Ana Sayfa Haberler Üniversitelerde LGBT Projesine Geçit Yok!

Üniversitelerde LGBT Projesine Geçit Yok!

569

Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri İbrahim Toraman açıklamada “Üniversitelerde projesi diyerek yapılan LGBT dayatmalarına izin vermeyiz. Üniversiteler bu oyunun parçası olmayacak. Türk Gençliğini LGBT bekçisi yapamazsınız” dedi.

LGBT saldırılarının tüm insanlığı hedef alan küresel bir saldırı olduğunu, LGBT ideolojisinin ABD hegemonyacılığı ve Atlantik sistemi tarafından tüm dünyaya dayatıldığını vurgulayan Toraman, Vatan Partisi’nin Türk gençliğini hedef alan; aileyi, çocuğu, kadını kafese atan bu saldırıyı durduracak tek parti olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTELER BU OYUNUN PARÇASI OLAMAZ!

İbrahim Toraman, söz konusu projenin, Temmuz 2021 itibariyle 10 aydır uygulandığını hatırlattı. İzleme, ölçme ve raporlama adı altında yürütülen faaliyetlerle Türk gençliğine LGBT bekçiliği dayatıldığını vurguladı ve şunları söyledi:

“Aile yapımızı yerle bir etmek isteyen, kadınımızı aşağılayan, hor gören, kafeslere atan, çocuklarımıza göz diken, insanı kendine, topluma ve doğaya yabancılaştıran bu köhne bu çürümüş anlayışları yerle yeksan edeceğiz. Üniversiteler bilim yuvalarıdır! Üniversitelerde bilim üretilir, bilimsel tartışma yapılır. Burada akıl yok, bilimsellik yok, gerçeğe ulaşma amacı yok. Safsata, yalan ve dayatma var. Üniversitelerimiz bu bilim ve insanlık düşmanı projelerin parçası olamaz!”

LGBT örgütlerinin kampüslere yasal olmayan “LGBT toplulukları” aracılığıyla sızmaya çalıştığını anlatan Toraman, üniversitelerde yapılandırılmaya, resmiyet kazandırılmaya çalışılan LGBT toplulukları, dayanışmaları, kulüplerine hiçbir yasal imkan ve faaliyet hakkı tanınmaması gerektiğini, buralarda verilecek tavizlerin devletimizi Batı’nın “LGBT hakları” sopası altında ezdirmeye kadar gideceğini anlattı.

YABANCI DEVLET YARDIMLARINA İMKAN VEREN KANUN VE HÜKÜMLER KALDIRILMALIDIR

Söz konusu projenin Avrupa Birliği tarafından fonlandığını belirten Toraman;

 “Avrupa Birliği’nin fonladığı CEİDizler (Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi) tarafından resmen 36 bin 154 avro hibeyle fonlanarak desteklenmektedir. Projenin hedefi ve doğrultusu baştan sona AB fonlarıyla belirlenmiştir. Üniversitelerimizde emperyalistlerin kılıcını sallayanlar var. Avrupa Birliği neden bu derneklere fon ayırıyor? Ortada insanlığa dair bir fayda yok, gençliğin bir sorununa dair çözüm yok. Gerçek sorunlara değil dayatmalara fon var. Avrupa Birliği’nin fonuyla LGBT örgütlerinin Türk üniversitelerinde bir denetleme mekanizması kurma amacı var.”

Vatan Partisi’nin dernek ve medya kuruluşlarının yabancı devletlerden paralar almasını engellemeyi programına yazdığı; sivil toplum kuruluşlarının, dernek ve medya kuruluşlarının yabancı devletlerden fon ve maddi yardım alabilmesini engelleyen kanun önerisi hazırladığını ve Milli yargıyı devre dışı bırakan ve uluslararası sözleşmeleri milli yasaların üzerine çıkaran, Anayasamızın 90. Maddesindeki ilgili hükümlerin derhal kaldırılması gerektiğini söyleyen Toraman, “Bu madde ile Türk yargısının aileyi ve ahlaki değerleri koruyan kararları geçersiz kılınıyor.  Kendi kuyumuzu kendi ellerimizle kazmayalım! Yargımıza, milletimizi ve aileyi savunma hakkı yeniden verelim.

Anayasamızın 41. Maddesindeki aileyi Türk toplumunun temeli olarak gören ve devleti, ailenin ve çocukların korunması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılan kanun derhal uygulanmalıdır! Türk Medeni Kanunu’nun 56. Maddesindeki ‘Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz’ hükümleri yerine getirilmelidir. LGBT saldırısına karşı yeni anayasal güvenceler inşa edilmelidir.” dedi.

NATO VE ATLANTİK, LGBT’NİN FİNANSÖRÜDÜR, EFENDİSİDİR!

NATO ve Atlantik’in, LGBT’nin sponsoru olduğunu ve bu çürümeyi def etmek için NATO’dan ayrılmak gerektiğini belirten İbrahim Toraman, “Vatan Partisi olarak ABD hegemonyacılığına, çürüyen Atlantik sisteminin cinsiyetsizleştirme saldırılarına karşı insanlık cephesinin en önünde, milletimizi, değerlerimizi, geleceğimizi korumak için görev başındayız.” dedi ve AB’den fonlanan sivil toplum kuruluşlarının devlet üniversitelerine LGBT’yi yerleştirme projesine karşı çağrıda bulundu:

“Ülkemizin dört bir yanını kuşatmış, milli devletimize, ekonomimize, güvenliğimize savaş açmış NATO’nun 2022 Stratejik Konsept Belgesinde ‘Değerlerimizin bir yansıması olan toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerleteceğiz’ vurgusu yapması da tesadüf değildir. NATO ve Atlantik, LGBT’nin finansörüdür, efendisidir. NATO’dan ayrılmak, bu çürümeyi de def etmektir. NATO’dan çıkalım gelecek nesilleri koruyalım.

Vatan Partisi olarak ABD hegemonyacılığına, çürüyen Atlantik sisteminin cinsiyetsizleştirme saldırılarına karşı insanlık cephesinin en önünde, milletimizi, değerlerimizi, geleceğimizi korumak için görev başındayız. Vatan Partisi, ABD ve Batı’dan fonlanan; Türk gençliğini hedef alan; aileyi çocuğu kadını kafese atan bu saldırıyı durduracak tek partidir. Kararlı adımlar atmanın zamanı gelmiştir. İnsanlığın geleceğini yıkıma uğratan bu faaliyetlere göz yummayacağımızı bildiriyoruz. Akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı, sanatçılarımızı, basın kuruluşlarımızı, demokratik kitle örgütlerimizi  bir kez daha sorumluluk almaya, birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.”