Ana Sayfa Yazılar FERDİ TANHAN YAZDI: PAPAZA KIZIP ORUÇ BOZANLAR

FERDİ TANHAN YAZDI: PAPAZA KIZIP ORUÇ BOZANLAR

1452

Ferdi Tanhan, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri

Atasözlerimiz; geçmişi Orta Asya’da yaşayan Türk boylarından, kadim Anadolu uygarlıklarına uzanan bilge Türk milletinin kültür kaynağıdır. Asırlar boyu yaşanan büyük deneyimlerin ustalıkla yarınlara taşınması ve kuşaktan kuşağa aktarılması için icat edilmiştir. Büyük milletimizin bilgeliğinin en önemli göstergesi olan bu söz öbekleri bir olguyu en doğru biçimde açıklamak için sürekli kullandığımız araçlardır. Hepimiz hayatın bir çok alanında atasözlerinin gösterdiği yolları dikkate alırız. Bugün yaşadığımız bazı konuları okuyucularımıza açıklamak için bizde aynı yola başvuracağız.

PAPAZ MESELESİ

Son günlerde Amerikalı Papaz Andrew Craig Brunson hakkında yapılan bazı açıklamalar insanlarımıza bu yazıya başlık olarak belirlediğimiz bir deyimi hatırlatma görevini önümüze koydu. İlgisiz bir şeye kızıp hıncını tamamen ilgisiz başka bir şeyden çıkaranlar; ekonomideki iflasın sebebini Brunson’un tutuklanmasına ve yargılanmasına bağladılar. Doların çıkmasını ve inmesini Brunson meselesine indirgeyerek, gerçekleri gizleyebileceklerini sandılar. Görece önemsiz bir meseleye takılarak milletimizin Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci algılamasını zorlaştırdılar. Brunson’un içeride ya da dışarıda olmasının Amerika ile Türkiye arasında süregelen savaşta herhangi bir kırılmaya yol açamayacağı çok yakında anlaşılacak ve anlaşılıyor.

Brunson’un 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesini gizleyerek, tahliye edilmesini vurgulayanlar Türkiye’nin ekonomik baskıya  dayanamadığını ve teslim olduğunu iddia ediyor. Hükümetin Amerika’ya boyun eğdiğini, ABD ile bir anlaşma yapıldığını, Türkiye’nin yeniden ABD denetimine girdiğini haykıran bu çok bilmişlere sesleniyoruz: Türkiye, ABD ile uzlaşamaz. Siz uzlaşmasını istesiniz, Tayyip Erdoğan istese bile uzlaşamaz. Çünkü ülkemiz Fırat’ın Doğusunda geleceğini tehdit eden ABD askerlerini temizlemek zorunda. Çünkü uluslararası düzlemde Avrasya Seçeneğine olan ihtiyaç vazgeçilmez bir önem kazandı. Çünkü devletlerin bağımsızlık ve egemenliklerini kendi seçtikleri yoldan  gerçekleştirebilmeleri için uluslar ABD emperyalizmine meydan okuyor. 7 iklimde ABD hegomonyası paramparça oluyor. Bu gerçeği görmek istemeyenler ABD’yi hala eski ABD, dünyayı hala eski dünya, hükümeti hala eski hükümet zannediyor. Dünyanın girdiği esas yolu kavrayamayanlar komplo teorileriyle, olmasını istedikleri şeyleri gerçek zannederek ve bilinçli bir şekilde Amerikan emperyalizminin sahte kazançlarını yazıyor. Açıkça belirtiyoruz: ABD kazanmadı, Türkiye teslim olmadı.

Türk yargısı ABD ile kapışmak pahasına bir yargılama yapıyor, Türk aydını olduğunu iddia edenler yargının ABD’ye kestiği cezayı görmüyor. Papaz Andrew Craig Brunson’un tahliye edilmesi kesilen cezanın neticesidir. Beraat söz konusu değildir. Türk hukuku teröre yardım ve yataklığın cezasını kesmiştir. Türk askeri de yakında Fıratın Doğusunda ABD piyonlarının cezasını kesecektir. Bakalım o zaman ABD’nin piyonlarını kurtarmak için hangi yalanlar ortaya atılacak, hangi gerçekler çarpıtılacak?

KİM, NE İÇİN ORUÇ BOZDU? 

Papaza Kızıp Oruç Bozmak deyimi bir çok anlamda kullanılabilir. Brunson’un ceza almasının ardından iki farklı kesim bu deyimin içeriğine uygun hareket etti. Oruçtan kasıt asla vazgeçemeyeceğiz vatanseverlik duygusu  ve millet çıkarıdır. Birincisi oruç bozmaya yer arayan kesimlerdir. Bu kesimde kalan Amerikancılar ve sahte solcular zaten her an oruç bozmak için bahane aramaktadır. Herhangi bir olguda Türkiye’nin yanında tavır aldıkları görülmemiştir. Türkiye’yi satmak için ihtiyaçları olan şey yalnızca bahaneler ve yalanlardır. Milletimiz artık bu riyakarlığı çok iyi görüyor. Vatanseverlik ve ilericilik maskesi altında yapılan vatan düşmanlığı karşılık bulmuyor.

İkincisi ise Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör eden ve sinirlenmek için bahane arayan kesimlerdir. Bunlar papaza kızıp Türkiye’ye zarar verdiklerinin farkında değildirler. Yaptıkların işin manasını bilmezler, Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini öylesine kör etmiştir ki ülke ve millet çıkarlarını görmezler, dinlemezler ve önemsemezler. Bu yüzden ne kadar aksini iddia ederlerse etsinler onlarda vatanseverlikten vazgeçmektedirler. Bunu fark etseler bile çok üzülmezler. Ne de olsa onların vatanseverlikten vazgeçmesinin nedeni de Tayyip Erdoğan’dır.

AYDINLIKÇILIK TAVIR KOYMAKTIR

Aydınlıkçıların ayırt edici özelliği tavır koymaktır. Oy kazanmak, kitlelerin beğenisini toplamak ve ya güç kazanmak için yalanın yanında tavır almazlar. Koşullar ne olursa olsun milletin gerçek çıkarlarının yanında yer alırlar. Son süreçte göstermiştir ki Vatan Partisi dışanda kalanlar milletimizi ve Türkiye’yi savunmak konusunda acizdirler. Türk yargısını Amerika’nın sözcülerine karşı da, bilimi ters yüz eden Tayyip Erdoğan düşmanlarına karşı da bir tek Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek savunmuştur. Bu olgu Türkiye’nin önünde duran seçeneğin neden Vatan Partisi olduğunun da ispatıdır.

 oncugenclik.org.tr, 15.10.2018