Ana Sayfa Yazılar UĞUR KAÇAR YAZDI: EMPERYALİZMLE MÜCADELE TARİHİMİZDE BİR KAHRAMAN: FAHRETTİN PAŞA

UĞUR KAÇAR YAZDI: EMPERYALİZMLE MÜCADELE TARİHİMİZDE BİR KAHRAMAN: FAHRETTİN PAŞA

1554

Uğur Kaçar, Öncü Gençlik Muğla İl Sekreteri

Ülkemiz ve bölgemizde emperyalistler tarafından yapılmak istenenler bir asırdır benzer nitelikler taşıyor. Ancak emperyalistler düne göre güç kaybediyorlar, düşüşe geçiyorlar. Terör örgütleri bugün bölgede kendi vekilleri gibi kullanıyor savaştırıyorlar ancak burada da kaybediyorlar.

Emperyalistler ve onların bölgede bulunan işbirlikçileri terör yöntemiyle elde edemediklerini iftirayla yalanla yıpratmaya çalışıyor. Tarihe saldırarak bu yıpratma harekatına hız veriyorlar gerçekleri saptırdıklarını sanıyorlar. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz. ABD’nin İsrail ile birlikte Kudüs hamlelerinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamalar da güneşi balçıkla sıvama çalışmasıdır..

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İşleri Bakanı’nın, Fahrettin Paşa ile ilgili yaptığı açıklama bu minvaldedir. Ancak tarih içinde gerçeklerin dışında bir şey barınamaz. Biz de tarihten öğreniyoruz ve öğrendiklerimizle Fahrettin Paşalara yaslanarak yazıyoruz tarihi.

                                            Bırakılan Eşsiz Bir Miras

Fahrettin Paşa döneminde, petrol kaynaklarına ulaşmak ve dünyaya hakim olmak isteyen İngilizler, Osmanlı Devleti’ni hedef almıştı. Medine ve Mekke’yi içine alan Hicaz Bölgesi İngilizlerin hedeflerinin merkezini teşkil ediyordu. İngiltere tarafından saldırısını ülke içinde kışkırtmalarla büyütüyor, besliyordu. İngiltere bölgede aşiretleri Osmanlıya karşı kışkırtmaktaydı. Fahrettin Paşa işte emperyalistlerin ve kışkırtmalarla ayaklananların karşısında vatan savunması ruhunu temsil eder. Birlikte yaşamanın simgesidir o yüzden Fahrettin Paşa birlik ve dirlik demektir!

Medine çevresindeki demiryolları ve telgraf hatları tahrip edilmiş ve isyan başlamıştı. Medine karakollarına saldırdılarsa da Fahreddin Paşa’nın aldığı tedbirler sayesinde başarısız olarak geri çekildiler. Fahrettin Paşa ise geri çekilmeyeceğini gösterdi. Bu koşullarda Fahrettin Paşa, peygamberimizin mezarına armağan edilen bütün değerli eşyaları son trenlerden birine muhafız kıtası eşliğinde yükleyip İstanbul’a gönderir. Nice değerli şeyler bu milli hassasiyet sayesinde topraklarımıza ulaşmış olur. İşte Fahrettin paşa bu topraklardaki milli bilinç demektir!

İngiliz uşakları Hicaz demir yoluna döşedikleri mayınları patlatarak trenlerin ulaşımını engellemiş ve artık cephanelikler de tükenmişti. Yemek sıkıntısı ve hastalıklar başladığı sırada bir çekirge fırtınası çıkar. Fırtına durduktan sonra Fahrettin Paşa mücadele veren herkese seslenir ve çekirgenin yenilebileceğini söyler. Direniş için ne gerekiyorsa o yapılır, ellerinden gelenin fazlasıyla. Tüm kuşatmalara rağmen Medine eşsiz bir direnme gösteriyordu bu yüzden Fahrettin Paşa emperyalizme karşı direnmenin simgesidir!

 

 

‘’Çöl Kaplanı’’, ‘’ Medine Kahramanı’’ olarak bilinmesi de bu direnişin kamu oyunda yarattığı etkinin soncudur. İngilizlere ülke toprağını peşkeş çeken Vahdettin, Fahrettin Paşa’ya Adliye Nazırını gönderip teslim olmasını dahi istemişti. Ancak Fahrettin paşa ‘’Al Bayrak burada dalgalanacak’’ diyerek cevap verir. Direnen Fahrettin Paşa en sonunda tabancasıyla kılıcını Peygamberimizin mezarına bırakır ve garnizonla birlikte esir düşer. Ama asla pes etmemiştir. İşte Fahrettin Paşa pes etmeyen bir kahramandır!

Medine Kuşatması’ndan sonra savaş esiri olarak önce Mısır’a daha sonra Malta Adası’na sürgün edildi. Sürgün sırasında kurulan mahkemece ölüme mahkum edilse de Ankara Hükümeti’nin girişimleri sonucu Malta’dan kurtulur. 1921’de ise Türk Kurtuluş Savaşı’na katılır.  Mustafa Kemal Atatürk ‘’Daha sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdırmış kumandanımızdır’’ diye söz eder. Fahrettin Paşa daha sonra TBMM tarafından Kabil Büyükelçiliği’ne atanır. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynar. Fahrettin Paşa yurtta sulh cihanda sulh diyenlerin verdiği mücadelenin neferidir!

Bu topraklar uğruna kanlar dökülmüştür, Türk Milleti var olsun diye verilmiştir mücadeleler. Bu mücadelenin en önünde olanlardandı Fahrettin Paşa. Soyadı kanunuyla ‘’Türkkan’’ soyadını alır. Bu soyadını ona tarih vermiştir.

Zor günlerin insanıdır. Bugünleri o zor günlerin insanları yaratmıştır. Vazgeçmemenin temsilcisidir, biz de vazgeçmeyeceğiz. Tarihimize, milli değerlerimize saldırılara karşı gerçek ne ise onu savunacağız! Gerçek şudur emperyalistler Milletimizin ve vatanımızın bağrına hançer saplamıştır ve bugün o hançeri büyük Türk milleti bağrından söküp eline almıştır. Kaybeden emperyalistlerin ve onun yerli işbirlikçilerinin korkusu ve telaşı demektir bu yalan iftira kampanyaları. Türk Milleti Fahrettin Paşalara yaslanarak tarih yazıyor ve yarınlara ilerliyor!

oncugenclik.org.tr, 22.12.2017