Ana Sayfa Manşet Vatan ve emek mevzisi: Yaşasın ekmek teknesi

Vatan ve emek mevzisi: Yaşasın ekmek teknesi

Vatanı ve emeği korumanın, ayakta tutmanın, başı dik yaşamanın tek yolu ise Ekmek Teknesini çoğaltmak ve korumaktır.

781

Vatan mevzisi, emek mevzisidir.
Emek mevzisi, vatan mevzisidir.

Vatanı ve emeği korumanın, ayakta tutmanın, başı dik yaşamanın tek yolu ise Ekmek Teknesini çoğaltmak ve korumaktır.

Ekmek teknesini korumak bugün emekçilerimizi, üreticilerimizi ve bütün milletimizi birleştiren cephedir. Bu cephenin zafer hedefi Üreticilerin Milli Hükümeti’dir. Vatan savaşı, emek savaşıdır. Emek savaşı, vatanın geleceğidir. Üretenlerin önderlik etmediği bir vatan savaşı akim kalır. Üretenlerin önderlik etmediği bir emek savaşı başarıya ulaşamaz.

Bütün bu nedenlerle 1 Mayıs’ın sloganı yüzen gezen, havada uçuşan, genel geçer fikirler değildir. 1 Mayıs sözde solcuları tatmin etme günü değildir. 1 Mayıs’ı bölücülükle dayanışma günü haline getirenleri hepimiz görüyoruz. Onlar işçi sınıfının değil, küresel emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet ediyor ve sloganlarını atıyor. Bizim sloganımız işçi sınıfının çıkış yolunu göstermelidir. Bu sloganı şöyle formüle ediyoruz: Vatan ve Emek Mevzisi, Yaşasın Ekmek Teknesi!

İŞSİZE İŞ

Ekmek Teknesini korumak işçimizin işini kaybetmesini önlemektir. Ekmek Tenesini çoğaltmak işsizi işçi yapmaktır. İşsizi işçi yapmak, işçi sınıfını büyütmek ve işçi sınıfını güçlendirmektir. İşsizi işçi yapmak, ülke siyasetinde işçi sınıfının etkisini arttırmaktır. İşsizi işçi yapmak toplumsal refahı arttırmaktır. İşsizi işçi yapmak daha çok üretmek, başı dik yaşamak, ahlaklı bir toplum, suçtan arınmış bir gençlik, doların baskısından kurtulmuş bir ülke ve bağımsız bir vatan yaratmaktır.

VATAN VE EMEK AYNI MEVZİDE

Millî mücadele ve sınıf mücadelesi, küresel sermayenin saldırısına karşı aynı mevzide birleşmiştir.

O mevzide emek, aynı zamanda milletiyle birleşmiştir ve milletinin ön cephesi olmıştır.

Yedi iklime bakınız, Koronavirüs Salgını da gösterdi, küreselleşme iflas etti.

Millî devlet ve vatan kazandı, kazanıyor ve kazanacak.

İŞÇİ SINIFI ÖN CEPHEDE

Türkiye, borç batağından kurtulma arayışına girmektedir. İşçi sınıfının ön cephede olması bu sürecin doğasında var. Kaçınılmaz olan Üretim Ekonomisinin dayanacağı üretici sınıfların başında işçi sınıfı geliyor.

Borçlanma Ekonomisi, Sıcak Para Komisyoncularını, dolar ve borsa vurguncularını, ihale rantçılarını ve tarikat rantçılarını öne çıkardı. Turgut Özal’dan beri kurulan sistemin efendileri onlardı. Artık onların devri bitiyor. Türkiye bu dört sülükten kurtuluyor.

KİT’leri özelleştirenler, tarımımızı çökertenler, üreticiyi kambur ilan edeler ve üretim ekonomimizi yıkanların ABD merkezli yeni bir iktidar kurma planını başta emekçilerimiz bozguna uğratacaktır. Onların şansı kalmamıştır. Önümüzde emeğe ve üretime dayanan bir milli hükümet seçeneği vardır.

BİRLEŞTİREN SINIF

Üretim Ekonomisine geçiş, kuşkusuz kolay olmayacak, ama zorunlu. Çünkü artık ekonominin çarkı borç batağında dönemiyor. Üretim Ekonomisine geçişin kuvvetini yaratmak, bugün birinci görevdir. Üretim Ekonomisinin itici gücü kuşkusuz yalnız işçiler değil. Üretimin büyümesinde çıkarı olan bütün sınıfların birlikte hareket edeceği bir döneme giriyoruz. Çiftçi, esnaf, zenaatkâr, kamu emekçisi, küçüğünden en büyüğüne kadar sanayici, tüccar ve emeğiyle geçinen herkesin omuz omuza vereceği bir sürecin içindeyiz. İşçi sınıfı bütün sınıfları birleştirme yeteneğine sahip olduğu için öncü sınıftır. İşçi sınıfını diğer üreten sınıflarla karşı karşı getiren politika ve eylemler İşçi sınıfı düşmanıdır. İşçi sınıfı iktidar bilincine sahip olduğu zaman tarihi görevini yapabilir. İşçi sınıfını günlük ekonomik taleplerin içine sıkıştırmak ve iktidar talebinden uzaklaştırmak en büyük sınıf düşmanlığıdır. İşçi sınıfının partisi olmalıdır ve bu parti üreten diğer sınıfları da kucaklayarak üretici sınıfların birliğini ve ardından da iktidarını sağlamalıdır. Vatan Partisi bunu yapacak yeteneğe, kadrolara, programa ve tarihe sahip tek partidir. Biz Türkiye’de işçi sınıfının partisi olan tek partiyiz.

ÇALIŞMA AŞKI, ÜRETİM ŞEVKİ

Vatan Partisi’nin yıllardır vurguladığı Üretim Ekonomisi programı, şimdilerde moda oldu. AK Parti yönetimi de, Borçlanma Ekonomisinin çıkmazda olduğunun farkında. Çünkü dış ödemeler açığının borçlanarak kapatıldığı dönemin sonuna geldik. Üreten Türkiye, ufukta gözükmüştür. Üretimin gelişmesi, en başta üreticinin şevkiyle, arzusuyla olur. Üreticilerin çalışma arzusu üreten kesimlerin ortak iktidarıyla sağlanır. Her üretim patlamasının arkasında, üreticilerin çalışma isteği vardır. Üretim Ekonomisi, üreticiyi ateşleyen bir heyecanla kurulacaktır.

Bugün çalışmanın aşağılandığını görüyoruz. Kolay yoldan para kazanma anlayışı çalışma heyecanının yitirilmesine neden olmuştur. Özel çıkar, bencillik bu sistem tarafından kutsanmaktadır. Kumar, borsa şimdi de Bitcoin oyunları alın teriyle para kazanmaktan daha kolay geliyor. İşçi Sınıfı bencil sınıf değildir. İşçi sınıfı birlikte ürettiği için en paylaşmacı sınıftır. İşçi sınıfı bizim her şeyimizidir, Ağabeyimizin, annemizin, babamızın, komşumuzun, arkadaşımızın alın terinden bahsediyoruz.

İşçi hareketi, yalnız Üreten Türkiye’nin yolunu açmakla kalmayacak, aynı zamanda Birleşen Türkiye’nin güvencesini de oluşturacak.

İŞÇİ SINIFININ YAPACAKLARI

En büyük üretici güç makinalar değil, emekçi sınıfların kendisidir. 1 Mayıs’ta umudumuz, sevincimiz, özlemlerimiz, geleceğimiz ve zaferimiz onların ellerindedir. Türkiye’nin işçi sınıfına muhtaç olduğu bir dönemden geçiyoruz. İşçi sınıfı, onun temsilcileri, onun partisi çiftçileri, esnafları, zanaatkarları, fabrika sahiplerini, yani üretenleri birleştirecektir. Dolar ve borsa vurguncularının saltanatı yıkılacaktır. Gümrüklerimiz yeniden dikilecektir. Paranın giriş çıkışı kontrol edilecektir. Türkiye vatan bütünlüğünü silahla sağlarken, Üretim Devrimi’ni emekle sağlayacaktır. İşçi sınıfı üreten Mehmetçiktir. Savaşan Mehmetçik, işçi sınıfın evladıdır, geleceğidir ve her şeyidir. Silahlı ve ekonomik direnişimiz 100 yıl önce olduğu gibi mazlum ulusların ve Avrasya’nın zaferini getirecektir.

Bazı yüreklerde insanlığın eşit, özgür, başı dik yaşama özlemleri bitmiş olabilir. Onlar umutlarını yitirmişlerdir. Çürümüşlerdir. Biz işçi sınıfımıza ve bütün milletimize güveniyoruz. Onları yüreği insanlığa hasretlidir. Üretim Devrimi aynı zamanda milletimizin zengin kültür ve ahlak birikimini yeniden tarih sahnesine çıkaracaktır.

İŞÇİ SINIFINA SÖZÜMÜZ

Vatan Partisi olarak işçi sınıfımıza söz veriyoruz:

Fabrikalarımızı çoğaltacak, tarlalarımızı sürecek, üreticiyi milletin efendisi yapacağız. Memleketin her köşesini emekle ve el birliğiyle şenlendireceğiz. Göklerdeki istikbalimizden ve Mavi Vatan’daki istiklalimizden taviz vermeyeceğiz. Yeni nesilleri, çelik bir disiplinle, zengin bir zihinle, altın bir yürekle ve engin bir ufukla donatacağız.

Üretenlerin Milli Hükümetini elbirliğiyle kuracağız.
1 Mayıs Kutlu olsun!
Yaşasın Üretim Devrimi!
Yaşasın Üreticilerin Milli Hükümeti!