Ana Sayfa Haberler MEB MÜFREDAT TASLAĞINDA FETÖ İZLERİ

MEB MÜFREDAT TASLAĞINDA FETÖ İZLERİ

1261

Bilim ve Ütopya Kooperatifi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği, Ulusal Strateji Merkezi, Ulusal Eğitim Derneği ve Vatan Partisi ortak basın toplantısı düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni müfredat taslağının FETÖ bağlantılarını açıkladı. Kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na taslağı geri çekin çağrısı yaptı.

Ortak basın açıklamasını okuyan Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu, müfredat taslağının FETÖ’ nün Uzakdoğu imamı olarak bilinen ve bir yıldır yurtdışında kaçak olan bir emekli İmam Hatip Lisesi öğretmeninin yazdığı “Eğitimde Anadolu Modeli” kitabından esinlenilerek oluşturulduğunu söyledi. Mutlu; müfredat taslağının yakın zamana kadar MEB’e çöreklenmiş FETÖ’cü kadroların hazırladığı programı eğitim sistemimizden söküp atmak bir yana Türkiye Cumhuriyetini ele geçirmesine ramak kalmış bu terör örgütünün, çocuk ve gençlerimizde aklı kullanmayı, sorgulamayı ve ulus bilinci edinmeyi engelleme hedefini iyice beslediğini belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan Mutlu; ‘’ Öncelikle, 12 yıl önce, 2005 yılında, aralarında FETÖ’ cülerin de bulunduğu kadrolarınız tarafından hazırlanan ve üç yılda bir değiştire değiştire bugüne kadar uyguladığınız öğretim programının, eğitim sistemi ve gençlerimiz üzerindeki sonuçlarını soğukkanlılıkla dönüp bir inceleyiniz. İkinci olarak, şimdilerde FETÖ ile bağlarını saptayarak Bakanlıktan attığınız kişilerle, vaktiyle beraber hazırladığınız ve 12 yıldır uyguladığınız programın hangi sakıncalı veya tehlikeli yönlerini ortadan kaldırarak Türkiye’nin geleceği için yeni bir öğretim programı hazırladığınızı açıklayınız!’’ dedi.

 

İşte o açıklama:

‘’Bizler, vatanımızın içinde bulunduğu ağır koşullardan, Atatürk devrimleri ışığında ve bütün yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek çıkacağına inanan demokratik kitle örgütleri olarak, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı öğretim programı taslağı konusunda açıklamalar yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Burada dile getireceğimiz konuları Milli Eğitim Bakanlığına da yazılı olarak sunacağız.

Milli Eğitim Bakanlığının kamunun değerlendirmesine açtığı program taslağı, bazıları da aramızda bulunan ilgili kurum ve kuruluşlarca, uzmanlık düzeyinde incelenmektedir. Bu çalışmaların neticesinde hazırlanacak raporların Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınacağı var sayılsa bile, yeni programın, üzerinde “düzeltmeler” yapılarak çözülemeyecek kadar vahim hususlar içerdiğini milletimize duyurmak ve Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığını uyarmak istiyoruz.

FETÖ İMAMININ KİTABINDAN ESİNLENİLMİŞ

Üzülerek ve kaygıyla belirtiriz ki, Bakanlığın ilköğretim ve ortaöğretim için hazırladığı yeni öğretim programı taslağı, FETÖ’ nün Uzakdoğu imamı olarak bilinen ve bir yıldır yurtdışında kaçak olan bir emekli İmam Hatip Lisesi öğretmeninin yazdığı “Eğitimde Anadolu Modeli” kitabından önemli esinler taşımaktadır. Yeni müfredat, yakın zamana kadar Milli Eğitim Bakanlığına çöreklenmiş Fethullahçı kadroların hazırladığı mevcut programı eğitim sistemimizden söküp atmak bir yana, Türkiye Cumhuriyetini ele geçirmesine ramak kalmış bu terör örgütünün, çocuk ve gençlerimizde aklı kullanmayı, sorgulamayı ve ulus bilinci edinmeyi engelleme hedefini iyice beslemeye yönelik bir nitelik taşımaktadır.

Taslağa bütün olarak bakıldığında, programın hazırlanmasında, tarihsel ve bilimsel gerçekler ile aklı kullanma eylemini, “sevgi, dostluk, yardımseverlik” gibi insani değerlerin arkasına atarak değersizleştirme yönünde hâkim bir yaklaşımın olduğu anlaşılmaktadır. İnsani ve ahlaki değerlerin de “akla muhtaç olduğu” gerçeği bir yana, bu yaklaşımın bir sonucu olarak öğretim programının bütününde, bilgiyi aktarma sistematiğine sadık kalınmadığı, bilgiyi evirip çevirme, uzatıp kısaltma, alakasız konularla ilişkilendirme gibi yollara gidildiği görülmektedir. Böylece, hemen her konunun başında belirtilen “eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırma” gibi hedefler, konuların işlenişinde, bilimsel doğrularla “olması istenen şeyleri” bir birine çarpıştırma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Program taslağı bu yaklaşımın örnekleriyle doludur. Söz gelimi, Atatürk, Atatürkçü düşünce, Cumhuriyetin kurucu değerleri gibi milletimizin en büyük ortak değerleri, en dar şekliyle verilmiştir. Örneğin, Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası isimli ünitede veya Lozan’dan bahsedilen ünitede İsmet İnönü gibi büyük bir tarihi kişilik “yok” sayılabilmiştir. Keza Temel Dini Bilgiler dersinde, “sekülarizm” adıyla laiklik, “Bazı İnanç Problemleri” başlığı altında “satanizm” ve “sahte peygamberlik” gibi konularla alt alta verilmiştir.

MÜFREDATA ‘PARALEL SENDİKADAN’ DESTEK

FETÖ imamının, sözüm ona bir eğitim modeli önerirken ortaya koyduğu gerekçeler, önerilen müfredatın ruhuna sinmiştir. Buna göre, Cumhuriyetimiz ve Cumhuriyetle gelen bütün kazanımlar “Batının ahlak yoksunu ve dinimize aykırı materyalist uygulamaların bir taklididir”. Cumhuriyetle gelen eğitim sistemimizi hatalarla dolu gören, bunun bir örneğini de “Evrim, bir ilimmiş, bir hakikatmiş gibi okutuldu” diye veren imam zihniyetinin özlemi, bu program taslağında giderilmiş, mevcut biyoloji programında bulunan “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi, taslak programda kaldırılmıştır. ‘Milli Eğitim Bakanlığındaki paralel yapı’ olarak adı geçen bir sendikanın da yeni program taslağına alkış tutması, bu resmi tamamlamaktadır.

FETÖ’NÜN ULAŞMAK İSTEDİĞİ SONUÇ

Bilelim ki, bu program taslağı ile eğitim süreçlerini tamamlayacak gençlerimizde, ne emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşının, ne de emperyalizme direnmenin yöntemlerini belirleyen Atatürk devrimlerinin bir anlamı, bir değeri olacaktır. Bu öğretim programıyla, yarının yetişkinleri olacak gençlerimizde vatanımızı, ulusal birlik ve bütünlük içinde emperyalizme direnerek ileriye taşıyacağımıza dair bir bilincin gelişmesine imkân yoktur. Uluslaşma bilinci yok, bağımsızlık bilinci yok, gerçeğe yani bilime sadakat yok! Bu sonuç, bugün, bir çabayla devletten tasfiye etmeye çalıştığınız ve “emperyalizmin maşası” olduğunu sizin de ifade ettiğiniz FETÖ’ nün tam da ulaşmak istediği sonuçtur.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Bu gerçeği ortaya koyduktan sonra Hükümete çağrıda bulunmak istiyoruz:

Öncelikle, 12 yıl önce, 2005 yılında, aralarında FETÖ’ cülerin de bulunduğu kadrolarınız tarafından hazırlanan ve üç yılda bir değiştire değiştire bugüne kadar uyguladığınız öğretim programının, eğitim sistemi ve gençlerimiz üzerindeki sonuçlarını soğukkanlılıkla dönüp bir inceleyiniz. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) aldığımız üzücü sonucu biliyoruz, bunu sormuyoruz. Bu ülkenin son 10 yılda bölücü ve gerici terör konusunda, yoksullukta, kadına – gence – çocuğa bakışta, bilimsel ilerlemede, işsizlik ve istihdam konusunda neler yaşadığına bakarak, getirdiğiniz sistemin ülkeye maliyetini değerlendiriniz. Uygulanan bir eğitim sisteminin sonuçlarını görmek bakımından 12 yıl, fazlasıyla yeterli bir süredir. Nitekim iktidara geldiğinizde ilkokula başlayan çocuklar bugün 22 yaşında… Bir kısmı üniversiteye de gitti ve mezun bile oldu. Kısacası, tüm eğitim sürecini iktidarınız döneminde yaşamış bir kuşak var. Uyguladığınız eğitim programı bu millete ne verdi, bu milletten ne aldı? Bu incelemeyi dürüstlükle yapınız!

İkinci olarak, şimdilerde FETÖ ile bağlarını saptayarak Bakanlıktan attığınız kişilerle, vaktiyle beraber hazırladığınız ve 12 yıldır uyguladığınız programın hangi sakıncalı veya tehlikeli yönlerini ortadan kaldırarak Türkiye’nin geleceği için yeni bir öğretim programı hazırladığınızı açıklayınız! Ordusuyla beraber FETÖ’ nün karşısına dikilen milletimizin sizden böyle bir müjdeli haber almaya hakkı vardır.

TASLAĞI KİMLERİN HAZIRLADIĞINI AÇIKLAYIN

Son olarak, bir nesli 6 yaşından alıp 18 yaşına kadar, vatanına, milletine, insanlığa faydalı erişkinler olarak yetiştirecek bu programı kimlerin hazırladığını kamuoyuna açıklayınız. Tek tek, her konunun, her ünitenin hangi uzmanlık alanlarındaki kişilerce hazırlandığını, çıkıp gönül rahatlığıyla, göğsünüzü gere gere açıklayınız. Milletin de içi rahatlasın!

Bu millet sizden, “kandırılma” dönemlerinizden kalma hatalarınızı düzeltecek adımlar bekliyor. Bazı hatalar yaşandı, bitti ve geri dönüşsüz yıkımlar getirdi. Bazı hatalar ise düzeltilmeyi bekliyor. Bunların en başında da bu vatanın geleceğini kurgulayacak olan eğitim-öğretim politikaları geliyor. Bu taslağı geri çekiniz! Uyarılarımız doğrultusunda, özeleştiri yapınız ve sonra, bilimsel normlara göre yepyeni bir öğretim programı hazırlayarak milletin önüne çıkınız. Bilim adamlarının, aydınların ama en önemlisi, vatanımızın emperyalist saldırı altında olduğunu bilince çıkarmış olan milletimizin sizden beklediği budur.’’

 

oncugenclik.org.tr, 27.01.2017