karşı çıkar.

Milli Demokratik Devrimci Öncülük

Antiemperyalist mücadelenin toplumun tüm olarak menfaatlerini temsil edeceği fikrindedir. Türkiye koşullarında, emekçilerin ve öncü partinin emperyalizme karşı mücadeleyi bu perspektifle gerçekleştirebildiği ölçüde bütün halkın çıkarlarını savunabileceğini ve kesin zafer kazanabileceğini ifade eder.

Türk Solu Dergisi’nin 27 Şubat 1968 tarihli nüshasında görüşlerini şöyle açıklar:

“… emperyalizme ve destekçileri kompradorlara ve derebeylerine mücadele geniş yığınları içine alan gerçek bir milli kurtuluş hareketi olarak ilerici demokratik milli bir cephe teşkil edilecektir. Bu itibarla bu hareket isteyerek veya istemeyerek başarıya uğratılmamak için hiçbir sınıftan, hiçbir siyasi örgütün tekeli altına alınacak dar sahalı bir hareket haline getirilmemelidir ve getirilemez. Bir sol sağ hareketi değil bir millet hareketi olmalıdır, millet ve yurt çapında bir birleşik cephe halinde yürütülmelidir.”

Devrimci Sorumluluk

Reşat Fuat Baraner tepeden tırnağa sorumluluktur da.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek o sorumluluğa, “Az şey değil, hatta her şey. Reşat Fuat’lar genç kuşaklara hiçbir şey bırakmadılarsa, ayakları yere basma öğüdünü bıraktılar.” diyerek atıfta bulunuyor.

Türk Solu Dergisi’nin 25. sayısında yayınlanan ölmeden önceki son yazısında Devrimciler Güç Birliği Platformu’na (DEV-GÜÇ) karşı çıkan Türkiye İşçi Partisi’ni (TİP) devrimci sorumluluğuyla uyarır ve şöyle der:

“… Henüz başlangıç safhasında olmakla beraber Devrimci Kuruluşlar Güçbirliği’ni büyük bir memnunlukla karşılıyor ve kısa bir zamanda gerekli bir yönde gerçek gelişimine ulaşacağını umuyoruz… Türk Solu daha ilk sayısından itibaren yayınını bu nokta üzerinde toplamış, emperyalizme karşı, emperyalizmin yurt içindeki destekleri, işbirlikçileri derebeyler ve komprador burjuvaziye karşı mücadelede bütün gerçek milliyetçilerin, gerçek demokratların, bütün yurt ve istiklal severlerin işbirliği etmeleri gerektiği fikrini savunmuştur. Devrimci Kuruluşlar Güçbirliği’ne 35’i aşkın derneğin katılması, muhakkak ki emperyalizm düşmanlarının, yurt ve istiklal severlerin, ilerici demokratların, halktan yana olanların, hangi sosyal sınıf veya zümreye mensup olursa olsun tümünü sevindirir. Her vatansever Türk’ün bu olayı şükranla karşılaması kendisi için görevdir.”

Türk Sosyalistlerinin Kökleri Derin Gövdesi Sağlamdır

Rasih Nuri İleri’nin, “Konya’dan Çankaya Köşkü’ne, İstanbul Fen Fakültesi’nden Almanya’ya, hapisten sürgüne uzanan hayatının hikayesini yazmasını çok defa rica ettiğim halde bundan her defasında kaçınmıştır.” dediği Reşat Fuat Baraner yalnızca ideolojik ve siyasi olarak değil; yaşamıyla ve tavırlarıyla da nesillere örnektir.

Altmışaltı yıllık yaşamının neredeyse çeyrek dilimini hapishanelerde geçirir, bir kez olsun “Of!” demez. Tevkifatlarda, sürgünlerde, yasaklarda davadan vazgeçmez. Yaşadığı zamanın en ileri eylemidir sosyalizmde ve sosyalist olmakta ısrar.

Reşat Fuat Baraner’i ve onun şahsında sosyalist liderler Şefik Hüsnü Deymer ve Hikmet Kıvılcımlı’yı saygıyla anıyoruz.

Türkiye’de sosyalistler, bugün onlar sayesinde vardırlar ve vatanseverdirler. Türk sosyalistlerinin ayaklarını bastığı toprakların altında onların dirençleri vardır. Bayrakları emin ellerdedir. Vatan Partisi turuncu “sol”cu, FETÖ’cü, NATOTürkçü fark etmez; her türlü Amerikancılığın ve mandacılığın karşısındadır. Emperyalizmle mücadeleden şaşmayacaktır. Söz veriyoruz!

 

Kaynakça:

Reşat Fuat Baraner/ Yaşamı, Çalışmaları, Anılar; Sosyal Tarih Yayınları; 2013

http://www.aydinlikgazete.com/resat-fuat-baraner-tamami-makale,24017.html

oncugenclik.org.tr, 12.08.2016