Ana Sayfa Yazılar EROL ASLAN YAZDI: DOĞU PERİNÇEK – ERMENİ SORUNUNDA STRATEJİ VE SİYASET

EROL ASLAN YAZDI: DOĞU PERİNÇEK – ERMENİ SORUNUNDA STRATEJİ VE SİYASET

945

Erol Aslan, Öncü Gençlik GYK Üyesi, Sakarya İl Başkanı

Genel Başkanımız Doğu Perinçek  Ermeni Soykırımı yalanı üzerine yürütmüş olduğu çalışmalar ve araştırmalar ile Türkiye’ye yöneltilen suçlamalara güçlü bir karşılık vermiş ve  Türkiye’nin bu alanda büyük kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Özellikle AİHM’de almış olduğu zafer, bugün Türkiye’nin dünya kamuoyu karşısında elini, bu yalanı ortaya atan emperyalist devletlere karşı güçlendirmiştir.  Bu zafer gelecekte Türkiye’nin elinde her zaman büyük bir güç olacaktır.

Ermeni Soykırımı yalanı ülkemizde ve dünyada en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bugün hala bazı devletler Ermeni Soykırımı yalanını tanımakta ve sözde yıl dönümünde çeşitli anmalar gerçekleştirerek Türkiye’yi hedef tahtasına oturtmaktadır. Kitap, Ermeni Soykırımı yalanını çok boyutlu bir şekilde ele alarak burada oluşturulmak istenen durumu ve Türk milletinin hedef alınışını inceliyor. Kitapta ortaya konan  tahliller Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak günümüze kadar gelen süreçte Ermeni Sorunuyla ilgili atılmış olan adımları belgeler ışığında inceliyor. Ermeni Soykırımı yalanının aslında Emperyalist bir yalan olduğunu ve Emperyalizmin bu yalanı kullanarak başta Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve ulus devlet yapısını parçalama amacı güttüğünü bizlere gösteriyor. Aynı zamanda geçmişte Çarlık Rusya’sının, İngiltere’nin bugün ise ABD emperyalizminin hangi amaçlar doğrultusunda bu iki milleti düşman etmek istediğini bizlere gösteriyor. Ermeni Soykırımı iddiasının geçmişten günümüze Emperyalizmin bölgede ki çıkarları doğrultusunda kullanılmış olduğunu ve özellikle bugün BOP planını uygulamak adına Türkiye’yi bölme ve yıpratma planı olduğu gerçeğini gösteriyor. Bu plan doğrultusunda Emperyalizmin yapmış olduğu hamlelere Türkiye’nin vermesi gereken cevapları , bu konu hakkında izlemesi gereken yol haritasını detaylı bir şekilde inceliyor. Aynı zamanda Genel Başkanımız Doğu Perinçek katılmış olduğu ve gözlemlediği konferanslar ile uluslararası kamuoyunun öne sürmüş olduğu görüşleri tartışarak okuyucunun süreci daha net kavramasını sağlıyor. Aynı şekilde Ermeni Soykırımı Yalanının sadece tarihçilerin tartışma konusu olmaması gerektiğini , Emperyalist planlara alet olduğundan dolayı ve ana amacın ulus devletimize bir saldırı olmasından kaynaklı olarak siyasi bir boyut kazandığını, Türkiye’nin bu noktada savunmacı tavırları bırakarak , Emperyalist planları bozma adına nasıl bir taarruz gerçekleştirmesi gerektiğini bizlere açıklıyor.  Doğru siyasetler etrafında birleşerek haklılığımızı ortaya koyduğumuzda elde edebileceğimiz kazanımları bizlere gösteren Lozan2005 sürecinin hazırlık dönemini ve etkilerini detaylı bir şekilde okuyucunun incelemesine sunarak çözüm yolu hakkında fikirlerin daha çok netleşmesini sağlıyor. Bunun yanında kitap tek taraflı bakış açısından çıkarak başta Ermenistan devletinin ilk Başbakanı olan Ovanes Kaçaznuni gibi isimlerin ve uluslararası kaynaklarda geçen fikirleri ortaya koyarak Ermeni Sorununa bakış açısının daha da genişlemesini sağlıyor.  

Son olarak kitap sadece Ermeni sorununu incelemekle kalmıyor ve sadece o konuyu ilgilendiren çözüm önerileri sunmuyor. Kitap bugün daha net bir şekilde gördüğümüz Emperyalizmin geri çekilişinin tahlilini de yapıyor. Bunun yanında bugün Türkiye’nin önünde bulunan zorlukları yenebilmesi adına ihtiyaç duyduğu Milli Direnme Politikasını çok boyutlu bir şekilde ele alıyor.

Kitaptan bir alıntı ile bitirmek iyi olacaktır. Bence bu kısa cümle Emperyalist politikalarla mücadelede her zaman geçerli olacak ve izlenmesi gereken politikada pusula olacaktır.

‘’ Siyasete karşı siyaset! Emperyalist siyasete karşı anti-emperyalist siyaset, çözüm buradadır’’