Ana Sayfa Haberler İSVİÇRE’NİN SOYKIRIM DAYATMASINI KIRDIK BU GURUR HEPİMİZİN

İSVİÇRE’NİN SOYKIRIM DAYATMASINI KIRDIK BU GURUR HEPİMİZİN

901

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Genel Başkanımız Doğu Perinçek’e “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır.” dediği için verdiği hapis cezası kararı resmen bozuldu. Perinçek, kararı AİHM’e taşımış, tüm dünyanın yakından takip ettiği davada Büyük Daire “Ermeni soykırımı yalandır” demenin suç olmadığına karar vermişti.

İsviçre Federal Mahkemesi, 25 Ağustos 2016 günü verdiği kararla Doğu Perinçek’in temyiz başvurusunu kabul etti. Böylece Doğu Perinçek hakkında daha önce Lozan Sulh Ceza Mahkemesinin, arkasından Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesinin ve İsviçre Federal Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararları bozulmuş oldu.

Perinçek hakkındaki mahkumiyet kararı, İsviçre Ceza Yasasının 231. Maddesine göre “soykırımı inkâr” suçunun işlendiği gerekçesiyle verilmişti.

AİHM KARARININ SONUCU

İsviçre Federal Mahkemesinin Perinçek lehine verdiği bozma kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi’nin 16 Aralık 2013 tarihli ve AİHM Büyük Dairesi’nin 15 Ekim 2015 tarihli kararlarına dayanıyor. AİHM kararlarında Perinçek’in “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözlerinin düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında olduğu saptanmıştı.

AİHM Kararları gerekçesinde ayrıca 1915 olaylarının Yahudi Soykırımı ile aynı sınıflama içinde olmadığı, 1915 olaylarında soykırım suçunun işlendiği konusunda bir mahkeme kararı bulunmadığı da belirtiliyordu.

BOZMA KARARI UYARINCA YARGILAMA YENİDEN YAPILACAK

Federal Mahkeme, Lozan Sulh Ceza Mahkemesinin Doğu Perinçek hakkında soykırımı inkâr suçunu işlediği gerekçesiyle verdiği mahkûmiyet kararını bozdu.

İsviçre Federal Mahkemesinin 25 Ağustos 2016 tarih ve 6F_6/2016 sayılı kararına göre,

Doğu Perinçek’in temyiz talebi kabul edilmiştir.

İsviçre Federal Mahkemesinin 12.12.2007 tarih ve 6B_398/2007 sayılı kararı şu içerikle düzeltilmiştir:

Doğu Perinçek’in temyiz başvurusu kabul edilmiştir. Vaud Kantonu Ceza İstinaf Mahkemesinin 13 Haziran 2007 tarihli kararı bozulmuştur. Dava, belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak yeni bir karar alınmak üzere Kanton Mahkemesine geri gönderilmiştir.

Mahkeme giderleri sanığa yüklenmeyecektir.

Vaud Kantonu Doğu Perinçek’e tazminat olarak 3000 İsviçre Frankı ödemeye mahkûm edilmiştir.

Temyiz eden Doğu Perinçek’in dava gideri olarak ödediği 4000 Frank kendisine geri ödenecektir.

Doğu Perinçek temyiz sürecinin yargı giderlerinden sorumlu tutulmayacaktır.

Vaud Kantonu ve İsviçre Ermeni Derneği, temyiz eden Doğu Perinçek’e 2500’er Frankı temyiz süreci tazminatı olarak ödemeye mahkûm edilmişlerdir.

Karar, Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesine, İsviçre Konfederasyonu Devlet Bakanlığına ve taraflara bildirilecektir.

YARGI SÜRECİ

Doğu Perinçek, 7 Mayıs, 22 Temmuz ve 18 Eylül 2005 günlerinde, Lozan, Opfikon ve Köniz şehirlerinde, Ermeni soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu ifade etti.

Lozan Sulh Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2007 tarihli kararı ile, Doğu Perinçek’in, İsviçre Ceza Yasasının 261. maddesinin 4. fıkrasının içerdiği anlamda ırk ayrımcılığından suçlu olduğunu karar vermiş ve kendisini 30 gün süreyle hapis ya da buna karşılık 3000 Frank para cezası ve İsviçre-Ermenistan Derneği lehine 1000 Frank tutarında manevi tazminat ödemeye mahkum etmiştir.

İsviçre Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesi, Doğu Perinçek’in bu hükme karşı yaptığı temyiz başvurusunu 13 Haziran 2007 tarihli kararla reddetmiştir. Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesine göre, “Ermeni soykırımı”, tıpkı Yahudi soykırımı gibi, Ceza Kanunun 261. maddesi 4. fıkrasının kabulü sırasında yasa koyucu tarafından, âşikar ve malûm bir tarihî olgu olarak tanınmıştır.

Doğu Perinçek’in Vaud Kantonu İstinaf Mahkemesi kararına karşı temyiz başvurusu da İsviçre Federal Mahkemesi tarafından 12 Aralık 2007 tarihli kararla reddedilmişti.

Doğu Perinçek, 10 Haziran 2008 günü ifade özgürlüğü engellendiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.

AİHM İkinci Dairesi, 12 Aralık 2013 tarihli kararıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddenin ihlal edildiğini saptayarak, Perinçek’i haklı buldu ve İsviçre Devletini mahkum etti.

İsviçre Hükümeti, 17 Mart 2014 günü AİHM Büyük Daire’ye başvurdu.

AİHM Büyük Dairesi, 15 Ekim 2015 günlü kararıyla bir kez daha

Perinçek, 28 Ocak 2016 günü AİHM Kararına dayanarak, İsviçre Mahkemelerinin verdiği kararların bozulması için temyiz başvurusunda bulundu.

İsviçre Federal Mahkemesi, 25 Ağustos 2016 günlü kararıyla Perinçek hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.

 

oncugenclik.org.tr, 10.09.2016