Ana Sayfa Manşet HZ. MUHAMMED’E SAYGI, İNSANLIĞA VE MEDENİYETE SAYGIDIR

HZ. MUHAMMED’E SAYGI, İNSANLIĞA VE MEDENİYETE SAYGIDIR

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Hazreti Muhammed’e yöneltilen alçakça saldırıları mahkûm etti ve Avrupa devlet adamlarını Büyük Medeniyet kurucularından Hz Muhammed’e saygıya davet etti.

1289

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün dünya kamuoyuna bir açıklamada bulunarak, Hazreti Muhammed’e yöneltilen alçakça saldırıları mahkûm etti ve Avrupa devlet adamlarını Büyük Medeniyet kurucularından Hz Muhammed’e saygıya davet etti.

DOĞU PERİNÇEK’İN DÜNYA KAMUOYUNA AÇIKLAMASI

         Fransa’da Hz Muhammed’e yönelik alçakça karalama ve saygısızlıkları lanetliyor ve mahkûm ediyoruz.

         Bu küstahlığın Fransa’da devlet memurları tarafından sahnelenmesi, Fransa yöneticilerini sorumlu kılmaktadır.

         Hz Muhammed, büyük İslâm Dünyasının peygamberi olmasının ötesinde insanlık tarihinde çığır açan büyük bir Medeniyet Devriminin önderidir. İslam Devrimi, devlet yönetiminde, ticarette, denizcilikte, felsefede, bilimde, sanatta, teknolojide, mimarlıkta, sağlıkta, şehircilikte Batı Medeniyetine büyük bir miras bırakmıştır.

Hz Muhammed’in öğrencileri olan İbn Tufeyli’ler, Ebu Teymiyye’ler, El Kındî’ler, Feridüddin Attar’lar, El Cabir’ler, Razî’ler, El Harezmî’ler, İbn Sina’lar, İbn Rüşt’ler, Hafız’lar, Camî’ler, Birunî’ler, Firdevsî’ler, Kaşgarlı Mahmut’lar, Nizamülmülk’ler, İbn Haldun’lar, Batı biliminin öğretmenleri olmuşlardır. Cebir, Kimya, Logaritma gibi bilim disiplinleri, isimlerini Müslüman âlimlerinden almıştır.

Goethe, Marx, Engels, Tolstoy gibi Batı’nın büyük düşünür ve sanatçıları, Hz Muhammed’in eşsiz kişiliğine duydukları saygıyı güçlü ifadelerle dile getirmişlerdir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tavsiyemiz, ABD’nin poplarını değil, 20. Yüzyılın büyük Fransız bestecisi Debussy’nin Arabesqu’lerini dinlesin. O zaman umulur ki, İslam medeniyetinin değerini Debussy’nin nağmelerinden anlayabilir.

Yalnız Debussy mi, İspanyol Malaguena’ları ve müziği Endülüs İslam havalarıdır. 16. Yüzyılda Mozart dahil, Türk Marşı olmayan Avrupalı besteci yoktu.

Hz Muhammed, insanlığın büyük değeridir. Ona saygısızlık, insanlığa ve medeniyete dil uzatmaktır.

         Hz Muhammed, öyle bir medeniyet kurmuştur ki, orada Musevilik ve Hıristiyanlık da saygın bir yere sahiptir. Bugün İslam dünyasında yüzbinlerce insanın adı, İsa’dır, Meryem’dir, Musa’dır.

         Başta Fransa olmak üzere Avrupa’da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Avrupa’nın devlet adamları ülkelerinde barış ve istikrar istiyorlarsa, Müslümanların şeref ve haysiyetine dikkat etmek, onların değerlerine saygılı olmak durumundadırlar.

         Dünya kamuoyuna saygıyla duyururuz.

oncugenclik.org.tr | 27.10.2020