Ana Sayfa Emperyalizm Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Üçlü Komisyon (TC) ve Bilderberg Grubu’nu (BG) ...

Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Üçlü Komisyon (TC) ve Bilderberg Grubu’nu (BG) Kimler Yönetiyor?

3616

Erol BİLBİLİK
TEORİ DERGİSİ – AĞUSTOS 2001
Dış İlişkiler Konseyi (CFR),
Üçlü Komisyon (TC)
ve Bilderberg Grubu’nu (BG)

Kimler Yönetiyor?

ABD’de dahil olmak üzere dünya ülkelerinin politik, ekonomik, askeri ve stratejik
şekillendirme mekanizmalarının uluslararası dev şirketlerin elinde bulunduğunu, bu şirketlerin
örgütü olan CFR’nin dünya ülkelerini içine alacak bir “Dünya Devleti”ni inşa etmekte
olduğunu; ve bu örgütün özellikle SSCB’nin yıkılmasından sonra tam bir Gladyo
örgütlenmesine dönüştüğünü 4 Mart 2001 tarihli Aydınlık’ta açıklamıştık. O yazımızda CFR
ve bağlıları Üçlü Komisyon (Trilateral Commission) ve Bilderberg Grubu’nun (Bilderberg
Group) yönetimi ve kadrolarını açıklamıştık. Yönetimde görev alan şahsiyetlerin
özgeçmişlerini de bu yazımızda açıklıyoruz.

Bu “Dünya Devleti”nde, CFR yönetiminde 41, Üçlü Komisyon yönetiminden 10 ve
Bilderberg yönetiminde 32 kişi olmak üzere, toplam 83 kişi görev yapmaktadır. Bu
yöneticiler; dış politika, ekonomi, bankacılık, finans, fon yönetimi, ticaret, sigortacılık, hukuk,
medya, silah sanayii, kimya sanayii, petrol, inşaat ve denizcilik konularında dünya çapında
faaliyette bulunan uluslararası tekeller, vakıflar, ABD üniversiteleri ve Dışişleri, Savunma,
Hazine, Ticaret bakanlıkları, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve CIA’nın tepe
noktalarında bulunmaktadır. 83 kişi söz konusu alanların tümünde sahiplik, kuruculuk,
hissedarlık, başkanlık, başkan yardımcılığı, murahhas azalık veya üyelik statülerinden birine
veya birkaçına sahiptirler. Yaklaşık 100 uluslararası dev tröste, 4 bakanlık, 10 uluslararası
vakıf, fon, think thank’e ve 13 önde gelen ABD üniversitesine kumanda etmektedirler.

Bu kuruluşların adları şöyle:

• Uluslararası tröstler: Blackstone, Lehman-Brothers, Chase Manhattan Bank, Citi Bank,
Barclay Bank, Latin America Partners, American International Group Trust Campany,
Federal National Mortgage Associations (Fannia Mae) Proventures, AEA, SG. Warburg,
Colsman Sachs International, Victoria Ver sicherung Group, Quarriques end Andersen,
Rolex, Deberoise and Plimbton, Raytehon, Edison International Boeing, Lcfckheed Martin,
Alliance, ARCO Chemistry, Essence, Morrison and Foerster, Chevron, Standart Oil, El
Dupont de Numeours, Pan-Am, World AirWays. Bechtel Group, Concord, La Farge Coppee,
Nokia Corporation, United Technologies, British-Meyer Squib Co, Caterpillar İne, Chubb
Corparation Company, Dreyfus Corporation, Colgate an Palmolive, Fuji Xerox Co, The
Robeco Group, Alliend Waste, RJR Nabisco, Gerstner, Vergen, Lughert, Bernhard, Mc
Pherson and Hard, Paul, Weis; Rifkind Wharton and Garrison, Belland Howel, Hunton and
1
William, Hills Company, Lucent Technology, Sheinkman Co, Bowdco, Hellenic Bottling Co,
Fiat, Asea Brown Bovery, İntertainko, Alan, Gump, Strauss, Haver and Feld Co, Jones, Day,
AT and T, ABC, CNN, CBS, NBC, CNBC, New York Times Co, Daily Telgraph Co, Times
Mirror, Dallas Morning News;

• Bakanlık kuruluşları: ABD Ticaret Odası, ABD Barolar Birliği, ABD Borsası, ABD Merkez
Bankası;

• Uluslararası vakıflar: Rockefeller Vakfı, Ford Vakfı, Carnegie Vakfı, Quantum Vakfı,
Friedrich Neumann Vakfı, 20. Century Vakfı, Freedom House, Hudson Enstitüsü, Germany-
Marshal Vakfı, ABD İş Konseyi Uluslararası Kriz Çözüm Grubu (ICG);

• Üniversiteler: Harvard Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, John
Hopkins Üniversitesi, Brooking Enstitüsü, Berkeley Üniversitesi, Columbia Üniversitesi,
New York Üniversitesi, Brown Üniversitesi, Baruch Üniversitesi, Şikago Üniversitesi, Vasser
Üniversitesi, Temple Üniversitesi.
Şimdi CFR, Üçlü Komisyon ve Bilderberg Grubu Yönetim Kurullarında görev üstlenen
şahsiyetlerin özgeçmişlerine geçebiliriz.
Özgeçmişleri

• CFR Yönetim Kurulu üyelerininki,

• Üçlü Komisyon Yönetim Kurulu üyelerininki,

• Bilderberg Yönetim Kurulu üyelerininki olmak üzere üç başlık altında vereceğiz.

KÜRESEL CFR BİRLİĞİ
(Küresel Gladyo Birliği)

Japon Üyeler
K. Amerika Üyeleri Avrupa Üyeleri
Küresel Birlik Çarı
David Rockefeller
Avrupa Grubu Amerika Grubu Asya-Pas. Grubu Doğu Bloku Grubu
Avrupa Grubu
18 bağımsız ülkeden oluşacak Birliğin Avrupa kolunun oluşumu 2000’de tamamlanmıştır. Bu
ülkeler şunlardır: Belçika, Fransa, İngiltere, Almanya, Norveç, İsveç, Hollanda, Avusturya,
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz, İspanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan,
Türkiye.

(CFR) Amerikan Grubu
Kuzey Amerika Orta Amerika-Karaibler Güney Amerika
Birleşik Devletler Guatemala Venezuella
Kanada Belize Guyana
Meksika San Salvador Surinam
Hondoras Fransız Guyanası
Kosta Rica Kolombiya
Panama Ekvator
Küba Peru
Haiti Brezilya
Dominik Cumhuriyeti Bolivya
Porto Rico Şili
Jamaika Paraguay
Karaib Adaları Arjantin
Bağımsız ülkeden oluşacak Birliğin Amerikan kolunun oluşumunun 2005 yılında
tamamlanması planlanmıştır.

Asya Pasifik Grubu
Avusturalya, Hongkong, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan Filipinler, Güney Kore,
Tayland, Vietnam, Papua Yeni Gine, Çin, Hongkong, Endonezya, Brunei, Malezya. 16
bağımsız ülkeden oluşacak Birliğin oluşumunun 2010’da tamamlanması planlanmıştır.
Eski “Doğu Bloku” Grubu (“Sovyetler Birliği Grubu”)
Rusya, Özbekistan, Gürcistan, Romanya, Yugoslavya, Karadağ, Polonya, Macaristan,
Türkmenistan, Ukrayna, Bulgaristan, Bosna Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Kırgızistan,
Tacikistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Makedonya, Sırp Hırvatistanı, Latviya, Moravya,
Ermenistan, Moldova, Arnavutluk, Çekoslovakya, Estonya, Bohemya 32 bağımsız ülkeden
oluşacak Birliğin “Sovyetler Birliği Kolu”nun oluşumunun 2015’de tamamlanması
planlanmıştı.

Soğuk Savaş dünyasına göre planlanmış yukarıdaki örgütlenmenin, SB ve Doğu Bloku’nun
dağılmasından sonraki döneme uyarlanması çalışması sürdürülmektedir.

I. DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ (CFR) YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu
Başkanı
Onursal Kıdemli Onursal Başkanlar
Başkanlar
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu
Kıdemli Başkan Yrd.
Direktörler
Washington Programı
Yürütme Kurulu Bşk. Yrd.
Uluslararası Tekeller ve
Yayımlardan Sorumlu
Yürütme Kurulu Bşk.
Araştırma ve Raporlardan
Sorumlu Yürütme Kurulu
Bşk. Yrd.
Mali işlerden Sorumlu
Yürütme Kurulu Bşk. Yrd.
Toplantılardan Sorumlu
Yürütme Kurulu Bşk. Yrd.

Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri

Peter G. Peterson (Yönetim Kurulu Başkanı): Peterson, ABD ağırlıklı bankalar
topluluğunun, Black Stone Grubu’nun, Amerikalıların mali yükümlülüklerini benimsetmeyi
amaçlayan Concord adlı Sivil Toplum Örgütü ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu başkanlığını yapmaktadır.
Peterson, ABD’nin eski Ticaret Bakanlarındandır. ABD Prodüktivite Merkezi ve ABD-SSCB
Ticaret Konseyi gibi birçok kuruluşun başkanlığını yapmıştır. Özel sektörde çok uzun bir
deneyime sahiptir. 1973–1984 yıllan arasında bankacılık yatırım şirketi Lehman Brothers ve
silah şirketi Bell and Howel’in murahhas azalığını yapmıştır.
Mauric R. Greenberg (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): Dünyanın 100 ülkesinde
faaliyette bulunan American International Group İnc. (AİG) adlı ABD ağırlıklı Uluslararası
Sigorta Şirketi’nin Yönetim Kurulu başkam ve murahhas azasıdır. New York Borsası Yönetim
Kurulu üyesi, ABD-Çin İş Konseyi üyesi ve ABD Başkanı’nın ticaret politikaları
danışmanıdır. Washington Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi başkanı, ABDASEAN
İş-Teknoloji Konseyi başkan yardımcısı ve ABD-Filipinler İş Komitesi başkanıdır.
New York Federal Merkez Bankası eski başkanı, Sosyal Politika Enstitülerine mali destek
sağlayan Starr Vakfı ve New York Hastaneler Kompleksi Danışma Kurulu başkanıdır.
Paula J. Dobriansky (Washington Programı’nı uygulamakla görevli Yürütme Kurulu
Başkan Yardımcısı): Bayan Dobriansky; uluslararası Hunton and William Hukuk Şirketi’nin
uluslararası ilişkiler ve ticari işlemler kıdemli danışmanıdır. Amerikan Haberler Ajansı
Politika ve Programları direktör yardımcısıdır. Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve İnsani
ilişkilerden sorumlu eski bakan yardımcısıdır. Uluslararası Güvenlik Konseyi, Avrupa ye
Sovyetler İşleri Bakan yardımcılığı yapmıştır. Cumhuriyetçi Parti senatörü Bob Dole’un
başkanlık kampanyası politika danışmanlığını yapmıştır.
David Kellog (Uluslararası Tekeller ve Yayımlardan Sorumlu Yürütme Kurulu Başkan
Yardımcısı): ABD’li ve diğer uluslararası şirketlere ilişkin 200’e yakın programın CFR adına
yürütülmesinden sorumludur.
Lawrence J. Korb (Araştırmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı): Uluslararası Güvenlik
Kuruluşları, dış politika ve uygulamaları, ABD Dış Politikaları, silahlanma kontrolü, savunma
harcamaları ve NATO konularında uzmandır.
Lestte H. Gelb (Yürütme Kurutu Başkanı): Gelb’in uzmanlık alanı, ABD dış politikaları,
ulusal güvenlik politikaları, Rusya, Ortadoğu ve Basra Körfezi politikalarıdır. Gelb, 1981–
1993 yılları arasında New York Times’ta ulusal güvenlik ve dış politika yazarlığı yapmıştır.
1980–1981 yılları arasında Carnegie Vakfı kıdemli üyeliği, 1977–1999 yılları arasında
Dışişleri Bakanlığı politika ve savunma konularından sorumlu bakan yardımcılığı yapmıştır.
1969–1973 yılları arasında Brooking Enstitüsü kıdemli akademik üyeliği ve 1963-1973 yılları
arasında George Fown Üniversitesi misafir profesörlüğü yapmıştır.
Bunlardan başka ABD Savunma Bakanlığı’nda ulusal güvenlikle ilgili politika, planlama,
silahsızlanma kontrolünden sorumlu bakan yardımcılığı da yapmıştır. 1966–1967 yıllarında
ABD Senatörü Jacob K. Yavits’in danışmanlığı görevi ile 1985-1986 yılları arasında
Uluslararası Silah Şirketi Raytheon’un başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
St. Johns Üniversitesi’nden Master derecesi alan Gelb, New York Devlet Üniversitesi’nden
doktorasını almıştır. İngiliz-Amerikan İlişkileri (1945–1950), Yıldız Savaşları ve Vietnam
adlı ünlü eserlerin yazarı olan Gelb, Pulitzer ve Woodrow Wilson ödülleri sahibidir.
Michael P. Peters (Yürütme Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcısı): Yürütme Görevlileri
Başkanı, Ulusal İşler Müdürü): Peters’ın uzmanlık alanı ulusal güvenlik, Rusya ve NATO’dur.
Eski bir kara subayı olan Peters, 1969-1970 yılları arasında Vietnam’da görev yapmıştır.
1981-1983 yılları arasında ise, Moskova’da kara ataşeliği yapmıştır. 1992-1995 yılları
arasında ABD Kara Harp Akademisi Kurmay başkanlığı yapmış, Panama’da Just Cause ve
1989-1990’da Irak’ta Çöl Kalkanı Harekâtı’nda görev almıştır. 1987-1989’da ABD
Genelkurmay Başkanı’nın özel danışmanlığını yapmıştır. Washington Üniversitesi’nden
Master ve Kara Harp Akademisi’nden Bachelor derecesi almıştır. Peters ayrıca, Savunma
Üstün Hizmet ve Lejyon Merit madalyası almıştır.
Abraham F. Lowenthal (Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı): ABD-Latin Amerika
ilişkileri, pasifik bölgesinde demokratikleşme ve Kaliforniya’nın uluslararası menfaatleri ve
rolü konularında uzmandır.
Uluslararası Pasifik Konseyi ve Amerikalılar arası, diyalog grubu kurucusu ve direktörüdür.
Lowenthal, Bachelor, Master ve doktorasını Harvard Üniversitesi’nde yapmıştır. Güney
Kaliforniya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler profesörüdür.
Anne R. Luzzato (Toplantılardan Sorumlu Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı): Bill
Clinton yönetiminde görev almadan önce City Bank’ta iletişimden sorumlu yönetici ve CBS
televizyon şirketinin başkan yardımcısıydı. Washington Üniversitesi hukuk bölümü mezunu
olan Luzzato, Uluslararası Kadın ve Çocuk Mültecileri Komisyonu üyesidir. John Hopkins
Üniversitesi Uluslararası İleri Araştırmalar Bölümü ve Amerikan Üniversitesi’nden Master
derecesi almıştır. Luzzato, CBS televizyonunun dünyaca ünlü 60 dakika programının
yaratıcısı ve yöneticisidir.
Janice L. Murray (Mali İşlerden Sorumlu Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı): CIA eski
üst düzey görevlilerindendir.
Judith Gustafson (Genel Sekreter): Hakkında bilgi edinme çalışmalarımız sürüyor.

Direktörler

Lee Collum: Dallas Morning News gazetesinin ödüllü köşe yazarı ve Ulusal Halk
Radyosu’nun baş yorumcusudur. Dallas Times Herald gazetesinin ve Dallas Magezine
dergisinin editör ve yazarlığını yapmaktadır. Pasifik Konseyi Uluslararası Politikalar
Heyetinde üyedir. ABD-Almanya Konseyi, ABD-Çin ve Amerikalılar Arası Ulusal Komite
üyesidir.
Mario Baeza: Latin Amerikandaki şirket yatırımlarını kontrol eden TCC (Latin Amerika
Partners)-LLC (Fon Yönetim Şirketi)’nin başkanıdır. Uluslararası fon yönetim şirketi Trust
Company Goupo Wasserstein Parella’mn Latin Amerika Bölümü başkanıdır. 1974-1993
yılları arasında Debevoise and Plimpton Şirketi yönetiminde bulunmuş ve 29 yaşında
firmanın en büyük hissedarı olmuştur. Başta Latin Amerika olmak üzere, dünyada sayısız
uluslararası şirket kurmuş ve yönetmiştir.
Baeza, Stanford ve Harvard Üniversiteleri Hukuk Fakültesi’nde Profesörlük yapmıştır.
Lincoln Merkezi’ndeki New York Filarmoni Merkezi caz müziği bölümü üyesidir. ABDKüba
Ekonomi ve Ticaret Konseyi’nin yanı sıra, Amerika ve Latin Amerika Endüstriyel ve
Telekomünikasyon Şirketi’nin yönetiminde bulunmaktadır. Amerikalılar Arası Konsey ve
Amerika-Küba Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.
Thomas R. Donahue: ABD Ticaret Odası murahhas üyesidir.
Robert B. Zoellick: ABD Dışişleri Bakanlığı’na yatırım ve yaptırım politikaları üreten Fannie
Mac Genel Konseyi’nin İcra Kurulu başkan yardımcısıdır. George Bush Yönetiminde
Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu bakan yardımcılığı yapmıştır. George W.
Bush tarafından ABD Ticaret Temsilciliği’ne atanmıştır.
Boone Arledge: ABC televizyon Şirketi’nin yayın koordinatörlüğünü yapmıştır. Televizyon
programı yapımcısıdır. ABD’de televizyon spor programlarının en büyük ismidir. Arledge,
New York’taki Colombiya Üniversitesi mezunudur.
John E. Bryson: Edison International ve Güney Kaliforniya Edisonye Edison Enerji, Altyapı
Yatırımları ve Finansman Şirketlerinin Yürütme Kurulu başkanıdır. Edison Şirketler Grubu’na
katılmadan önce Morrison and Foerster firması temsilcisi ve Kaliforniya Kamu Su Kaynakları
Kontrol Komisyonu ve Ulusal Çevre Sorunları Hukuk Şirketi’nin Yönetim Kurulu başkanıydı.
Times Mirror, Um Keck ve Boeing Şirketlerinin direktörüdür. Stanford Üniversitesi Mütevelli
Heyeti üyesidir. Kaliforniya İş Konseyi Yuvarlak Masa Yönetimi başkanıdır. Kaliforniya
Valiliği Ekonomik Politika ve ABD Başkanı’nın Ticari Politikalar Müzakere Komitesi
danışmanıdır.
Kenneth W. Dam: ABD Dışişleri eski bakan yardımcısıdır.
Frank Savage: Uluslararası Alliance Fon Yönetimi Şirketi’nin Yürütme Kurulu Başkanı’dır.
Uluslararası Bankacılık, Finansman ve Yatırım Yönetimi konusunda büyük deneyime
sahiptir. Kariyerinin ilk yıllarında Ortadoğu ve Afrika’da çalışmıştır. Lockheed, Arco
Chemicel, Essence Şirketlerinin Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda, John Hopkins,
Howard Üniversiteleri ve New York Filarmoni Demeği Yönetim Kurulu üyesidir.
Loura D’Andre Thyson: Berkeley Üniversitesi’nde Ekonomi ve İş İdaresi profesörlüğü
yapmaktadır. Bili Clinton’un başkanlığının ilk döneminde, 1995-1996’da Beyazsaray Ulusal
Ekonomi Konseyi Başkanlığı yapmıştır. Beyaz Saray’da bu derece üst düzey bir göreve
getirilen ilk bayandır. Thyson, Başkan Clinton’ın Ulusal ve Uluslararası Ekonomik
politikalarının mimarlığının yanısıra Ulusal Güvenlik ve Ulusal Politika Konseyi üyeliği de
yapmıştır. 1993–1994 yılları arasında özellikle endüstriyel rekabet ve ticaret konularında
makaleler yazmıştır. Yüksek Teknolojiye Dayalı Endüstriler ve Ticaret Merkezi, Avrupa
Ekonomisi ve Serbest Piyasa Ekonomilerinin Dönüşümü gibi Batı’da ün yapmış eserlerin
yazarıdır.
Peggy Dulany: Synergos Enstitüsü’nün kurucusu ve başkanıdır. Sağlık ve aile planlaması
konularında Afrika ve Latin Amerika’ya çok sık iş seyahatleri yapmaktadır. BM ve Ford
Vakfının Brezilya halk sağlığı ve aile planlaması danışmanlığını yapmaktadır. ABD-Portekiz
Ulusal Sanatlar Vakfı adına da aynı çalışmaları yürütmektedir. New York şehircilik
Derneği’nin 5 yıl kıdemli başkan yardımcılığını yapmıştır. Gençlik Eğitimi Programını
yürütmüştür. Uluslararası Proventures adlı iş geliştirme şirketinin Latin Amerika ve Güney
Afrika yönetiminden sorumlu Yürütme Kurulu üyesidir.
Martin S. Feldstein: Feldstein, Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesörlüğü yapmaktadır.
Betto Bao Lord: Dünyada “demokratik enstitülerdin yaygınlaşmasını amaçlayan Freedom
House adlı kuruluşun başkanıdır. Lord, Bachelor derecesini Tufts, Master derecesini Fletcher
Hukuk ve Diploma Bölümü’nden almıştır. 1938 Şanghay doğumlu olan Lord, ABD’nin eski
Çin Büyükelçilerinden Winston Lord’un eşidir. Çin-ABD Derneği, The Freedom Forum ve
Kennedy Dostluk ve Kardeşlik Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.
Vince A. Mai: Dünya çapında faaliyette bulunan ABD’nin en eski kuruluşu olan ve ortakları
arasında Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya’nın önde gelen iş adamlarının yer aldığı
AEA adlı endüstri-ticaret şirketinin 1989’dan bu yana Yürütme Kurulu başkanlığını
sürdürmektedir.
1974–1989 yılları arasında uluslararası bankacılık ve yatırım şirketi Lehman Brothers’in
Yönetim Kurulu başkanlığını yapmıştır. 1967-1974’te uluslararası finans piyasalarında
Amerikan şirketlerinin paylarının arttırılmasını amaçlayan Londra merkezli S. G. Warburg
and Co. Ltd. Şirketi’nin Yönetim Kurulu başkanlığını yapmıştır. Federal National Mortgaye
Association (Fanni Mae), Carnegie Vakfı New York Bölümü ve AEA’ya bağlı daha birçok
endüstri kuruluşları Yönetim Kurulu üyesidir.
Michael A. Moskow: Temple, Lafayette ve Drexel Üniversitesi mezunudur. 1993’den bu yana
J. L. Kellog Nortwestem Üniversitesi Strateji ve Uluslararası İş idaresi profesörlüğü
yapmaktadır.
Şikago Merkez ve Şikago Federal Merkez Bankası başkanlığı ve murahhas azalığını
yapmaktadır.
Garrick Utley: ABC News’de dış politika yazan, CNN, NBC televizyonları dış politika
yorumcusudur. 1964 yılında Güney Vietnam’da savaş muhabirliği yapmıştır. ABC News
televizyonu adına birçok ses getiren programın sahibidir. ABD başkanlık seçim
kampanyalarını da kapsayan birçok programa imza atmıştır.
John Deutch: Bili Clinton tarafından CIA Başkanlığına atanmıştır. Şu anda bu görevde
değildir.
Carla A. Hills: Yükselen ekonomiler ile ilgili ABD’li yatırımcılara ticaret ve riskler
konusunda danışmanlık yapan uluslararası Hills and Campany Şirketi’nin başkanı ve
murahhas üyesidir. 1989–1993 tarihleri arasında ABD Ticaret Temsilciliği yapmıştır. ABD
İskan ve Şehircilik Bakan Yardımcılığında bulunmuştur. Uluslararası Bechtel Grubu,
Chevron, Lucent Teknology, Time-Warner’in direktörlüğünü yürütmektedir. ABD-Çin Ulusal
Komitesi, Uluslararası Ekonomi ve Amerikalılar Arası Diyalog Enstitüsü’nün başkan
yardımcısıdır.
Robert D. Hormats: New York Federal Merkez Bankası ve Federal Serbest Piyasa Ekonomisi
Enstitüsü Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır. Hormats, İsviçre Basel Merkezli Yatırım
Bankası Ücretler ve Ücret Yapılanmaları Komitesi başkanıdır.
First National Bank Of Chicago’nun başkan yardımcısıdır. 1986’dan bu yana Goldman Sachs
İnternational adlı uluslararası bankacılık şirketinin murahhas azasıdır. 1956–1961 yılları
arasında ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yapmıştır. New York Ekonomi Klübü ve New
York Filarmoni Orkestrası Mütevelli Heyeti üyesidir.
The Dore C. Sorensen: Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison uluslararası hukuk
firmalarının kıdemli Yönetim Kurulu üyesidir. Başkan John Kenndy’nin danışmanlığını
yapmış olan Sorensen, Başkanlık ve Dış Politik Olaylar adlı kitapların yazarıdır. Dünyanın
birçok ülkesinde çokuluslu şirketlere ve devletlere danışmanlık yapmıştır. Foreign Affairs
dergisi direktörü ve 20. Yüzyıl Fon Vakfı Yönetim Kurulu başkanıdır.
George Soros: Dünyaca ünlü finansör ve para spekülatörüdür. Budapeşte’deki Açık Toplum
Üniversitesi kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır. Yaklaşık 100 milyar dolarlık
uluslararası Quantum Fonu’nun yöneticisidir.
Jessica P. Einhorn: 1995’ten bu yana Dünya Bankası Finans Kaynaklan Mobilizasyon
Bölümü Yönetim Kurul başkanlığını yapmaktadır. 1992’ye kadar mali konularda Dünya
Bankası başkan yardımcısıdır. Bu görevlere gelmeden önce Einhorn, ABD Hazine Dışişleri
Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nde çalıştı. Almanya Marshal Fonu,
Uluslararası Ekonomi Enstitüsü ve Avrupa Enstitüsü’nün direktörlüğünü yapmaktadır.
Lois V. Gerstner Jr.: Gerstner, IBM’ın Yönetim Kurulu başkanı ve murahhas azasıdır. IBM’e
katılmadan önce RJR Nabisco’nun başkanı ve murahhas azasıydı. Öncesinde 11 yıl American
Express Şirketi’nin başkanlığını ve murahhas azalığını yapmıştır. Gerstner, British-Meyer,
Squibb, New York Times, Caterpiller şirketlerinin direktörlüklerinde bulunmuştur. ABD İş ve
Ulusal Güvenlik Telekomünikasyon Konseyi üyesidir.
Gerge J. Mitchell: 1980–1995 yılları arasında ABD senatörlüğü ve senato çoğunluk liderliği
yapmıştır. Uluslararası Kriz Çözüm Grubu Yönetim Kurulu’nun ve Bili Clinton tarafından
oluşturulan ve Süleyman Denyrel’in de içinde bulunduğu Filistin-İsrail Anlaşmazlığının
Çözüm Heyetinin başkanıdır. 1995-1998 yıllan arasında Kuzey İrlanda Anlaşmazlığının
Çözüm Heyeti başkanlığını yapmıştır.
Mitchel, serbest piyasa ekonomisinin dünya çapında gelişmesine üstün katkıları olan bir
şahsiyettir. NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütü’nün yaratıcılarındandır. Washington merkezli
Verpen, Lüphert, Brnhard, Mc Person and Hand Uluslararası Hukuk firmalarının hissedar ve
yönetim kurulu üyesidir. 1960 yılı George Town Hukuk Fakültesi mezunudur.
Warren B. Rudman: 1981–1993 yılları arasında New Hampshire Senatörlüğü yapmıştır.
George Mitchel’in Başkanlığını yaptığı Uluslararası Kriz Çözüm Grubu ve Filistin-İsrail
Anlaşmazlığını Çözüm Heyeti üyesidir. Paul, Weiss, Rifkind ve Wharton and Garrison
Uluslararası Hukuk firmalarının hissedarlarındandır. ABD Başkanlık Dış istihbarat Konseyi
danışmanıdır. Emekli kara albayı olan Rudman, Concord, Amerikan Borsası, Allied Waste,
Chubb ve Oreytus adlı fon yönetimi firmalarının Yönetim Kurulu üyesidir.

Onursal kıdemli başkanlar ve onursal başkanlar

Douglas Clarance Dillon: 1961–1965 yılları arasında ABD Hazine Bakanlığı yapmıştır. 1909
Cenevre doğumludur. Harvard Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra New York Borsası
üyesi olmuştur. Daha sonra ailesinin yatırım firmasında görev almıştır. Cumhuriyetçi Parti’nin
aktif bir üyesi olmuştur. 1953’te ABD’nin Paris Büyükelçiliği’ne atanmış, 1958’de Dışişleri
Bakanlığı Ekonomik işlerden Sorumlu Bakan Yardımcılığına getirilmiştir. Avrupa Ekonomik
Topluluğumun hararetli bir savunucusudur. 1960’ta Cumhuriyetçi başkan adayını
desteklemesine rağmen Başkan Kennedy tarafından Hazine Bakanlığı’na getirilmiştir. Dillon,
ABD’nin dış ticaret politikalarında önemli reformlar gerçekleştirmiştir. 1977–1983 yılları
arasında New York Metro Politan Müzesi Mütevelli Heyeti başkanlığını yapmıştır.
Carly P. Haskins: Fen Bilimcisi ve yazardır. 1930’da Yale ve 1935’te Harvard
Üniversitelerini bitirmiştir. 1967–1987 yılları arasında kurucusu ve sahibi olduğu Haskins
Laboratuvarları Şirkei’nin Yönetim Kurulu başkanlığında bulunmuştur. 1971–1981 yılları
arasında El Du Pont de Numours’un direktörlüğünü yapmıştır. 1937–1955 yılları arasında
Union Üniversitesinde araştırma profesörü olarak çalışmıştır. 1956–1971 yılları arasında
Carneqie Enstitüsü başkanlığında bulunmuştur.
Charles M.C. Mathias Jn: Cumhuriyetçi Parti’nin Maryland senatörüdür. Jones, Day ve
Reavis and Poque uluslararası şirketlerinin ortağı ve yöneticisidir.
David Rockefeller: Dünya çapında faaliyette bulunan Chase Manhattan Bankası ve Standard
Oil Şirketi’nin en büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu başkanıdır. Dünya finans ve petrol
tröstünün beynidir. 1915 New York doğumlu olan Rockefeller, 1936’da Harvard’ı bitirdi
London Scholl of Economics’de Lisansüstü çalışması yaptı. 1940’ta Şikago Üniversitesinde
doktorasını tamamladı.
Robert A. Scalapino: Kaliforaiya’daki Berkeley Üniversitesi’nde profesörlük yapmaktadır.
Cyrus R. Vance: ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Dışişleri Bakanlığını ve Lyndon Johnson’un
Savunma Bakanlığı’nı yapmıştır. 1997 yılında Rockefeller Vakfı başkanlığına getirilmiştir.
1980’de Dişisi Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra IBM, Pan-Am, World Airways gibi birçok
uluslararası şirketin yönetiminde yer almıştır.

II. ÜÇLÜ KOMİSYON (TRİLATERAL COMİSSİON)
YÖNETİMİ

Avrupa Grubu Kuzey Amerika Grubu
Yönetim Kur. Bşk.
Japonya Grubu
Yönetim Kur. Bşk.
Bşk. Yrd. Bşk. Yrd.
Japonya Grubu
Direktörü
Kuzey Amerika Grubu
Yönetim Kurulu Bşk.
Başkan Yrd.
Avrupa Grubu
Direktörü
Avrupa Grubu
Basın Sözcüsü
Üçlü Komisyon (Trilateral)
Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri
Paul A. Volker (Kuzey Amerika Grubu Yönetim Kurulu Başkanı): Dünya Bankası Yönetim
Kurulu başkanlığı yapmıştır. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesidir. Uluslararası
James D. Wolfensohn Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Alan E. Gotlieb (Kuzey Amerika Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): Saturday
Night Magazine’ın başkan yardımcısı, Domer Canadian Vakfı’nın Yönetim Kurulu başkanıdır.
1981–1984 yılları arasında ABD’nin Kanada Büyükelçiliği’nde bulunmuştur. 1971–1981
yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı Dış İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcılığı ve
1989–1994 yılları arasında Kanada Konseyi’nin başkanlığını yapmıştır.
Charles B. Heck (Kuzey Amerika Grubu Direktörü): Hakkında bilgi edinme çalışmaları
devam ediyor.
Otto Graf Lambsdorf (Avrupa Grubu Yönetim Kurulu Başkanı): 1951’den bu yana Alman
Hür Demokrat Partisi’nin üyesidir. Bir süre partinin genel başkanlığını yapmıştır. 1972–1988
yılları arasında Almanya Parlamentosu’nda milletvekilliği ve ekonomik program sözcülüğü
yapmıştır.
Lambsdorf, halen Frederich Newmann Vakfı başkanlığını sürdürmektedir. 1992–1994 yılları
arasında Liberal İnternational Enstitüsü’nün başkanlığını yapmıştır. Bir hukukçu olarak
1955’ten bu yana bankacılık ve sigortacılık konusunda çalışmaktadır. 1972’den bu yana
Almanya merkezli uluslararası sigorta gruplarından oluşan Victorya Ver Sicherung Grubu’nun
Yürütme Kurulu üyeliğini yapmaktadır.
Antonio Garriques Walker (Avrupa Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): 1977’den
bu yana Garriques and Andersen’in Yürütme Kurulu başkanlığını sürdürmektedir. 1995–1996
yılları arasında İspanya Arthur Andersen’in Yürütme Kurulu başkanlığını yapmıştır.
Dünya Hukukçular Birliği ve Rolex İspanya’nın başkanlığında bulunmuştur. IBM İspanya ve
Colgate end Palmolive İspanya’nın başkan yardımcılığını, Ford İspanya’nın direktörlüğünü
yapmıştır. Amerikan Barolar Birliği onursal üyesidir. ABD Mülteciler Ulasal Komisyonu özel
danışmanıdır.

III. BİLDERBERG (BG) YÖNETMİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Sekreter Mali İşler Sorumlusu
ABD’li Temsilciler Avrupa’lı Temsilciler ABD Ulusal Temsilcisi
İngiltere
Temsilcisi
Avusturya
Temsilcisi
Belçika
Temsilcisi
Kanada
Temsilcisi
Danimarka
Temsilcisi
Finlandiya
Temsilcisi
Fransa
Temsilcisi
Yunanistan
Temsilcisi
İrlanda
Temsilcisi
İtalya
Temsilcisi
İtalya
Uluslararası
Temsilcisi
Norveç
Temsilcisi
Portekiz
Temsilcisi
İspanya
Temsilcisi
İsveç
Temsilcisi
İsviçre
Temsilcisi
PaulR’evay (Avrupa Grubu Direktörü): Hakkında bilgi edinme çalışmalarımız devam ediyor.
Francois Sauzey (Avrupa Grubu Basın Sözcüsü): Bilgi edinme çalışmaları devam ediyor.
Yotora Kobayashi (İspanya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı): Uluslararası Fuju Xerox
Şirketinin başkanıdır.
Shiyoro Ogata (Japonya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): Halen Japon Kalkınma
Bankası başkan yardımcılığını yürütmektedir.
Tadeshi Ya Mamoto (Japonya Grubu Direktörü): Japonya Uluslararası Borsa Bankerleri
Merkezi’nin başkanlığını yürütmektedir.
Bilderberg Grubu Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri
Lord Peter Carrington (Yönetim Kurulu Başkam): NATO eski genel sekreteridir. İngiliz
politikacıdır.
Victor Halberstadt (Genel Sekreter): Leiden Üniversitesi ekonomi profesörü olan Halbenstadt
Bilderberg Avrupa ve Kanada onursal genel sekreteridir.
Pieter Korteveg (Mali İşler Sorumlusu): Uluslararası The Robeco Grubu’nun başkanı ve
murahhas üyesidir.
Bilderberg Grubu ulusal temsilcileri
Prof Henry Alered Kissinger (ABD): ABD Dışişleri eski Bakanı, Ulusal Güvenlik Konseyi
Eski Danışmanı ve The Kissinger Associates Uluslarötesi Danışmanlık Firması’nın kurucusu
ve başkanıdır.
Paul A. Allaire (ABD): Uluslararası Xerox Şirketi’nin Yönetim Kurulu başkanıdır.
John S. Corzine (ABD): Uluslararası Golden Sach Şirketi’nin hissedarı ve eski başkanıdır.
Marie Josef Djtrain (ABD): Kanada Hudsan Enstitüsünün İcra Kurulu direktörüdür.
Louis V Gerstner (ABD): IBM Şirketi’nin Yürütme Kurulu Başkanı ve murahhas üyesidir.
Richard C. Holbrooke (ABD): Holbrooke, ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, BM eski
baş delegesidir. Bosna-Hersek Dayton Barış Anlaşmasının mimarıdır.
Vernon E. Jordan Jr. (ABD): Uluslararası Akin, Gump, Strauss ve Haver and Feld
Şirketleri’nin hissedarı ve Yönetim Kurulu üyesidir.
ABD Başkanı eski Ulusal Şehircilik ve Yerleşim Konulan danışmanıdır.
John Sheinkman (ABD): ABD Giyim ve Tekstil işçileri Sendikası (CİO-CLC) başkanıdır.
14
Paul Wolfowitz (ABD): ABD Savunma eski Bakan yardımcılarındandır. Başkan George W.
Bush’un Savunma Bakanı Müsteşarı’dır. John Hopkins Üniversitesi Nitze Uluslararası ileri
Araştırmalar Bölümü profesörüdür.
Casimir A. Yost (ABD): Garbaçov Araştırma Vakfı (ABD) Yönetim Kurulu başkanıdır.
James D. Wolfensohn (ABD uluslararası temsilcisi): James D. Wolfensohn Şirketi’nin
başkanı ve Hissedarı Dünya Bankası başkanıdır.
Kenneth Clark (İngiltere): İngiltere Muhafazakâr Parti milletvekilidir.
J. Martin Taylor (İngiltere): Londra Barclay Bankası Başkanı ve murahhas azasıdır.
Frank Vranitzky (Avusturya): Avusturya devlet eski başkanı ve Maliye Bakanı’dır.
Etienne Davignon (Belçika): Uluslararası Societe General ve Belçika Sigorta Şirketi’nin
başkanıdır. Avrupa Birliği eski başkan yardımcısıdır.
Conrad Black (Kanada): Dünyaca ünlü Daily Telegraph gazetesi Yönetim Kurulu
Başkanı’dır.
Toger Seidenfaden (Danimarka): Danimarka’nın en etkin gazetesi Politiken’in Yönetim
Kurulu başkanıdır.
Jorma Ollia (Finlandiya): Uluslararası Bowd Şirketi’nin başkanı ve Finlandiya Nohia
Şirketi’nin murahhas azasıdır.
Bertran Colomb (Fransa): Fransız La Farge Coppee Uluslararası Tekeli’nin yönetim kurulu
başkanıdır.
Georgle A. David (Yunanistan): Dünyaca ünlü Uncted teknoloji firmasının yönetim Kurulu
başkanı, murahhas üyesi ve Hellenic Bottling Armatörlük firmasının başkanıdır.
Peter D. Southerland (İrlanda): Avrupa Komisyonu eski üyesi ve İrlanda Bankası Yönetim
Kurulu Başkanı’dır.
Umberto Agnelli (tltalya): Otomotiv devi Fiat’ın Yönetim Kurulu başkanıdır.
Renato Ruggiero (İtalya Uluslararası Temsilciliği): Fiat İtalya’nın Yönetim Kurulu üyesi ve
Dünya Ticaret Örgütü’nün eski başkanıdır.
Westyeh Hqeghet (Norveç): Hqeghet, Norveç, uluslararası tankercilik firması
İNTEKTANKO’nun Yönetim Kurulu başkanıdır.
Francisco Pinto Balsemao (Portekiz): Portekiz eski başbakanı ve Sojorl Sarı gazetesinin
Yönetim Kurulu başkanıdır.
Jaime Carvagal Urguigo (İspanya): İspanya Endüstri Bankası Yönetim Kurulu başkanıdır.
Percy Barnevik (İsveç): İsveç sanayi devi ABB’nin (Asea Brown Bovery) Yönetim Kurulu
Başkanı ve murahhas azasıdır.
David De Purry (İsviçre): BBC’nin (Brown Bovery Company) Yönetim Kurulu Başkanı ve
İsviçre ABB Grubu’nun başkan yardımcısıdır.