Ana Sayfa Yazılar EROL ASLAN YAZDI: SİNA AKŞİN – JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

EROL ASLAN YAZDI: SİNA AKŞİN – JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

1308

Erol Aslan, Öncü Gençlik GYK Üyesi ve Sakarya İl Başkanı

Türk Devrim Tarihinin en çok tartışılan konu başlıklarından olan ve temelini oluşturan Jön Türkler ve İttihat ve Terakki konusu her zaman tarihle ilgilenen insanların gözdesi olmuştur. Bu kitap bu konu üzerine araştırma yapan insanlar için başucu değeri taşıyor. Kitabın yazarı Sina Akşin uzun yıllar boyunca Türk Devrim tarihi konusunda araştırmalar yapmış yazdığı kitaplar ile o döneme ışık tutan bir yazar olmuştur. Kitaplarında kulaktan dolma bilgilerden ziyade dönemin hatıratlarına başvuru yaparak konuları tarafsız bir şekilde işlemiş ve okuyucusuna değerli bilgiler aktarmıştır.

Jön Türkler ve İttihat ve Terakki kitabı bu birikimden doğan ve çarpıcı birçok gerçekle bizi o döneme götüren bir eser. Kitap o dönemi anlatırken konuları toplamış olduğu başlıklar sayesinde dönemin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Cumhuriyet devrimi konusunda araştırmalar yaparken 2. Meşrutiyeti kavramak çok önemli bir konudur. Çünkü Cumhuriyet devrimini tartışırken 2. Meşrutiyetten kopuk bir şekilde tartışılamaz. Cumhuriyet Devriminin önderlerinin birçoğunun zamanın da İttihat Terakki üyesi olması gerçeğinden öte 2. Meşrutiyetin fikirsel ve siyasi birçok noktasından etkilenmiştir.

Jön Türkler ve İttihat ve Terakki kitabı da 2. Meşrutiyetin kavranması açısından değerli bir kaynak. İttihat Terakki Cemiyetinin kuruluşundan itibaren iktidara gelişi 1. Dünya savaşına giriş ve İttihat Terakki’nin kapanmasına giden süreç çok detaylı bir şekilde aktarılıyor. İttihatçıların genel kişilik özellikleri ideolojik tutumları ve neyi neden yaptıkları sorularına ışık tutuyor. Yine İttihat ve Terakki Cemiyetinin neleri başardığı ve neleri başaramadığı gibi birçok soruya cevaplar üretiyor.

Kitap aynı zamanda sadece İttihat ve Terakki Cemiyetinin yapısı ve önderlerini işlemiyor. O dönemin iç ve dış siyasetini de kavratmak adına açıklamalar yapıyor. Örneğin 31 Mart vakasının iç yüzü neydi, 31 Mart vakasında emperyalist devletlerin nasıl bir rolü vardı veya Abdülhamit 31 Mart Vakasında nasıl bir tutum aldı. Aynı zamanda dış siyasette Osmanlı niçin Almanya ile İttifak yaptı İngiltere, Çarlık Rusyası’nın Osmanlı Devletine bakış açısı neydi ve o dönemde yaşanmış birçok çarpıcı olayın cevabını bu kitapta bulmak mümkün. Bunun yanında o dönemin fikir hayatını kavramak İttihat Terakki Cemiyetinin ve Jön Türklerin fikir hayatlarının nasıl geliştiğini İmparatorluğu ayakta tutmak adına Osmanlıcılık fikriyle başlayan sürecin nasıl Türkçülük ideolojisiyle olgunlaştığını detaylı bir şekilde görüyorsunuz.

Aynı zamanda Hürriyet devriminden önce Osmanlı Toplum yapısıyla devrimden sonra ki Osmanlı toplum yapısını ve Cumhuriyet Devrimine bunun nasıl yansıdığını tespit etmek adına önemli bir kaynak.

Yazımızı kitaptan bir alıntı ile bitirelim. ‘’ Bazı dönüm noktaları devrimsel niteliktedir, bize bir devrimin, devrimci bir sürecin başladığını gösterir. 2. Meşrutiyet bir devrim dönemiyse, Hürriyetin İlanı devrimsel bir dönüm noktasıdır.’’ … ‘’ 2. Meşrutiyet devrim midir? Bence devrimdir. Toplumbilimsel bakımdan ne tür bir devrim olduğu sorulursa, burjuva devrimidir diyebiliriz. Burjuva devrimi demek feodal düzeni yıkıp onun yerine kapitalist düzeni getirmek isteyen devrim demektir. Burjuva devrimleri feodal düzenin kısıtlayıcı, eşitsiz ortamına son vermek, yerine özgürlük ve eşitliği, yani demokrasiyi getirmeyi amaçladığı için burjuva demokratik devrim olarak adlandırılır.’’  

#OkuyanYazsın

oncugenclik.org.tr