Ana Sayfa Haberler ÖNCÜ GENÇLİK 10. OLAĞAN GENEL KURULTAY KARARLARI

ÖNCÜ GENÇLİK 10. OLAĞAN GENEL KURULTAY KARARLARI

1064

Öncü Gençlik 10. Olağan Genel Kurultayı 17-18 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti. Öncü Gençlik Genel Kurultayında Öncü Gençlik Genel Başkanlığına Aykut Diş seçildi.

Öncü Gençlik 10. Genel Kurultayının ardından Öncü Gençlik 10. Dönem Genel Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği Genel Yönetim Kurulu toplantısında görevlendirmeler şu şekilde gerçekleşti:

 

Genel Sekreter:                                      Uğurcan Yardımoğlu

Genel Sayman:                                      Yadigar Özen

Genel Sekreter Yardımcısı:                   Erdem Şahin

Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı:   Elif İlhamoğlu

 

Öncü Gençlik 10. Olağan Genel Kurultay Kararları:

1) ÖNCÜ GENÇLİK’İ BÜYÜTME

Partimizin program ve siyasetlerinin ülke sathındaki karşılığı, daha önce hiç olmadığı kadar fazladır. Bu siyasi etki alanında pek çok üniversiteli ve liseli genç vardır. Bu gençlerle partimizin tüzük ve programı temelinde buluşacağımız araçlar yaratmak, güçlü kitle bağları kurmak ve üye kazanmak birinci görevimizdir.

2) KURUMSALLAŞMA

Öncü Gençlik örgütlerinin sıradan öğrencinin her an ulaşabileceği şekilde konumlanması, tanınması bilinmesi ‘elle tutulur, gözle görülür’ hale gelmesi için adımlar atmak zaruridir. Kurullarımızın açık biçimde işlemesi, örgütlenme ağının şeffaf ve yaygın hale gelmesi büyüme hedefimizin kapsamı içerisinde olan kurumsallaşmayı belirleyici bir görev haline getiriyor.

3) KÜLTÜR DEVRİMİ

Sistemin gençliğe biçtiği bireyci, kariyerist veya tembel, yalnızlığa iten insanı hayatın öznesi olmaktan çıkaran tüm rolleri reddediyoruz. Vatansever bir ruhla harmanlanan, toplumcu ve üretken bir kültürün inşa edilmesi en temel görevlerimizdendir. Ülkemizin uçurumların eşiğinden döndüğü bugünlerde gençliğin emperyalist yozlaşmaya teslim olmaması kriz dönemlerini atlatmada tayin edici olmuştur. Bu önemli meselede atılım yapmak ancak Anadolu halkının kültür mirasına ve cumhuriyet değerlerine yaslanarak olur. Söz konusu atılımı bir ‘devrim’ olarak nitelemek dünya çapında çöküşe geçen post-modernizmi tarihin çöplüğüne gönderme kararlılığımızı da ifade etmektedir.

4) HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Teşkilatımız, parti program ve tüzüğünde birleşen gençlerin hukuki bir çerçevede kurduğu ilişkilerin bütünüdür.  Partimiz, örgütlü mücadelede siyasi ilkeler kadar hukuk kaidelerinin de önemli olduğunu bilen bir birikime sahiptir. Söz konusu birikime yaslanarak, kurduğumuz siyasi ilişkileri hukuki çerçevede düzenleyeceğiz. Bu hedefi yerine getirebilmek için mevcut iç tüzüğümüzün eksiklerini giderecek ve bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenileyeceğiz.

5) EĞİTİM BÜROSU

Her dönem nitelikli kadrolar yetiştiren Öncü Gençlik, bir okul olma niteliğini gün geçtikçe geliştirmektedir. Bu gelişimi bilimsel ilkeleri temel alan bir biçimde düzenlemek için eğitim büromuzu yeniden kurmak zorundayız. Büroyu inşa etmek, önümüzdeki dönem yürüteceğimiz kadro politikası açısından da yaşamsal bir öneme sahiptir.

6) MALİYE

Maliyemizi kurumsallaştırma ihtiyacı önümüzdeki döneme ilişkin belirleyici bir konu haline gelmiştir. Partimizin siyasetlerinin çok geniş çevrelerde karşılık bulduğu bir dönemde Öncü Gençlik’in siyasi-örgütsel açıdan adım atarken maliye engeline takılması kabul edilemez. Mali çalışmayı, ördüğümüz siyasi kampanyanın bizatihi kendisi kadar önemli görmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, Öncü Gençlik’in düzenli bağış listelerini oluşturmaya başlıyoruz. İlişkilerimizi düzenli hale getirmek, yeni ilişkiler geliştirmek, 10. Dönem’de kurullarımızın önünde duran bir görevdir.

7) KADRO POLİTİKASI  VE GELECEK PLANLAMASI

Sistemin, insanı özünden koparma ve tüm geri yönleriyle birlikte ‘olduğu gibi bırakma’ tezine karşı insanın kendisini gerçekleştirmesini sağlama hedefi devrimcilerin en önemli politikasıdır. Bu politikayı her üyemizi bir parti kadrosu haline getirerek uygulayacağız. Çünkü parti kadrosu siyasi-ideolojik derinliğiyle, kültür-sanat birikimiyle ve çok yönlülüğüyle toplumun öncüsü ve örnek şahsiyetidir. Partimizin tarihi de mevcut kadroları da bu örnekler açısından oldukça zengindir. Bu zenginliğe gençliğin katkısını artıracağız.

Partisi olmayan gençliğin hiçbir şeyi yoktur. Gençliği olmayan bir partinin de geleceği yoktur. Partimizin birikimini, gençliğin enerjisiyle buluşturarak milli hükümet yürüyüşümüze hız kazandıracağız. Tüm Öncü Gençlik üyelerinin geleceğini partiyle birlikte planlaması, mücadeleyi üniversite yıllarının ötesine taşıması demektir. Önümüzdeki dönem partimizin çeşitli kurumlarında profesyonel olarak görev alan veya mesleki alan çalışmalarında katkılar sunan, ktile örgütlerinde parti siyasetleri doğrultusunda çalışma yürüten gençlerin sayısını artıracağız.

8) YERLEŞKELERDE KÖKLEŞME VE YEŞERME STRATEJİSİ

Üniversitelerde yürüttüğümüz çalışmada arkada kalan dönemde önemli mevziler kazandık. Doğrudan veya dolaylı yöntemlerle yerleşkelerde parti siyasetlerini öğrencilerle rahatlıkla buluşturabiliyoruz. 10. Olağan Genel Kurultayımızda çıtayı yükseltiyoruz. Üniversitede kökleşebilmenin yolunu temel örgütleri işler hale getirmek olarak, yeşermeyi de kitle çalışmasının yaygınlığı ve topluluk faaliyetinin üretkenliği olarak açıklıyoruz. İşleyen temel örgütler, üretken topluluklar yaratır, kitle bağlarını güçlendirir. Öncü Gençliği büyütürken önümüze koyacağımız en önemli görev yerleşkelere kök salmak olacaktır. Her üniversitede, her yerleşkede her fakültede bir temel örgütümüz olacaktır.

9) GELECEĞİN TEMİNATI LİSELİ ÇALIŞMASI

Üyelerimizin olduğu her il ve ilçede liseli temel örgütlerimizi inşa ediyoruz. Gelecek planlarımızı Öncü Gençlik Genel Merkeziyle birlikte yapıyoruz. Üniversite tercihi gençlik mücadelesinde ve iktidar perspektifli partili mücadelede belirleyici önemdedir. Liseli arkadaşlarımız partimize katılarak iktidar hedefine kilitlenmeye yönelik adım atmış olmaktadır. Bu adımları hızlandırmak Öncü Gençlik Yönetim Kurullarının görevidir. Bu bağlamda Öncü Gençlik liseli üyelerinin kurullarda temsil edilmesi gerekir. Önümüzdeki dönem bu temsiliyet sorunu çözülecek ve sistemli bir liseli çalışmasına girişilecektir.

10) ÜNİVERSİTELERİ VE LİSELERİ VATANSEVERLİĞİN KALELERİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Emperyalizmin yükseliş döneminde ortaya çıkan neoliberalizm-postmodernizm ideolojisi, vatansızlığı ve akılsızlığı üniversite yerleşkelerine, dersliklere, kürsülere taşımıştı. 9. Dönemde başarıyla mücadele ettiğimiz vatansızlık ve akılsızlık ABD’nin dünya çapındaki gerilemesiyle birlikte çökmeye başlamıştır. Mücadelemizin ivmesini artıracağız ve tüm araçlarımızı – bunlara yenilerini de ekleyerek- vatan savaşının başarısına odaklayacağız, üniversiteleri  ve liseleri vatanseverliğin kaleleri haline getireceğiz.

Vatan Partisi Öncü Gençlik

 

oncugenclik.org.tr, 22.12.2016