Ana Sayfa Haberler FRANSA ANAYASA MAHKEMESİ SOYKIRIM YALANINA “DUR” DEDİ

FRANSA ANAYASA MAHKEMESİ SOYKIRIM YALANINA “DUR” DEDİ

1053

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz 2016’da Meclis’de, 22 Aralık 2016’da Senato’da kabul edilen ve içinde “Tüm insanlık suçlarını ve soykırımları” reddedenlere ceza öngören önergeyi de içeren “Eşitlik ve Yurttaşlık”  yasasının ilgili maddesini iptal etti.

Verilen iptal kararında, “Bu yasa, işlendiği zaman suç teşkil etmeyen olaylar hakkında yorumda bulunmayı cezalandırmanın yolunu açıyor. Aynı zamanda yasa tarihi tartışmalarla kararlaştırılması gereken olay ve ifadelerin yasallığı konusunda belirsizliğe neden oluyor. ” denildi.

Yasada, ne “Ermeni Soykırımı” ne de “1915 olayları” ile ilgili bir tümce geçmemekteydi. “Gerçek eşitlikten” sorumlu Devlet Bakanı Ericka Bereigts, değişikliğin “Tüm insanlık suçlarını ve soykırımları içerdiğini” söyleyerek “yasanın Ermeni Soykırımı’nı da içerdiği” yorumunda bulunmuştu.

Fransa’da “adalet ve yargı tarafından resmen tanınmış olan insanlığa karşı işlenen suçları, savaş suçlarını, soykırımları, köle ticareti suçlarını inkâr eden veya küçümseyenler hakkında bir yıla kadar hapis cezası ile 45 bin Euro para cezası verilmesini” öngeren yasa için Anayasa Mahkemesi  kararında, “Zaten bu suçları cezalandıran 29 Temmuz 1881 tarihli basın özgürlüğü yasamız var” denilerikrek  “ Dolayısıyla bu yasa, ifade özgürlüğüne gereksiz ve orantısız bir saldırıdır” denildi.

Kararın eklerinde, Asılsız ermeni iddialarını reddedenlere ceza öngeren yasanın 28 Şubat 2012 tarihli Anayasa Mahkemesinin iptal kararına atıfta bulunuldu. Bu kararda, yasanın 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları beyannamesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekilerek “bu yasayı reddedenlere ceza vermek ifade ve basın özgürlüğünü çiğnemektir ve bu da anayasaya aykırıdır” deniliyordu. Aynı kararda parlamentoların tarihi olaylara ilişkin yasa yapamayacağının da altı çiziliyordu.

 

AHİM PERİNÇEK-İSVİÇRE KARARI BELİRLEYİCİ

 

Daha sonra sözde soykırım iddialarıyla ilgili tasarı ve yasaların tartışılması ve iptaline Avurupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AHİM) Perinçek-İsviçre Kararı damgasını vurdu.

Aralık 2015’te Meclise getirilen yeni bir yasa tasarısının tartışmasında, Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Jean-Mari Le Guen, Fransa Anayasa Mahkemesi ve Doğu Perinçek-İsviçre davasına ilişkin AHİM kararlarına değinmiş, “AHİM’in, soykırım hükmünü ancak uluslararası bir mahkeme tarafından verilebileceği”  kararını hatırlatmıştı.  Le Guen, hükümetin AHİM kararını dikkate aldığını, zaten bu tasarı geçse de tekrar Anayasa Mahkemesi’inden geri döneceğini de ifade etmişti.  Sosyalist Parti adına konuşan Bruno Le Roux ise “Bir değil, iki değil hep reddedildi. Biliyoruzki bu temelsiz tasarı Anayasa Mahkemesi’ne takılacaktır.  AİHM’in Perinçek kararı ortadadır. Bugün tarihi ve politik boyutu değil, hukuki boyut tartışılmaktadır” demişti.

Artık soykırım yalanıyla ilgili alınan kararları çıkarılan yasaları Fransa Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları ve AHİM’in Perinçek-İsviçre kararı belirliyordu. “Ermeni soykırımı” ve köle ticareti inkarcılarına bir ceza öngörmeyen Gayssot yasasının Fransa anayasasına uygun olmadığı konusunda Anayasa Mahkemesine açılan dava da reddedilmişti. 8 Ocak 2016 kararında, Anayasa Mahkemesi verdiği kararda, AHİM kararını hatırlatıyor, Yahudi Soykırımı ile sözde Ermeni Soykırımı’nın aynı şey olmadığını, çünkü Ermeni soykırımı ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı olmadığının altı çiziliyordu.

 

ANAYASA MAHKEMESİ BANÇESİNE GECEKONDU

 

10 yıldır çıkarmaya çalıştıkları  ve olmayan bir soykırımı reddedenlere ceza öngeren ve Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilen yasa tasarılarını geçiremeyen ve AHİM Perinçek-İsviçre Kararı engelini aşamayan Fransız milletvekilleri ve senatörleri  bu kez “Eşitlik ve Yurttaşlık” adlı torba yasanın içine monte ederek işin içinden sıyrılmaya çalışmışlardı. Anayasa Mahkemesi’nin bahçesine gece kondu yapmaya çalışan parlamenterlere Anayasa Mahkemesi gene dur dedi.

Vatan Partisi Fransa Temsilciliği yasa kabul edildiğinde yaptığı basın açıklamasında, yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğini ve kesinlikle reddedileceğini ifade etmişti. Nitekim, 60’in üzerinde senatör ve 60 milletvekili 27 Aralık 2016’da yasayı Anayasa Mahkemesine götürdü ve yasa dün (26 Ocak 2017) iptal edildi.

 

oncugenclik.org.tr, 27.01.2017